Спосіб виготовлення колюче-ріжучої стрічки

Оригінальна технологія виробництва колючої стрічки, яка дозволяє одночасно підвищити продуктивність технологічного процесу виробництва колючої стрічки, при цьому знизивши його собівартість. При цьому значно підвищується якість колючої стрічки, що виготовляється з використанням даної технології. Відповідно використання даного способу виробництва колючої стрічки в промисловому виробництві колючого дроту Єгоза, Концертина й Кайман, приводить до зниження собівартості й підвищенню якості всіх вищевказаних видів колючого дроту.

Спосіб та штамп для виготовлення колючо-ріжучої стрічки – патент Казахстану №22995

Патент України: №95130
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00
Опубліковане: 11.07.2011, бюл. №13/2011

Спосіб виготовлення колюче-ріжучої стрічки – патент України №95130

Патент України: №95130
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00
Опубліковане: 11.07.2011, бюл. №13/2011