Захисне загородження «Егоза-Алігатор» – патент Казахстану №23426

Патент Казахстану №23426 – Захисне загородження «Егоза-Алігатор»

Патент Казахстану: №23426
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00 – Колючий дріт, сітки, огородження, тканини із дроту
Розділ МПК: E04H 17/04 – Огорожі, кошари, що характеризуються використанням дроту особливого призначення, наприклад, колючого дроту
Опубліковане: 15.12.2010, бюл. № 12

Використання: застосовується для виготовлення інженерних систем безпеки посиленого типу та захисту периметра охоронюваного об'єкта або його особливо важливих ділянок. Сутність: захисне загородження Єгоза-Алігатор включає як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді валу, на зовнішній циліндричній поверхні якого радіально закріплено безліч колючих вражаючих елементів, виконаних у вигляді загострених штирів. Захисні властивості даного елементу посилені спіраллю з витків колючого дроту Єгоза або іншого виду колючого дроту. При цьому витки колючого дроту намотані прямолінійно або по спіралі безпосередньо на згаданий вал та прямолінійно, або по спіралі на загострені штирі. Підтримуючі вузли захисного бар'єру виконані у вигляді стійок з радіальними підшипниками на верхньому кінці, які застосовуються для розміщення кінців зазначеного валу захисного елементу, що забезпечує можливість його обертання в горизонтальній площині. При цьому вал захисного загородження може бути доповнений приводом примусового обертання будь-якої відомої конструкції. Вал може бути виконаний нерухомим, а його зовнішня рухлива циліндрична поверхня утворена трубою, яка вільно надіта на вал. Колючі вражаючі елементи можуть бути додатково посилені закріпленими на них у хаотичному або симетричному порядку загострених шипів довжини, або обмотані колючим дротом Єгоза.

Технічні переваги:

 • підвищення захисних властивостей захисного загородження;
 • підвищення техніко-експлуатаційних характеристик, підвищення вражаючих властивостей;
 • підвищення бар'єрних властивостей;
 • підвищення застрашливого й відлякуючого ефекту;
 • підвищення ефективності та надійності захисту режимних об'єктів;

Винахід відноситься до області будівництва інженерних систем безпеки, до складу яких уходять колючо-ріжучі елементи, колючий дріт, і може бути використаний для виготовлення посилених захисних загороджень і бар'єрів, застосовуваних для попередження несанкціонованого проникнення зловмисників на охоронювані об'єкти.

Відомий паркан для захисту від злодіїв, який містить горизонтальні поперечини з металевого кутка, прикріплені до вертикальних металевих стовпів. Вертикальні штакетіни, приварені до зазначених поперечин з певним інтервалом між ними. Стовпи й штакетіни виготовлені з металопрокату із прямими двогранними кутами. При цьому кінці стовпів і штакетіни мають відріз кожного прямого двогранного кута з метою утвором шипу на одному кінці штакетіни [див. патент Росії №2296203 по класу Е04Н 17/14 опублікований 27.03.2007 року].

Основним недоліком вищезгаданого паркану є його недостатні захисні властивості, які виражаються в наступному. Вражаючі елементи в даного паркану є лише на вершині кожної штакетіни й ніде більш, а із цього випливає те, що можна без усякої праці взятися руками за горизонтальні поперечини між штакетінамі та без зусиль подолати цей паркан, не травмуючись об шипи, і в такий спосіб проникнути на територію охоронюваного об'єкта.

Зазначений недолік повністю усунутий у бар'єрі безпеки «Дикобраз», який складається з набору незалежних захисних елементів сферичної форми, кожний елемент являє собою армовану скручену колючу стрічку, навиту на дріт-основу або колючу стрічку, обтиснуту на частину бічної поверхні дроту-основи, яка звивається в просторовий каркас. Це просторовий каркас і виявляє собою сферу, утворену меридіональними витками навитої або обтиснутої колючої стрічки та жорстким екваторіальним кільцем, яке встановлено усередині витків навитої або обтиснутої колючої стрічки. Витки колючої стрічки з'єднуються між собою в полюсах сфери, а також з екваторіальним кільцем. При монтажі охоронного периметра перший сферичний захисний елемент кріплять до вертикальної або похилій стійці в полюсах сфери та встановлюють на місці охоронного рубежу. Далі, поруч із першим захисним елементом установлюють другий і так далі наступні, аналогічні сферичні захисні елементи розміщаються по всій довжині охоронного рубежу [див. патент Росії №2272113 по класу Е04Н 17/04 опублікований 20.03.2006 року].

Основним недоліком бар'єра безпеки Дикобраз є те, що сферичні захисні елементи ніяк не зв'язані між собою по всій довжині охоронного рубежу. Тому будь-який з них досить легко вилучити з ділянки периметра, наприклад, зірвати або відтягнути, захопивши звичайним багром за колючу стрічку, або колючий дріт захисного елементу й так утворити вільний прохід через охоронний рубіж, оскільки інші сферичні захисні елементи, через них відособленості друг від друга не перешкоджають такому зриву або відгину одного з них. Саме ця обставина знижує ефективність захисту бар'єра Дикобраз, і відповідно, об'єктів з використанням цього бар'єра безпеки.

Найбільш близьким по своїй сутності, та ефекту що досягається, яке ми й ухвалюємо за прототип, є захисне загородження, що включає в себе як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді скрученої по спіралі колючого дроту Єгоза із численними підтримуючими вузлами, які встановлені з інтервалом друг від друга. Захисних елементів у вигляді спіралей з колючого дроту Єгоза може бути декілька, а також вони можуть мати різні діаметри базову секцію та вертикальну секцію, між якими розташована спіраль із колючого дроту єгоза. Витки єгози прикріплені до секцій вузла підтримки, що дозволяє створити горизонтально та вертикально стійкий бар'єр [див. Міжнародну заявку №WO 2007/078307 по класу В21F 25/00 опубліковану 12.07.2006 року].

Основним недоліком відомого захисного загородження, також, є його низькі захисні властивості. Його досить важко подолати, що обумовлене високими захисними якостями колючого дроту єгоза, але все таки існують способи, за допомогою яких бар'єр можна подолати. Це зв'язане в першу чергу з нерухомістю захисного елементу. Нерухомий захисний елемент легко накрити яким-небудь листовим матеріалом, наприклад, брезентом, і тим самим, повністю нейтралізувати вражаючі елементи колючого дроту єгоза, яка становить основу захисного загородження. Більше того, вражаючі елементи в цьому випадку, навпаки, нададуть допомогу порушникові, оскільки будуть утримувати аркуш матерії зубцями колючого дроту, що вбереже її від сповзання й дозволяє порушникові надалі безперешкодно перелізти через захисне загородження по матерії й у такий спосіб проникнути на охоронюваний об'єкт.

Другим істотним недоліком відомого захисного загородження є його низькі технічні й міцнісні характеристики. Присутність цього недоліку обумовлене наступним. Захисний елемент загородження виконаний з колючого дроту єгоза. Незважаючи на її відмінні захисні властивості, в основі єгози все таки лежить металевий дріт, а отже, її можна легко перерізати, наприклад, звичайними ножицями по металу, або перекусити звичайними гострозубцями, тим самим, порушивши цілісність захисного елементу, а значить і бар'єру безпеки в цілому, таким чином, утворити вільний прохід у захисному загородженні для безперешкодного проникнення на охоронюваний об'єкт.

В основу винаходу поставлене завдання підвищення техніко-експлуатаційних характеристик і захисних властивостей захисного загородження за рахунок неможливості руйнування його цілісності по всій довжині захисного периметру або розміщення на ньому яких-небудь покриттів для нейтралізації вражаючого дії вражаючих елементів загородження шляхом виконання захисних елементів жорсткими й рухомими щодо підтримуючих вузлів.

Рішення поставленого завдання досягається тим, що захисне загородження, яке включає як мінімум два захисні елементи й підтримуючі його вузли, встановлені з деяким інтервалом один від одного. Першим захисним елементом є обертовий вал з радіально розташованими на ньому загостреними шипами. Вал вільно обертається на підшипниках, але може бути оснащений і приводом примусового обертання. Другим захисним елементом є бар'єр з колючого дроту єгоза. Можливе застосування й іншого виду колючого дроту, але дріт єгоза є найкращим для цієї мети. Кільця спирали колючого дроту розташовані коаксіально до валу першого захисного елементу.

Як варіант виконання, вал може бути нерухомим щодо утримуючих його стійок, а його зовнішня циліндрична поверхня утворена трубою, яка вільно надіта на вал, і може обертатися щодо нього. Сутність запропонованого технічного рішення від цього не міняється: усі колючі вражаючі елементи, закріплені на поверхні труби, однаково залишаються поворотними.

Для посилення агресивності й вражаючих властивостей колючих вражаючих елементів, усі загострені штирі або їх частину можуть мати додаткові вражаючі елементи у вигляді закріплених на них додаткових шипів, або витків колючого дроту Єгоза.

Завдяки тому, що захисний елемент виконаний поворотним у горизонтальній площі, на ньому неможливо зафіксувати яке-небудь покриття або підтягтися, ухопившись руками за штирі. В обох випадках навантаження на штирі прикладається з ексцентриситетом щодо осі обертання валу, і під дією цього навантаження вал обов'язково провернеться навколо своєї осі й не дозволить зловмисникові подолати захисне загородження, оскільки на ньому неможливо втриматися.

Завдяки тому, що колючі вражаючі елементи виконані у вигляді досить товстих загострених штирів, їх неможливо вилучити звичайними технічними засобами навіть при наявності спеціального інструмента, наприклад, ножиців по металу або ножівки.

Завдяки наявності другого захисного елементу у вигляді коаксіально розташованих щодо валу витків колючого дроту єгоза або іншого типу колючого дроту, вільні простори між колючими шипами першого захисного елементу повністю перекриті.

Таким чином, запропоноване захисне загородження забезпечує досягнення технічного результату, зазначеного у постановці завдання, а саме: підвищення техніко-експлуатаційних характеристик і споживчих властивостей, зокрема, захисних властивостей бар'єру безпеки.Подальша сутність винаходу пояснюється ілюстративним матеріалом, на якому зображено наступне:

 • фіг.1 – секція захисного загородження в зборі, вид попереду, варіант із суцільним валом із цапфами під підшипники й різальною-колючо-ріжучою стрічкою, розташованої спірально на поверхні валу й прямолінійно на штирях;
 • фіг.2 – вид у плані захисного елементу, варіант із суцільним валом із цапфами під підшипники та колючим дротом Єгоза, розташованого спірально на штирях;
 • фіг.3 – варіант із нерухомим валом, на який надіта суцільна труба із шипами й колючо-ріжучою стрічкою, розташованої прямолінійно на трубі;
 • фіг.4 -Колючий дріт Єгоза розташований прямолінійно й спірально на трубі та прямолінійно й спірально на шипах.

Варіанти виконання колючо-ріжучих вражаючих елементів:

 • фіг.5 – загострений штир з гострими шипами;
 • фіг.6 – загострений штир, обмотаний колючим дротом Єгоза;
 • фіг.7 – загострений штир із загостреними відгалуженнями.

Кожна секція запропонованого захисного загородження включає захисний елемент 1, розташований, переважно, горизонтально, і встановлений на підтримуючих його вузлах 2. Підтримуючі вузли 2 виконані у вигляді, вертикальних стійок 3 з радіальними підшипниками 4 на верхньому кінці. Захисний елемент 1 виконаний у вигляді валу 5 із цапфами 6 для закріплення валу 5 у радіальних підшипниках 4, завдяки чому вал 5 має можливість вільно обертатися щодо своєї поздовжньої осі. На зовнішній циліндричній поверхні валу 5 радіально закріплені методом зварювання або встановлені на різьбі, безліч колючих вражаючих елементів, виконаних у вигляді загострених штирів 7. Колючий дріт Єгоза 8 намотана прямолінійно або по спіралі на вал 5. Аналогічний колючий дріт 9 розташована прямолінійно або по спіралі на загострених штирях 7.

Для підвищення захисних властивостей і застрашливого ефекту, вал 5 захисного елементу 1 може бути постачений електричним або іншим приводом примусового обертання будь-якої відомої конструкції (не показаний через загальновідомість). Примусове обертання валу 5 із загостреними штирями 7 візуально підвищує агресивність захисного загородження й може застосовується у випадках коли підвищена небезпека проникнення на охоронюваний об'єкт.

Як ще один варіант виконання, вал 5 може бути виконаний нерухомим, а його зовнішня циліндрична поверхня утворена трубою 10, яка вільно надіта на вал 5,і на якій закріплені загострені штирі 7. Цей варіант ілюструє лише конструктивну зміну бар'єра безпеки, сутність пропозиції від цього не міняється: загострені штирі 7 і колючо-ріжучі стрічки 8 і 9 однаково залишаються поворотними щодо поздовжньої осі валу 5.

Для посилення агресивності або вражаючих властивостей загострених штирів 7, вони можуть бути постачені додатковими вражаючими елементами у вигляді гострих шипів 11, або обмотані витками колючого дроту Єгоза 12, або закріплених на них загострених відгалужень різної довжини 13.

Запропоноване захисне загородження працює в такий спосіб.

При спробі зловмисника вхопитися за загострені штирі 7 руками й підтягтися, вал 5 провертається й штирі 7, за які вхопилися руками, виявляться внизу, а над ними виявляться суміжні радіальні шипи 7, що не дозволяє перелізти через захисний елемент 1. При спробі порушника перехопитися за інші шипи 7, усе повторитися знову завдяки черговому повороту валу 5 у підшипниках 4. Теж саме буде відбуватися при спробі накрити захисний елемент 1 будь-яким листовим матеріалом: при спробі зафіксувати матеріал, а тим більше залізти на нього виниклий ексцентриситет примусить вал 5 провертатися, не даючи зловмисникові залізти на захисний елемент. Ухопитися за вал 5 між штирями 7 не дозволяє колючий дріт 8 і 9. Тому перелізти через запропоноване захисне загородження або порушити його цілісність не представляється можливим.

Крім того, наявність на штирях 7 додаткових вражаючих елементів у вигляді шипів 11, додаткових витків колючого дроту Єгоза 12 або загострених відгалужень 13 взагалі виключає можливість їх обхвату руками, що ще більшою мірою підвищує захисні властивості запропонованого бар'єру безпеки.

Оскільки колючі вражаючі елементи виконані у вигляді досить товстих штирів 7, їх неможливо вилучити звичайними технічними засобами, наприклад, ножицями по металу або гострозубцями, що ще більшою мірою підвищує надійність захисту об'єктів, на яких буде застосовуватися бар'єр безпеки Єгоза-Алігатор.

Головна відмінність технічного рішення, що заявляється, від раніше відомих, полягає в тому, що захисний елемент виконаний рухомим, зокрема, таким, що обертаються в горизонтальній площині, а колючі вражаючі елементи виконані у вигляді досить товстих загострених штирів. Ці елементи у свою чергу можуть бути оснащені додатковими вражаючими елементами у вигляді гострих шипів, загострених відгалужень або витків колючого дроту єгоза, а також у тому, що на валу та на загострених штирях прямолінійно, або по спіралі встановлений той самий колючий дріт Єгоза. Зазначені відмінності, у сукупності, виключають будь-яку можливість подолання захисного загородження за рахунок повороту захисного елементу у випадку додатку до нього якого-небудь навантаження та відсутності доступу до простору між захисними шипами. Саме ці обставини дозволяють вважати запропоноване захисне загородження практично непереборним. Жодне з відомих захисних загороджень не може мати подібні властивості, оскільки їх захисні елементи або виконані нерухомими, або, що легко руйнуються за допомогою звичайного слюсарного інструмента.

Запропоноване технічне рішення перевірене на практиці. Захисне загородження «Єгоза-Алігатор» не містить яких-небудь елементів і вузлів, які неможливо було б відтворити на сучасному етапі розвитку науки й техніки, зокрема, при виготовленні бар'єрів безпеки й захисних загороджень. Отже, прийнятно для промислового застосування, має технічні та інші переваги перед відомими подібними технічними рішеннями завдяки запропонованому принципу кріплення захисного елементу до підтримуючих його вузлів. А також оснащення другим захисним елементом у вигляді спирали з колючого дроту єгоза й додатковими вражаючими елементами, що підтверджує можливість досягнення технічного результату об'єктом, що заявляється. У відомих джерелах інформації не виявлено подібних захисних загороджень із зазначеними в пропозиції істотними відмітними ознаками, а тому, вважається таким, що може одержати правовий захист.

До основних технічним перевагам запропонованого технічного рішення, у порівнянні із прототипом, можна віднести наступне:

 • підвищення захисних властивостей бар'єру безпеки за рахунок того, що захисний елемент виконаний поворотним щодо підтримуючих його вузлів;
 • підвищення техніко-експлуатаційних характеристик за рахунок неможливості руйнування цілісності його колючих вражаючих елементів звичайними засобами;
 • підвищення бар'єрних властивостей за рахунок оснащення валу та загострених штирів колючим дротом Єгоза;
 • підвищення вражаючих властивостей за рахунок оснащення колючих вражаючих елементів додатковими вражаючими елементами, такими, наприклад, як додаткові шипи або витки колючого дроту Єгоза;
 • підвищення застрашливого й загороджувального ефекту за рахунок примусового обертання захисного елементу;
 • підвищення ефективності й надійності захисту охоронюваних об'єктів, що використовують захисне загородження Єгоза-Алігатор.

Соціальний ефект від упровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, одержують за рахунок неможливості проникнення на охоронювані об'єкти внаслідок винятково високої надійності їх захисту.

Економічний ефект одержують за рахунок зниження ймовірності, розкрадання складських господарств і інших об'єктів унаслідок гарантованої надійності їх від злодіїв, проникнення терористів і інших зловмисників на режимні об'єкти.

Після опису запропонованого захисного загородження, фахівцям у даній галузі знань повинно бути очевидним, що все вищеописане є лише ілюстративним, а не обмежувальним, будучи представленим даним прикладом. Численні можливі модифікації захисного або вражаючих елементів, зокрема, їх кількість, розміри, використовувані приводи й підшипники, варіанти розміщення витків колюче дроту Єгоза, тип використаного колючого дроту можуть змінюватися в різному співвідношенні, і, зрозуміло, перебувають у межах обсягу одного зі звичайних і природніх підходів до конструювання в даній галузі знань і розглядаються такими, які перебувають у межах обсягу даного технічного рішення.

Квінтесенцією запропонованого технічного рішення є те, що захисний елемент виконаний поворотним, а колючі елементи оснащені додатковими вражаючими елементами, як штировими, так і витками колючого дроту єгоза, і саме ці обставини, у сукупності, дозволяють придбати запропонованому захисному загородженню перераховані й інші переваги. Зміни або використання лише окремих конструктивних елементів запропонованого захисного загородження, природно, обмежує спектр переваг, перерахованих вище, і не можуть уважатися новим технічним рішенням у даній галузі знань, оскільки інше, подібне описаному захисному загородженню, вже не вимагає ніякого творчого підходу від конструкторів і інженерів, а отже, й не можуть вважатися результатами їх творчої діяльності або новими об'єктами інтелектуальної власності, що підлягають захисту охоронними документами.

Формула корисної моделі

 1. Захисне загородження, яке включає як мінімум два захисного елементи, один з обертового барабана із шипами, другий з однієї або декількох спіралей колючого дроту Єгоза. Підтримуючі його вузли, які встановлені з деяким інтервалом один від одного, що мають вбудовані у верхній частині підшипники для забезпечення горизонтального обертання валу захисного елементу, який може як вільно обертатися, так і бути оснащеним приводом його примусового обертання.
 2. Захисне загородження по п. 1, яке відрізняється тим, що колючі вражаючі елементи постачені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них у хаотичному або симетричному порядку загострених відгалужень різної довжини, або додатковими витками колючого дроту Єгоза.