Захисне загородженяя Їжак – патент України №48658

Патент України №48658 – Захисне загородженяя Їжак

Патент України: №48658
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00 – Колючий дріт, сітки, огородження, тканини із дроту
Розділ МПК: E04H 17/04 – Огорожі, кошари, що характеризуються використанням дроту особливого призначення, наприклад колючого дроту
Опубліковане: 25.03.2010, бюл. № 6/2010

 1. Захисне загородження, яке складається з набору автономних захисних елементів, кожен з яких включає багаточисельні вражаючі елементи, що закріплені на основі, яке відрізняється тим, що вражаючі елементи виконані у вигляді колючоріжучих жорстких загострених штирів різної довжини, прикріплених симетрично або хаотично і переважно радіально до основи, виконаної у вигляді опуклої суцільної масивної конструкції, наприклад, у вигляді сферичного або циліндрового сегмента.
 2. Захисне загородження за п. 1, яке відрізняється тим, що для збільшення маси основи, її внутрішня порожнина заповнена будь-яким важким матеріалом, наприклад, залита бетоном.
 3. Захисне загородження за п. 1, яке відрізняється тем, що загострені штирі забезпечені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них в хаотичному або симетричному порядку загострених гілок різної довжини або гострими шипами або обмотані колючою стрічкою.
 4. Захисне загородження за пп. 1-3, яке відрізняється тим, що захисний елемент забезпечений примусовим приводом обертання його основи.

Корисна модель відноситься до області будівництва охоронних споруд і систем, до складу яких входять колюче-ріжучі елементи, і може бути використана для виготовлення захисних загороджень, які застосовуються для попередження несанкціонованого проникнення людей і тварин на режимні об'єкти.

Відомий огорожа для захисту від злодіїв, корів та інших крупних тварин, який містить горизонтальну щаблину з металевого куточка, прикріплену до вертикальних стовпів, а також вертикальні штахетини, які приварені до вказаної щаблини з певним інтервалом. Стовпи і штахетини виготовлені з металопрокату з прямими двогранними кутами.

При цьому верхні кінці стовпів і штахетини мають відріз кожного прямого двогранного кута з утворенням шипа на цьому кінці [див. патент Росії № 2296203 з класу Е 04 Н 17/14 опублікований 27.03.2007 року].

Основним недоліком цієї огорожі є недостатні захисні її властивості від злодіїв. Цей недолік пояснюється наступним. Оскільки огорожа має плоску конструкцію, а також штахетини встановлені з певним інтервалом одна від другої, то можна без зусиль взятися руками за горизонтальну щаблину між штахетинами і легко перелізти через огорожу, не травмуючись об шипи. Таким чином, відома огорожа ефективна тільки як перешкода для крупних тварин, але не ефективна як захисна загорода від злодіїв. Найбільш близьким за своєю суттю і ефекту, що досягається, та що приймається за прототип, є захисне загородження «Дикобраз», яке складається з набору автономних сферичних захисних елементів, кожен з яких включає багаточисельні вражаючі елементи, виконані у вигляді армованої скрученої колючої стрічки, закріпленої (навитою) на основі, звиту в просторовий каркас. Просторовий каркас виконаний у формі сфери, що утворюється меридіональними витками дроту і екваторіальним кільцем, встановленим всередині витків меридіанних дротів. Меридіанні витки дроту скріплені між собою в полюсах сфери, а також з екваторіальним кільцем. Захисне загородження зводять таким чином. Готовий перший сферичний захисний елемент кріплять до вертикальної або похилої стійки в полюсах сфери і встановлюють на місці охоронного рубежу. Далі, поряд з першим сферичним захисним елементом встановлюють другий, третій і так далі аналогічні сферичні захисні елементи на всю довжину бар'єру безпеки, формуючи охоронний рубіж [див. патент Росії № 2272113 з класу Е 04 Н 17/04 опублікований 20.03.2006 року].

Основним суттєвим недоліком даного захисного загородження є мала жорсткість його захисних елементів. Оскільки сферична основа виготовляється з відносно тонкого дроту, її легко можна деформувати (приплюснути), і таким чином утворивши вільний прохід для безперешкодного подолання захисного загородження, що знижує надійність охорони режимних об'єктів.

Другим суттєвим недоліком відомого захисного загородження є висока трудомісткість виготовлення, як самих його сферичних елементів, так і їх монтажу на охоронному рубежі: адже кожен з них необхідно якось кріпити, а для цього необхідно заздалегідь вмонтовувати і закладати кріпильні елементи на майбутньому рубежі. Сам процес монтажу небезпечний для монтажників: висока вірогідність здобуття травм в процесі маніпулювання захисним сферичним елементом під час його кріплення до кріпильного елементу. Виготовлення самого захисного елементу передбачає попереднє виготовлення сферичної основи з подальшою навивкою на неї колючої стрічки, яку доводиться багато разів протягувати між меридіанними дротами основи, що, по-перше, трудомістке і тривало у часі, а, по-друге, небезпечно: при такому складному маніпулювання руками колючою стрічкою висока вірогідність отримання працівником травм. Тобто, конструкція відомого бар'єру безпеки не технологічна.

Третім суттєвим недоліком захисного загородження є неможливість його оперативного зведення у разі потреби, наприклад, для перекриття проходу. Наявність цього недоліку пояснюється наступною. Захисний елемент має сферичну форму, тобто нестійку на поверхні, тим паче якщо вона похилена. Якщо такий захисний елемент встановити просто на землю або асфальт, то його навіть вітер може перемістити, якщо він не буде закріплений. В деяких випадках, наприклад, при масовому порушенні громадського порядку спортивними фанатами або войовничою молоддю, виникає необхідність в оперативному перекритті дороги або тротуару, пролому в заборі тощо, використання сферичних захисних елементів відомої захисного загородження практично неможливе, оскільки треба витратити досить багато часу для кріплення кожного з них до дорожнього покриття, якого (часу) при форс-мажорних обставинах просто немає. Вказана обставина, через конструктивну недосконалість захисних елементів звужує сферу застосування відомого захисного загородження.

Ще одним суттєвим недоліком відомого захисного загородження є його низькі техніко-міцністні характеристики. Присутність цього недоліку обумовлена наступним. Захисний елемент загородження виконаний з колючої стрічки, навитої на дротяну основу. Оскільки стрічка виготовляється з тонколистового металу або з дроту малого діаметру, її можна легко перерізати, наприклад, звичайними ножицями по металу, або перекусити звичайними кусачками, і саме так, порушити цілісність захисного елементу і, таким чином, утворивши вільний прохід в захисному загородженні для безперешкодного проникнення на режимний об'єкт, що знижує надійність охорони режимних об'єктів.

В основу корисної моделі поставлено завдання зниження трудомісткості виготовлення захисного загородження з одночасним підвищенням техніко-експлуатаційних його характеристик, розширення сфери застосування і надійності захисту режимних об'єктів за рахунок зміни конструкції захисного елементу шляхом виконання вражаючих елементів жорсткими, а основу – у вигляді опуклої суцільної масивної конструкції, на якій симетрично або хаотично і радіальне закріплені згадані жорсткі вражаючі елементи.

Рішення поставленої задачі досягається тим, що захисне загородження, яке складається з набору автономних захисних елементів, кожен з яких включає багаточисельні вражаючі елементи, що закріплені на основі, згідно пропозиції, вражаючі елементи виконані у вигляді колючо-ріжучих жорстких загострених штирів різної довжини, прикріплених симетрично або хаотично і переважно радіальне до основи, виконаної у вигляді опуклої суцільної масивної конструкції, наприклад, у вигляді сферичного або циліндрового сегменту.

Для збільшення маси основи, її внутрішня порожнина може бути заповнена будь-яким важким матеріалом, наприклад, залита бетоном.

Для посилення вражаючого ефекту жорсткі загострені штирі можуть бути забезпечені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них в хаотичному або симетричному порядку загострених гілок різної довжини, або загостреними шипами або обмотані колючою стрічкою.

Як варіант виконання, для підвищення агресивності або страхітливого ефекту, захисний елемент може бути виконаний обертовим за допомогою примусового приводу обертання його основи. Для цього досить під основою розмістити, наприклад, електродвигун і основу захисного елементу насадити на вісь цього електродвигуна. Примусове обертання колючо-ріжучих загострених штирів зорове підвищує агресивність захисного елементу і застосовується, коли спроба проникнути на режимний об'єкт або здолати перекриту ділянку дороги стає наочною.

Завдяки тому, що основа в нижній частині має плоский опорний майданчик, немає необхідності в його додатковому кріпленні при розміщенні на ґрунті або на дорожньому покритті, отже, воно може бути оперативно встановлене в будь-якому необхідному місці без кріплення, надійно перекривши прохід. Завдяки тому, що колючо-ріжучі вражаючі елементи розташовані радіальне відносно основи, вона стає недосяжною для захвату руками з метою несанкціонованого идалення захисного елементу для відкриття проходу. Перешкоді несанкціонованому видаленню захисного елементу сприяє також велика маса його основи. Завдяки тому, що колючо-ріжучі вражаючі елементи виконані у вигляді достатньо товстих, тобто жорстких загострених штирів, їх неможливо видалити (перекусити або перерізати) звичайними технічними засобами, наприклад, ножицями по металу або звичайними кусачками. Таким чином, запропонована захисне загородження забезпечує досягнення технічного результату, вказаного в поставленому завданні, а саме: підвищення техніко-експлуатаційних характеристик або споживчих, зокрема, захисних властивостей, а також розширення області використання.

Подальша сутність корисної моделі пояснюється спільно з ілюстративним матеріалом, на якому зображено наступне:

 • фіг. 1 – запропонований захисний елемент, вигляд в плані;
 • фіг. 2 – теж саме, вигляд збоку.

Варіанти виконання колючоріжучих вражаючих елементів:

 • фіг. 3 – загострений штир з гострим шипами;
 • фіг. 4 – загострений штир, обмотаний колючою стрічкою;
 • фіг. 5 – загострений штир із загостреними гілками.

Запропоноване захисне загородження складається з набору автономних захисних елементів. Кожен захисний елемент включає багаточисельні вражаючі елементи, які виконані у вигляді колючо-ріжучих жорстких загострених штирів 1 різної довжини, прикріплених симетрично або хаотично і переважно радіальне до основи 2, виконаною у вигляді опуклої суцільної масивної конструкції, наприклад, у вигляді сферичного або циліндрового сегменту. Виготовлення основи 2 у вигляді сегменту дозволяє отримати плоску опорну поверхню, що додає стійкість захисному елементу. Для збільшення маси основи 2, її внутрішня порожнина може бути заповнена будь-яким важким матеріалом, наприклад, залита бетоном 3. Для посилення вражаючого ефекту жорсткі загострені штирі 1 можуть бути забезпечені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них в хаотичному або симетричному порядку гострих штирів 4 або обмотані колючою стрічкою 5 або забезпечені загостреними гілками 6 різної довжини.

Запропоновану захисну загороду зводять таким чином. Готовий перший захисний елемент кріплять до вертикальної або похилої стійки за основу будь яким відомим способом і, таким чином встановлюють на місці охоронного рубежу. Далі, поряд з першим захисним елементом встановлюють другий, третій тощо аналогічні захисні елементи на всю довжину бар'єру безпеки, формуючи охоронний рубіж. При розміщенні захисних елементів на землі, вони кріплення не потребують. Зрозуміло, захисні елементи можуть бути розташовані на охоронному рубежі в декілька рядів. При значній вазі захисного елементу, його важко відтягнути з охоронного рубежу, вхопившись за загострений штир 1 руками. Крім того, наявність на загострених штирях 1 додаткових вражаючих елементів у вигляді шипів 4, чи колючої стрічки 5 або загострених гілок 6 взагалі унеможливлює їх обхвату руками, що ще в більшій мірі підвищує захисні властивості запропонованого захисного загородження. Оскільки маса основи 1 значно перевищує сумарну масу загострених штирів 2, при спробі перевернути захисний елемент, він знов самостійно перекинеться основою 1 донизу. Тобто запропонована конструкція захисного елементу самоустановлювальна.

Суттєва відмінність технічного рішення, що заявляється, від раніше відомих, полягає в тому, що захисний елемент виконаний у вигляді масивної основи із загостреним штирями різної довжини, що радіальне відходять від неї, та оснащений додатковими вражаючими елементами у вигляді гострих шипів, загострених гілок або колючої стрічки. Вказані відмінності, у сукупності, виключають будь-яку можливість подолання захисного елементу за рахунок неможливості за нього вхопитися, не говорячи вже про те, що через нього можливо перелізти.

Саме ця обставина дозволяє вважати запропоноване захисне загородження практично непереборним. Жодне з відомих захисних загороджень не може володіти відміченими властивостями оскільки їх захисні елементи мають малу масу або легко деформуються через недостатню жорсткість.

Запропоноване технічне рішення перевірене на практиці. Захисне загородження «Їжак» не містить жодних елементів і вузлів, які неможливо було б відтворити на сучасному етапі розвитку науки і техніки, зокрема, виробництва бар'єрів безпеки і захисних загороджень, отже, прийнятне для промислового застосування, має технічні і інші переваги перед відомими подібними технічними рішеннями через запропоновані конструктивні зміни захисного елементу, що підтверджує можливість досягнення технічного результату об'єктом, що заявляється, у відомих джерелах інформації не виявлено подібних захисних загороджень з вказаними в пропозиції суттєвими ознаками, а тому, вважається таким, що може отримати правовий захист.

До основних технічних переваг запропонованого технічного рішення, у порівнянні з прототипом, можна віднести наступне:

 • підвищення захисних властивостей за рахунок того, що захисний елемент містить жорсткі вражаючі елементи що радіально відходять від масивної основи;
 • розширення сфери використання за рахунок того, що основа має опорний майданчик у нижній частині;
 • підвищення вражаючих властивостей за рахунок оснащення загострених штирів додатковими вражаючими елементами;
 • складність несанкціонованого видалення захисного елементу з охоронного рубежу з-за його значної ваги;
 • можливість самовстановлення захисного елементу і-за значної різниці мас основи і загострених штирів;
 • підвищення страхітливого ефекту за рахунок примусового обертання захисного елементу;
 • неможливість видалення (перерізувати, перекусити) вражаючих елементів за рахунок їх виконання відносно товстими;
 • підвищення ефективності і надійності захисту режимних об'єктів за рахунок неможливості подолання захисного загородження.

Соціальний ефект від впровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, отримують за рахунок підвищення ефективності захисту режимних об'єктів та розширення області використання захисного загородження.

Економічний ефект від впровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, отримують за рахунок спрощення технології виготовлення і монтажу захисного загородження, використання в конструкції розповсюджених матеріалів і, як наслідок, зниження його вартості. Після опису запропонованого захисного загородження, фахівцям в даної галузі знань має бути наочним, що все вищеописане є лише ілюстративним, а не обмежувальним, будучи представленим даним прикладом. Багаточисельні можливі модифікації захисного елементу, зокрема, кількість, розміри, варіанти розміщення загострених штирів на основі, розміри, маса і форма останньої, можуть змінюватися в різному співвідношенні, і, зрозуміло, знаходяться в межах об'єму одного із звичайних і природних підходів в даної галузі знань і розглядаються такими, що знаходяться в межах об'єму даного технічного рішення.

Квінтесенцією запропонованого технічного рішення є те, що захисний елемент виконаний у вигляді масивної основи з променевими жорсткими вражаючими елементами, які можуть бути оснащені додатковими вражаючими елементами, і саме ці обставини, у сукупності, дозволяють придбати запропонованому захисному загородженню перераховані і інші переваги. Зміна і використання лише окремих конструктивних елементів захисного загородження, природно обмежує спектр переваг, перерахованих вище, і не може вважатися новими технічними ішеннями в даної галузі знань, оскільки інші, подібні до описаного захисного загородження, вже не вимагає жодного творчого підходу від конструкторів і інженерів, а тому і не можуть вважатися езультатами їх творчої діяльності або новими об'єктами інтелектуальної власності, що підлягають захисту охоронними документами згідно чинного законодавства.