Захисне загородження Їжак – патент Росії №93039

Патент Росії №93039 – Захисне загородження Їжак

Патент Росії: №93039
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00 – Колючий дріт, сітки, огородження, тканини із дроту
Розділ МПК: E04H 17/04 – Огорожі, кошари, що характеризуються використанням дроту особливого призначення, наприклад колючого дроту
Опубліковане: 20.04.2010

Використання: для виготовлення захисних загороджень, до складу яких уходять колючі елементи, використовуваних у якості бар'єрів для попередження несанкціонованого проникнення людей і тварин на режимні об'єкти. Сутність: захисне загородження складається з набору автономних захисних елементів, кожен з яких включає численні вражаючі елементи, закріплені на основі. Вражаючі елементи виконані у вигляді колючо-ріжучих жорстких загострених штирів різної довжини, прикріплених симетрично або хаотично й переважно радіально до основи. Основа виконана у вигляді опуклої суцільної масивної конструкції, наприклад, у вигляді сферичного або циліндричного сегменту. Для збільшення маси основи, її внутрішня порожнина може бути заповнена будь-яким важким матеріалом, наприклад, залита бетоном. Загострені штирі можуть бути постачені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них у хаотичному або симетричному порядку загострених відгалужень різної довжини, або шипами, або обмотані колючою стрічкою. Захисний елемент може бути постачений примусовим приводом обертання його основи. Технічні переваги: підвищення захисних властивостей; розширення області застосування; підвищення вражаючих властивостей; складність несанкціонованого видалення; можливість самовстановлення; підвищення застрашливого ефекту; неможливість видалення вражаючих елементів; підвищення ефективності й надійності захисту режимних об'єктів.

Корисна модель відноситься до області будівництва охоронних споруджень і систем, до складу яких уходять колючо-ріжучі елементи, і може бути використана для виготовлення захисних загороджень, застосовуваних для попередження несанкціонованого проникнення людей і тварин на режимні об'єкти.

Відомий паркан для захисту від злодіїв і великих тварин, який містить горизонтальні поперечини з кутка, прикріплені до вертикальних стовпів, а також вертикальні штакетіни, приварені до зазначених поперечин з певним інтервалом. Стовпи й штакетіни виготовлені з металопрокату із прямими двогранними кутами. При цьому верхні кінці стовпів і штакетіни мають відріз кожного прямого двогранного кута з утвором шипу на цьому кінці [див. патент Росії №2296203 по класу Е04Н 17/14 опублікований 27.03.2007 року].

Основним недоліком цього паркану є недостатні захисні його властивості від злодіїв. Цей недолік пояснюється наступним. Оскільки паркан має плоску конструкцію, а також штакетіни встановлені з певним інтервалом, те можна без зусиль узятися руками за горизонтальні поперечини між штакетінамі й легко перелізти через паркан, не травмуючись об шипи. Таким чином, відомий паркан ефективний тільки лише як перешкода для великих тварин, але не ефективний як захисне загородження від злодіїв.

Найбільш близьким по своїй сутності, та ефекту що досягається, прийнятим за прототип, є захисне загородження «Дикобраз», яке складається з набору автономних сферичних захисних елементів, кожен з яких включає численні вражаючі елементи, виконані у вигляді армованої скрученої колючої стрічки, закріпленої (навитої) на основі, звиту в просторовий каркас. Просторовий каркас виконаний у формі сфери, утвореної меридіональними витками дроту та екваторіальним кільцем, установленим всередині витків меридіанних дротів. Меридіанні витки дроту скріплені між собою в полюсах сфери, а також з екваторіальним кільцем. Захисне загородження зводять у такий спосіб. Готовий перший сферичний захисний елемент кріплять до вертикальної або похилої стойці в полюсах сфери й установлюють на місці охоронного рубежу. Далі, поруч із першим сферичним захисним елементом установлюють другий, третій і так далі, аналогічні сферичні захисні елементи на всю довжину бар'єра безпеки, формуючи охоронний рубіж [див. патент Росії №2272113 по класу Е04Н 17/04 опублікований 20.03.2006 року].

Основним істотним недоліком даного захисного загородження є невелика жорсткість його захисних елементів. Оскільки сферична основа виготовляється з відносно тонкого дроту, її легко можна деформувати (приплюснути), тим самим утворивши вільний прохід для безперешкодного подолання захисного загородження, що знижує надійність охорони режимних об'єктів.

Другим істотним недоліком відомого захисного загородження є висока трудомісткість виготовлення, як самих його сферичних елементів, так і їх монтажу на охоронному рубежі: адже кожен з них необхідно якось кріпити, а для цього необхідно попередньо монтувати й зашпаровувати кріпильні елементи на майбутньому рубежі. Сам процес монтажу небезпечний для монтажників: висока ймовірність одержання травм у процесі маніпулювання захисним сферичним елементом під час його кріплення до кріпильного елемента. Виготовлення самого захисного елемента припускає попереднє виготовлення сферичної основи з наступною навивкою на неї колючої стрічки, яку доводиться багаторазово просмикувати між меридіанними дротами основи, що, по-перше, трудомістко й довгостроково в часі, а по-друге, небезпечно: при такому складному маніпулюванню руками колючою стрічкою висока ймовірність одержання працівником травм. Тобто, конструкція відомого бар'єра безпеки не технологічна.

Третім істотним недоліком захисного загородження є неможливість його оперативного зведення, якщо буде потреба, наприклад, для перекриття проходу. Наявність цього недоліку пояснюється наступним. Захисний елемент має сферичну форму, тобто нестійку. Якщо такий захисний елемент установити просто на землю або асфальт, то його навіть вітер може перемістити, якщо він не буде закріплений. У деяких випадках, наприклад, при масовому порушенні громадського порядку спортивними фанатами або войовничою молоддю, виникає необхідність в оперативному перекритті дороги або тротуару, проламу в паркані й т.п., використання сферичних захисних елементів відомого захисного загородження практично неможливо, оскільки буде потрібно досить багато часу для кріплення кожного з них до дорожнього покриття, якого при форс-мажорних обставинах просто немає. Зазначена обставина, через конструктивну недосконалість захисних елементів звужує область застосування відомого захисного загородження.

Ще одним істотним недоліком відомого захисного загородження є його низькі технічно-міцністні характеристики. Присутність цього недоліку обумовлене наступним. Захисний елемент загородження виконаний з колючої стрічки, навитої на дротову основу. Оскільки стрічка виготовляється з тонколистового металу або із дроту малого діаметра, її можна легко перерізати, наприклад, звичайними ножицями по металу, або перекусити звичайними гострозубцями, тим самим, порушивши цілісність захисного елемента й, таким чином, утворивши вільний прохід у захисному загородженні для безперешкодного проникнення на режимний об'єкт, що знижує надійність охорони режимних об'єктів.

В основу корисної моделі поставлене завдання зниження трудомісткості виготовлення захисного загородження з одночасним підвищенням техніко-експлуатаційних його характеристик, розширення області застосування й надійності захисту режимних об'єктів за рахунок зміни конструкції захисного елемента шляхом виконання вражаючих елементів жорсткими, а основу – у вигляді опуклої суцільної масивної конструкції, на якій симетрично або хаотично та радіально закріплені згадані жорсткі вражаючі елементи.

Рішення поставленого завдання досягається тим, що захисне загородження, яке складається з набору автономних захисних елементів, кожний з яких включає численні вражаючі елементи, закріплені на основі, згідно із пропозицією, елементи виконані у вигляді колючо-ріжучих жорстких загострених штирів різної довжини, прикріплених симетрично або хаотично й переважно радіально до основи, виконаної у вигляді опуклої суцільної масивної конструкції, наприклад, у вигляді сферичного або циліндричного сегмента.

Для збільшення маси основи, її внутрішня порожнина може бути заповнена будь-яким важким матеріалом, наприклад, залита бетоном.

Для посилення вражаючого ефекту жорсткі загострені штирі можуть бути постачені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них у хаотичному або симетричному порядку загострених відгалужень різної довжини, або шипами, або обмотані колючою стрічкою.

Як варіант виконання, для підвищення агресивності або застрашливого ефекту, захисний елемент може бути виконаний обертовим за допомогою примусового привода обертання його основи. Для цього досить під основою розмістити, наприклад, електродвигун і основу захисного елемента насадити на вал цього електродвигуна. Примусове обертання колючо-ріжучих загострених штирів візуально підвищує агресивність захисного елемента й застосовується, коли спроба проникнути на режимний об'єкт або подолати перекриту ділянку дороги стає очевидною.

Завдяки тому, що основа в нижній частині має плоский опорний майданчик, немає необхідності в його додатковому кріпленні при розміщенні на ґрунті або на дорожньому покритті, отже, воно може бути оперативно встановлене в будь-якому необхідному місці без кріплення, надійно перекривши прохід.

Завдяки тому, що колючо-ріжучі вражаючі елементи розташовані радіально щодо основи, вона стає недосяжною для захвата руками з метою несанкціонованого видалення захисного елемента для відкриття проходу. Перешкоджанню несанкціонованому видаленню захисного елемента сприяє також велика маса його основи.

Завдяки тому, що колючо-ріжучі вражаючі елементи виконані у вигляді досить товстих, а значить, жорстких загострених штирів, їх неможливо вилучити (перекусити або перерізати) звичайними технічними засобами, наприклад, ножицями по металу або звичайними гострозубцями.

Таким чином, запропоноване захисне загородження забезпечує досягнення технічного результату, зазначеного в поставленому завданні, а саме: підвищення техніко-експлуатаційних характеристик або споживчих, зокрема, захисних властивостей, а також розширення області використання.

Подальша сутність корисної моделі пояснюється разом з ілюстративним матеріалом, на якому зображено наступне:

 • фіг.1 – захисний елемент, вид у плані;
 • фіг.2 – теж саме, вид збоку.

Варіанти виконання колючо-ріжучих вражаючих елементів:

 • фіг.3 – загострений штир з гострими шипами;
 • фіг.4 – загострений штир, обмотаний колючою стрічкою;
 • фіг.5 – загострений штир із загостреними відгалуженнями.

Запропоноване захисне загородження складається з набору автономних захисних елементів, кожний захисний елемент включає численні вражаючі елементи, виконані у вигляді колючо-ріжучих жорстких загострених штирів 1 різної довжини, прикріплених симетрично або хаотично й переважно радіально до основи 2, виконаної у вигляді опуклої суцільної масивної конструкції, наприклад, у вигляді сферичного, або циліндричного сегменту. Виготовлення основи 2 у вигляді сегменту дозволяє одержати плоску опорну поверхню, що надає стійкість захисному елементу. Для збільшення маси основи 2, її внутрішня порожнина може бути заповнена будь-яким важким матеріалом, наприклад, залита бетоном 3. Для посилення вражаючого ефекту жорсткі загострені штирі 1 можуть бути постачені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них у хаотичному або симетричному порядку гострих штирів 4, або обмотані колючою стрічкою 5, або постачені загостреними відгалуженнями 6 різної довжини.

Запропоноване захисне загородження зводять у такий спосіб.

Готовий перший захисний елемент кріплять до вертикальної або похилій стійці за основу будь-яким відомим способом і, у такий засіб встановлюють на місці охоронного рубежу. Далі, поруч із першим захисним елементом установлюють другий, третій і так далі аналогічні захисні елементи на всю довжину бар'єра безпеки, формуючи охоронний рубіж. При розміщенні захисних елементів на землі, вони не мають потреби в кріпленні. Саме собою зрозуміло, захисні елементи можуть бути розташовані на охоронному рубежі в кілька рядів. При значній вазі захисного елемента, його важко відтягнути з охоронного рубежу, ухопившись за загострений штир 1 руками. Крім того, наявність на загострених штирях 1 додаткових вражаючих елементів у вигляді шипів 4, колючої стрічки 5 або загострених відгалужень 6 взагалі виключає можливість їх обхвату руками, що ще більшою мірою підвищує захисні властивості запропонованого захисного загородження.

Оскільки маса основи 1 значно перевищує сумарну масу загострених штирів 2, при спробі перевернути захисний елемент, він знову самостійно перевернеться основою 1 униз. Тобто запропонована конструкція захисного елемента самоустановлювальна.

Істотна відмінність технічного рішення, що заявляється, від раніше відомих, полягає в тому, що захисний елемент виконаний у вигляді масивної основи із загостреними шипами різної довжини, що радіально відходять від неї, і які оснащені додатковими вражаючими елементами у вигляді гострих шипів, загострених відгалужень або колючої стрічки. Зазначені відмінності, у сукупності, виключають яку-небудь можливість подолання захисного елемента за рахунок неможливості за нього вхопитися, не говорячи вже про те, що через нього можна перелізти. Саме ця обставина дозволяє вважати запропоноване захисне загородження практично непереборним. Жодне з відомих захисних загороджень не може мати відзначені властивості, оскільки їх захисні елементи мають малу масу, або легко деформуються через недостатню жорсткість.

Запропоноване технічне рішення перевірене на практиці. Захисне загородження «Їжак» не містить ніяких елементів і вузлів, які неможливо було б відтворити на сучасному етапі розвитку науки й техніки, зокрема, виробництва бар'єрів безпеки й захисних загороджень, отже, прийнятно для промислового застосування, має технічні та інші переваги перед відомими подібними технічними рішеннями через запропоновані конструктивні особливості захисного елемента, що підтверджує можливість досягнення технічного результату об'єктом, що заявляється. У відомих джерелах інформації не виявлено подібних захисних загороджень із зазначеними в пропозиції істотними ознаками, а тому, вважається таким, що може одержати правовий захист.

До основних технічним переваг запропонованого технічного рішення, у порівнянні із прототипами, можна віднести наступне:

 • підвищення захисних властивостей за рахунок того, що захисний елемент містить жорсткі вражаючі елементи, що радіально відходять від масивної основи;
 • розширення області застосування за рахунок того, що основа має опорний майданчик у нижній частині;
 • підвищення вражаючих властивостей за рахунок оснащення загострених штирів додатковими вражаючими елементами;
 • складність несанкціонованого видалення захисного елемента з охоронного рубежу через його значну вагу;
 • можливість самовстановлювання захисного елемента через значну різницю мас основи й загострених штирів;
 • підвищення застрашливого ефекту за рахунок примусового обертання захисного елемента;
 • неможливість видалення (перерізання, перекушуванні) вражаючих елементів за рахунок їх виконання відносно товстими;
 • підвищення ефективності й надійності захисту режимних об'єктів за рахунок неможливості подолання захисного загородження.

Соціальний ефект від упровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, одержують за рахунок підвищення ефективності захисту режимних об'єктів і розширення області використання захисного загородження.

Економічний ефект від упровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, одержують за рахунок спрощення технології виготовлення й монтажу захисного загородження, використання в конструкції розповсюджених матеріалів і як наслідок, зниження його вартості.

Після опису запропонованого захисного загородження, фахівцям у даній галузі знань повинно бути очевидним, що все вищеописане є лише ілюстративним, а не обмежувальним, будучи представленим даним прикладом. Численні можливі модифікації захисного елемента, зокрема, кількість, розміри, варіанти розміщення загострених штирів на основі, розміри, маса й форма останньої, можуть змінюватися в різному співвідношенні, і зрозуміло, перебувають у межах обсягу одного зі звичайних і природніх підходів у даній галузі знань і розглядаються як такі, що перебувають у межах обсягу даного технічного рішення.

Квінтесенцією запропонованого технічного рішення є те, що захисний елемент виконаний у вигляді масивної основи із променевими жорсткими вражаючими елементами, які у свою чергу можуть бути оснащені додатковими вражаючими елементами, і саме ці обставини, у сукупності, дозволяють придбати запропонованому захисному загородженню перераховані та інші переваги. Зміна й використання лише окремих конструктивних елементів захисного загородження, природно обмежує спектр переваг які перераховані вище, і не може вважатися новим технічним рішенням у даній галузі знань, оскільки інше, подібно описаному захисному загородженню, уже не вимагає ніякого творчого підходу від конструкторів і інженерів, а тому й не може вважатися результатом їх творчої діяльності або новим об'єктом інтелектуальної власності, що підлягає захисту охоронним документом.

Формула корисної моделі

 1. 1. Захисне загородження, яке складається з набору автономних захисних елементів, кожен з яких включає численні вражаючі елементи, закріплені на основі, що відрізняється тим, що вражаючі елементи виконані у вигляді колючо-ріжучих жорстких загострених штирів різної довжини, прикріплених симетрично або хаотично й переважно радіально до основи, виконаної у вигляді опуклої суцільної масивної конструкції, наприклад, у вигляді сферичного, або циліндричного сегмента.
 2. Захисне загородження по п.1, відмінне тим, що для збільшення маси основи її внутрішня порожнина заповнена будь-яким важким матеріалом, наприклад, залита бетоном.
 3. Захисне загородження по п.1, відмінне тим, що загострені штирі постачені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них у хаотичному або симетричному порядку загострених відгалужень різної довжини, або шипами, або обмотані колючою стрічкою.
 4. Захисне загородження по пп.1-3, відмінне тим, що захисний елемент постачений примусовим приводом обертання його основи.