Захисне загородження Піранья – патент Росії №93316

Патент Росії №93316 – Захисне загородження Піранья

Патент Росії: №93316
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00 – Колючий дріт, сітки, огородження, тканини із дроту
Опубліковане: 27.04.2010

Використання: зведення захисних бар'єрів безпеки для запобігання неправомірного проникнення на режимні об'єкти. Сутність: колюча стрічка, що виготовляється з металевої смуги (заготовка), містить центральну ділянку й велику кількість вражаючих елементів, цілісно сформованих з нею. Вражаючі елементи розташовані вздовж центральної ділянки стрічки рівномірно зі зрушенням на половину вражаючого елемента з кожної сторони від центральної ділянки. Кожний вражаючий елемент виконаний у вигляді рівностороннього трикутника із прямими бічними сторонами, спрямованими перпендикулярно від центральної ділянки, з вершиною-зубцем. Вістрями кожного із зубців є кут між бічними сторонами трикутника. Трикутник може мати, як вигнуті назовні, так увігнуті всередину бічні сторони. Трикутники можуть мати з однієї сторони від центральної ділянки один розмір, а із другої – інший. Трикутники з однієї сторони від центральної ділянки також можуть мати різний розмір. Колюча стрічка може бути виконана скрученої щодо поздовжньої осі. Колюча стрічка може бути виконана хвилеподібної або звитою в спіраль. Вражаючі елементи-трикутники можуть бути відігнутими від площини центральної ділянки як в одну сторону, так і в різні сторони.

Технічні переваги: підвищення бар'єрних властивостей, безвідхідне виробництво, розширення області застосування.

Корисна модель відноситься до виробництва металевих виробів, а точніше, до виробництва колючих стрічок, використовуваних у якості бар'єрів безпеки й призначених для запобігання неправомірному проникненню на режимні об'єкти.

Відомий спосіб виготовлення колючої стрічки, який полягає в тому, що в стрічці пробивають, уздовж осі симетрії, перфораційні пази, у яких закріплюють зірчасті шипи, що вставляються в пази стрічки кутом, орієнтованим у протилежну сторону від інших, а збоку інших кутів стрічку згинають навколо шипу, завальцьовують і, у проміжку між пазами, закручують навколо її поздовжньої осі [див. авторське посвідчення СРСР №519256 по класу B21F 25/00 опубліковане 25.06.1976 року].

До основних недолікам відомого способу ставляться складність виготовлення виробу, його висока вартість і ненадійність кріплення шипів у стрічці.

Відома також зазубрена стрічка, яка отримана з металевої стрічки, що включає центральну ділянку й велику кількість протилежних пар елементів, цілісно сформованих з нею, кожний елемент пари елементів постачений першим і другим зовнішніми зубцями, третім і четвертим – внутрішніми зубцями, утворених за рахунок пробитих у стрічці овальних пазів [див. патент США №4887796 по класу B21F 25/00 опублікований 19.12.1989 року].

Основними недоліками відомої зазубреної стрічки є її недостатня гуманність – форма її зовнішніх зубців сприяє нанесенню серйозних поранень і каліцтв, а велика відстань між віссю симетрії суміжної пари елементів, не забезпечує достатнього стримуючого ефекту фрагментів одягу й тіла порушника. Стрічка має високу вартість через те, що її виготовляють із нержавіючої сталі, обробка якої потребує великих енерговитрат, а також при виготовленні цієї стрічки підвищується спрацювання встаткування й штампового господарства. Крім того, розкрій металу при штампуванні – нераціональний, через специфічну форму зовнішніх і внутрішніх зубців утворюються більші відходи металу.

Найбільш близька по своїй сутності та ефекту що досягається, прийнята за прототип, є колюча стрічка одержувана з металевої смуги, що включає центральну ділянку й велику кількість протилежних пар вражаючих елементів, цілісно сформованих з нею, причому пари вражаючих елементів розташовані вздовж центральної ділянки стрічка рівномірно, а також кожний вражаючий елемент у парі складається з основи й протилежно спрямованих зубців, виконаних на зовнішніх боках елементу, а вістрями кожного із зубців є кути, утворені між зовнішньою стороною й боками елементу, при цьому між боками елементів, розташованих поруч пари елементів, утворений внутрішній широкий простір, ззовні обмежений вістрями зубців цих елементів [див. патент України №41834 по класу B21F 25/00 опублікований 24.04.2001 року].

Основним недоліком відомої колючої стрічки є те, що з її допомогою неможливо звести надійного бар'єрного загородження через недостатність захисних властивостей самої колючої стрічки. Наявність цього недоліку пояснюється наступним. Вістря зубців вражаючих елементів спрямовані вздовж центральної ділянки стрічки, оскільки вони розташовані на зовнішніх боках вражаючого елемента. Така просторова орієнтація зубців не перешкоджає зловмисникові вхопитися рукою за стрічку, зокрема, охопити вражаючий елемент, і відтягнути або відігнути стрічку в будь-який бік. При цьому долоня не випробовує ніяких поранень через те, що на вражаючому елементі відсутні зубці, які були б спрямовані хоча б під яким-небудь кутом до поздовжньої осі стрічки, тобто зовнішня сторона вражаючих елементів позбавлена будь-яких загострених елементів розташованих на ній.

Другим істотним недоліком відомої колючої стрічки є неефективність використання матеріалу заготовки (металевої смуги) через утвір відходів металу під час пробивання в смузі великої кількості протилежних пар вражаючих елементів для утвору внутрішнього широкого простору в який спрямовані вістря зубців. Такі відходи досягають до 30% площі металевої заготовки.

В основу корисної моделі поставлене завдання підвищення захисних властивостей колючої стрічки й ефективності використання матеріалу заготовки шляхом просторової переорієнтації розташування зубців за рахунок зміни конструкції вражаючих елементів.

Рішення поставленого завдання досягається тим, що колюча стрічка, виготовлена з металевої смуги (заготовки), що містить центральну ділянку й велику кількість вражаючих елементів, цілісно сформованих з нею, згідно із пропозицією, вражаючі елементи розташовані вздовж центральної ділянки стрічки рівномірно зі зрушенням на половину вражаючого елементу з кожної сторони щодо центральної ділянки, а також кожний вражаючий елемент виконаний у вигляді рівнобічного трикутника із прямими бічними сторонами, спрямованих перпендикулярно від центральної ділянки, з вершиною-зубцем, а вістрями кожного із зубців є кут між бічними сторонами трикутника.

 • Трикутник може мати як вигнуті назовні так увігнуті всередину бічні сторони.
 • Трикутники можуть мати з однієї сторони від центральної ділянки один розмір, а із другого – іншої.
 • Суміжні трикутники на одному боці від центральної ділянки також можуть мати різний розмір.
 • Колюча стрічка може бути виконана як плоскою, так і скрученою щодо поздовжньої осі стрічки.
 • Колюча стрічка може бути виконана як прямолінійною, так і хвилеподібною, або свитою в спіраль.
 • Вражаючі елементи-трикутники можуть бути виконані відігнутими від площини центральної ділянки як в одну сторону, так і в різні сторони.

Оскільки вістря зубців вражаючих елементів спрямовані перпендикулярно центральній ділянці колючої стрічки, за неї неможливо вхопитися рукою без поранення долоні, тобто неможливо відтягнути або відігнути стрічку у яку-небудь сторону й саме в такий спосіб утворити вільний прохід через захисне загородження.

При виготовленні запропонованої колючої стрічки спостерігається 100-процентне використання матеріалу заготовки (металевої смуги), тобто без утвору відходів металу при прорізанні в смужці трикутних вражаючих елементів. Причому, якщо використовувати в якості заготовки широку металеву смугу, те звільнені від металу простори між трикутниками однієї колючої стрічки, автоматично стають трикутними вражаючими елементами другої колючої стрічки. Отже, із широкої металевої стрічки можна без відходів виготовляти одночасно кілька колючих стрічок. При цьому виходить не тільки безвідхідний виробничий процес, але спостерігається підвищення продуктивності праці, щонайменше, у півтора рази.

Із цього випливає, що запропоновані конструктивні зміни в колючій стрічці дозволяють досягти технічного результату, зазначеного в поставленому завданні, а саме: підвищення захисних властивостей колючої стрічки й ефективності використання матеріалу заготовки.

Подальша сутність запропонованої корисної моделі пояснюється разом з ілюстративним матеріалом, на якому зображено наступне:

 • фіг.1 – загальний вид запропонованої колючої стрічки із вражаючими елементами, розташованими в одній площині із центральною ділянкою, вид зверху;
 • фіг.2 – вид трикутного вражаючого елемента із прямими бічними сторонами;
 • фіг.3 – вид трикутного вражаючого елемента з увігнутими всередину бічними сторонами;
 • фіг.4 – вид трикутного вражаючого елемента з вигнутими назовні бічними сторонами;
 • фіг.5 – загальний вид колючої стрічки з різними по розмірах вражаючими елементами з однієї сторони від центральної ділянки;
 • фіг.6 – загальний вид колючої стрічки з різними по розмірах вражаючими елементами на кожній стороні від центральної ділянки;
 • фіг.7 – загальний вид колючої стрічки скрученої щодо її поздовжньої осі;
 • фіг.8 – вид збоку на хвилеподібну колючу стрічку;
 • фіг.9 – загальний вид на колючу стрічку, звиту в спіраль;
 • фіг.10 – переріз колючої стрічки з відігнутими в різні сторони вражаючими елементами;
 • фіг.11 – переріз колючої стрічки з відігнутими в одну сторону вражаючими елементами з паралельним розташуванням вражаючих елементів;
 • фіг.12 – переріз колючої стрічки з відігнутими в одну сторону вражаючими елементами з розташуванням вражаючих елементів під тупим кутом;
 • фіг.13 – переріз колючої стрічки з відігнутими в одну сторону перехрещеними вражаючими елементами.

Запропонована колюча стрічка «Піранья» виготовляється з металевої (наприклад, холоднокатаної оцинкованої сталі) смуги, і складається із центральної ділянки 1 і великої кількості вражаючих елементів 2, цілісно сформованих з нею (фіг.1). Вражаючі елементи 2 розташовані вздовж центральної ділянки 1 стрічки рівномірно (наприклад, із кроком А) зі зрушенням на половину вражаючого елемента 2 (1/2А) з кожної сторони від центральної ділянки 1. Зрозуміло що вражаючі елементи 2 можна розташовувати й нерівномірно, але це лише ускладнює встаткування й технологію виготовлення стрічки. Тому більш технологічно вражаючі елементи 2 розміщати з рівномірною відстанню друг від друга.

Кожний вражаючий елемент 2 має вигляд рівностороннього трикутника, підстава якого відходить перпендикулярно від центральної ділянки 1, з вершиною-зубцем 3. Вістрями кожного із зубців 3 є кут між бічними сторонами 4 трикутника.

Трикутний вражаючий елемент 2 може мати прямолінійні бічні сторони 4 (фіг.2), або бічні сторони 4, увігнуті всередину трикутника (фіг.3), або бічні сторони 4, вигнуті назовні трикутника (фіг.4). Трикутні вражаючі елементи 2 можуть мати з однієї сторони від центральної ділянки 1 один розмір, а з іншої – іншій (фіг.5). Суміжні трикутні вражаючі елементи 2 з однієї сторони або на кожній стороні від центральної ділянки також можуть мати різні розміри (фіг.6).

Колюча стрічка може бути виконана як плоскою (фіг.1), так і скрученою щодо поздовжньої осі стрічки (фіг.7). Колюча стрічка може бути виконана як прямолінійною (фіг.1), так і хвилеподібною (фіг.8), або звитою в спіраль (фіг.9). В останньому випадку трикутні вражаючі елементи 2 доцільно відігнути від площини розташування центральної ділянки на який-небудь кут.

Трикутні вражаючі елементи 2 можуть бути відігнутими від площини центральної ділянки 1 як у різні сторони (фіг.10), так і в одну сторону з паралельним (фіг.11) або з під тупим кутом (фіг.12), з перехресним (фіг.13) розташуванням вражаючих елементів 2. Саме для останнього випадку й необхідно, щоб вражаючі елементи 2 розташовувалися вздовж центральної ділянки 1 стрічки рівномірно зі зрушенням на половину вражаючого елемента 2 з однієї сторони від центральної ділянки 1 стосовно другої сторони. Тільки при такому (зі зрушенням) виконанні зубців 3 можна їх перехрещувати (заводити один зубець одного ряду між суміжними зубцями другого, протилежного, ряду). Якщо ж зубці 3 розташувати з нерівномірним кроком або без зрушення, то такий варіант виконання колючої стрічки неможливо одержати. Слід урахувати, що цей варіант виконання колючої стрічки виявляється самим ефективним: вістря зубців 3 спрямовані протилежно, а перехрещування надає колючій стрічці додаткову загальну поздовжню жорсткість.

Запропонована колюча стрічка «Піранья» працює в такий спосіб.

При спробі подолати загородження, зведене з використанням запропонованої колючої стрічки вражаючі елементи 2 утримують зловмисника, не наносячи йому серйозних поранень і каліцтв, та втримує фрагменти одягу й тіла порушника, що зачепилися за зубці 3. Ухопитися за стрічку рукою, щоб звільнитися, не представляється можливим, оскільки вістря зубців 3 спрямовані в різні сторони від центральної ділянки 1 і розташовані щільно, без вільних просторів між ними. Отже, зловмисник або порушник охорони режимного об'єкта змушений дочекатися охоронців, щоб бути звільненим. Таким чином, запропонована колюча стрічка дозволяє створити надійний захисний бар'єр для охоронюваних об'єктів, і не наносить серйозних поранень і каліцтв порушникові зубцями 3 колючої стрічки.

Істотна відмінність запропонованої корисної моделі від раніше відомих аналогічних рішень, полягає в тому, що вражаючі елементи спрямовані перпендикулярно від центральної ділянки колючої стрічки, а також у тому, що вражаючі елементи виконані у вигляді трикутників різних розмірів із зубцями, які (трикутники) можуть бути розгорнутими в будь-яку сторону під будь-яким кутом. Зазначені відмінності, у сукупності, суттєво підвищують захисні властивості колючої стрічки, спрощують технологію її виготовлення, дозволяє налагодити безвідхідне виробництво, а різноманітність виконання зубців і їх вигину, а також безліч варіантів згинання самої стрічки, суттєво розширює область використання запропонованої колючої стрічки. Жодна з відомих колючих стрічок не може мати відзначені властивості, оскільки традиційно мають зубці, вістря яких спрямовані вздовж центральної ділянки стрічки, а це припускає наявність обов'язкової порожнини між ними, метал з яких попадає у відходи.

До технічних переваг запропонованого технічного рішення, у порівнянні із прототипом, можна віднести наступне:

 • підвищення захисних властивостей за рахунок запропонованої орієнтації зубців щодо центральної ділянки колючої стрічки;
 • безвідхідне виробництво колючої стрічки через виконання вражаючих елементів у вигляді трикутників;
 • розширення області використання за рахунок великої різноманітності варіантів згинання як вражаючих елементів, так і самої колючої стрічки.

Соціальний ефект від використання запропонованої корисної моделі, у порівнянні з використанням прототипу, одержують за рахунок підвищення надійності захисту охоронюваних об'єктів і розширення номенклатури таких об'єктів.

Економічний ефект від використання запропонованої корисної моделі, у порівнянні з використанням прототипу, одержують за рахунок економії металу внаслідок застосування безвідхідної технології, і зниження собівартості колючої стрічки, за рахунок спрощення встаткування, і через це – його вартості.

Після опису вищезгаданої колючої стрічки «Піранья» фахівцям у даній області техніки має бути, очевидним, що все вищеописане є лише ілюстративним, а не обмежувальним, будучи представленим даним прикладом. Численні можливі модифікації й інші варіанти виконання вражаючих елементів колючої стрічки, зокрема, їх розмірів і форми, можуть змінюватися в різному співвідношенні та конструктивно, і зрозуміло, перебувають у межах обсягу одного зі звичайних і природніх підходів у даній галузі знань і розглядаються такими, що перебувають у межах обсягу даного технічного рішення.

Квінтесенцією запропонованого технічного рішення є те, що від центральної ділянки стрічки відходять трикутні вражаючі елементи, зубці яких розташовані не паралельно осі стрічки, а перпендикулярно, а також вони можуть бути відігнутими в будь-якому напрямку, і навіть гвинтом, і саме ця обставина дозволяє придбати стрічці перераховані та інші переваги. Виготовлення, зміна й використання лише окремих елементів стрічки іншими, природно обмежує спектр переваг, перерахованих вище, і не може вважатися новими технічними рішеннями в даній галузі знань, оскільки інше, подібне описаному виконання колючої стрічки вже не вимагає ніякого творчого підходу від конструкторів і інженерів, а тому й не може вважатися результатами їх творчої діяльності або новими об'єктами інтелектуальної власності, відповідними до захисту охоронними документами.

Формула корисної моделі

 1. Колюча стрічка, що виготовляється з металевої смуги (заготовки), що містить центральну ділянку й велику кількість вражаючих елементів, цілісно сформованих з нею, відрізняючись тим, що вражаючі елементи розташовані вздовж центральної ділянки стрічки рівномірно зі зрушенням на половину вражаючого елемента з кожної сторони від центральної ділянки, а також кожний вражаючий елемент виконаний у вигляді рівнобедреного трикутника із прямими бічними сторонами, спрямованими перпендикулярно від центральної ділянки з вершиною-зубцем, а вістрями кожного із зубців є кут між бічними сторонами трикутника.
 2. Колюча стрічка по п.1, відмінна тим, що трикутник має вигнуті назовні або увігнуті всередину бічні сторони.
 3. Колюча стрічка по п.1, відмінна тим, що трикутники мають з однієї сторони від центральної ділянки один розмір, а із другий – інший.
 4. Колюча стрічка по п.1, відмінна тим, що трикутники з однієї сторони від центральної ділянки мають різний розмір.
 5. Колюча стрічка по п.1, відмінна тим, що виконана скрученої щодо поздовжньої осі стрічки.
 6. Колюча стрічка по п.1, відмінна тим, що виконана хвилеподібною або звитою в спіраль.
 7. Колюча стрічка по п.1, відмінна тим, що вражаючі елементи-трикутники виконані відігнутими від площини центральної ділянки в одну або в різні сторони.