Захисне загородження Кобра – патент Росії №93038

Патент Росії №93038 – Захисне загородження Кобра

Патент Росії: №93038
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00 – Колючий дріт, сітки, огородження, тканини із дроту
Розділ МПК: E04H 17/04 – Огорожі, кошари, що характеризуються використанням дроту особливого призначення, наприклад, колючого дроту
Опубліковане: 20.04.2010

Використання: для виготовлення захисних загороджень, до складу яких уходять колючий дріт, використовуваних у якості бар'єрів для попередження несанкціонованого проникнення людей і тварин на режимні об'єкти. Сутність: захисне загородження включає як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді скрученої по спіралі колючої стрічки із множинними підтримуючими його вузлами, установленими з інтервалом друг від друга. Колюча стрічка захисного елемента намотана на каркас, утворений декількома натягнутими прямолінійними відрізками колючих стрічок, кінці яких закріплені на променях багатопроменевих елементів. Ці елементи встановлені з можливістю вільного обертання щодо поздовжньої осі захисного елемента на підшипниках, установлених на підтримуючих вузлах. Для додання загальної твердості захисному елементу при його значній довжині, усередині каркаса розташовані у такий же кількості аналогічні багатопроменеві елементи кількості, кінці променів яких виступають за габарити колючої стрічки, що огинає по спіралі каркас. Захисний елемент може бути постачений примусовим приводом обертання його багатопроменевих елементів. Промені багатопроменевих елементів можуть бути постачені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них у хаотичному або симетричному порядку загострених відгалужень різної довжини, або шипами, або обмотані колючою стрічкою. Захисний елемент може містити кілька каркасів, які розташовані коаксіально один відносно одної, та обмотані колючими стрічками. Технічні переваги: підвищення захисних властивостей; підвищення загальної твердості захисного елемента; підвищення вражаючих властивостей; підвищення застрашливого ефекту; підвищення ефективності й надійності захисту режимних об'єктів.

Винахід відноситься до області будівництва охоронних споруджень і систем, до складу яких уходять колючо-ріжучі елементи, і може бути використаний для виготовлення захисних загороджень, застосовуваних для попередження несанкціонованого проникнення людей і тварин на режимні об'єкти.

Відомий паркан для захисту від злодіїв та великих тварин, який містить горизонтальні поперечини з кутка, прикріплені до вертикальних стовпів, а також вертикальні штакетіни, приварені до зазначених поперечин з певним інтервалом. Стовпи й штакетіни виготовлені з металопрокату із прямими двогранними кутами. При цьому верхні кінці стовпів і штакетіни мають відріз кожного прямого двогранного кута з утвором шипу на цьому кінці [див. патент Росії №2296203 по класу Е04Н 17/14 опублікований 27.03.2007 року].

Основним недоліком цього паркану є недостатні захисні його властивості від злодіїв. Цей недолік пояснюється наступним. Оскільки паркан має плоску конструкцію, а також штакетіни встановлені з певним інтервалом, те можна без зусиль узятися руками за горизонтальні поперечини між штакетінамі й легко перелізти через паркан, не травмуючись об шипи. Таким чином, відомий паркан ефективний тільки лише як перешкода для великих тварин, але не ефективний як захисне загородження від злодіїв.

Цей недолік усунутий у бар'єрі безпеки «Дикобраз», який складається з набору сферичних захисних елементів, кожен з яких включає армовану скручену колючу стрічку, навиту на дріт-основу або колючу стрічку, обтиснуту на частині бічної поверхні дроту-основи, звиту в просторовий каркас. Просторовий каркас виконаний у формі сфери, утвореної меридіональними витками навитої або обтиснутої колючої стрічки й жорстким екваторіальним кільцем, установленим усередині витків навитої або обтиснутої колючої стрічки. Витки навитої або обтиснутої колючої стрічки скріплені між собою в полюсах сфери, а також з екваторіальним кільцем. Захисний бар'єр зводять у такий спосіб. Готовий перший сферичний захисний елемент кріплять до вертикальної або похилої стійці в полюсах сфери й установлюють на місці охоронного рубежу. Далі, поруч із першим сферичним захисним елементом установлюють другий, третій і так далі аналогічні сферичні захисні елементи на всю довжину бар'єра безпеки, формуючи охоронний рубіж [див. патент Росії №2272113 по класу Е04H 17/04 опублікований 20.03.2006 року].

Основним недоліком даного бар'єру безпеки є те, що сферичні захисні елементи не скріплені між собою по довжині охоронного рубежу. Тому кожний з них досить легко зірвати зі стійки або відтягнути, нахиливши його вниз, захопивши, наприклад, звичайним багром, для утвору вільного проходу через охоронний рубіж, оскільки інші сферичні захисні елементи не перешкоджають такому зриву або відгину одного з них: адже сферичні елементи не зв'язані між собою. І саме ця обставина (відсутність єдності або цілісності конструкції по всій довжині) різко знижує ефективність захисту режимних об'єктів з використанням відомого бар'єра безпеки.

Найбільш близьким по своїй сутності ефекту, що досягається,та яке приймаємо за прототип, є захисне загородження, яке включає як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді скрученої по спіралі колючої стрічки із множинними підтримуючими його вузлами, установленими з інтервалом друг від друга. Захисних елементів у вигляді спіралей з колючого дроту може бути декілька, а також спирали можуть мати різні діаметри, базову секцію й вертикальну секцію, між якими розташована спіраль із колючої стрічки. Витки спирали прикріплені до секцій вузла підтримки у двох місцях, що дозволяє створити горизонтально й вертикально стійкий бар'єр [див. Міжнародну заявку №WO 2007/078307 по класу В21F 25/00 опубліковану 12.07.2006 року].

Основним недоліком відомого захисного загородження є його низькі захисні властивості. Його досить легко подолати, оскільки його захисний елемент виконаний нерухомим щодо вузлів підтримки. Саме ця обставина – нерухомість захисного елементу, дозволяє його накрити яким-небудь листовим матеріалом, наприклад, брезентом, і тим самим повністю усунути вплив колючо-ріжучих зубців вражаючих елементів захисного загородження. Більше того, вражаючі елементи в цьому випадку, навпаки, навіть нададуть деяку допомогу зловмисникові, утримуючи аркуш матерії зубцями колючої стрічки від сповзання, що дозволяє йому безперешкодно подолати захисний бар'єр, перелазячи через захисне загородження, і в такий спосіб проникнути на режимний об'єкт.

В основу винаходу поставлене завдання підвищення техніко-експлуатаційних характеристик захисного загородження й надійності захисту режимних об'єктів за рахунок неможливості розміщення на ньому яких-небудь покриттів для нейтралізації вражаючого дії різальних-колючо-ріжучих зубців колючої стрічки шляхом виконання захисного елемента рухливими щодо підтримуючих його вузлів.

Рішення поставленого завдання досягається тим, що захисне загородження, що включає як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді скрученої по спіралі колючої стрічки із множинними підтримуючими його вузлами, установленими з інтервалом друг від друга, згідно із пропозицією, колюча стрічка захисного елемента намотана на каркас, утворений декількома натягнутими прямолінійними відрізками колючих стрічок, кінці яких закріплені на променях багатопроменевих елементів, установлених з можливістю вільного обертання щодо поздовжньої осі захисного елемента на підшипниках, установлених на підтримуючих вузлах, а також для додання загальної твердості захисному елементу при його значній довжині, усередині каркаса розташовані аналогічні багатопроменеві елементи, у кожній кількості, кінці променів яких виступають за габарити колючої стрічки, що обгинає по спіралі каркас.

Для підвищення агресивності або застрашливого ефекту, захисний елемент може мати примусовий привод обертання його багатопроменевих елементів.

Для посилення вражаючого ефекту промені багатопроменевих елементів можуть бути постачені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них у хаотичному або симетричному порядку загострених відгалужень різної довжини, або шипами, або обмотані колючою стрічкою.

Зрозуміло, каркасів, та огинаючих їх колючих стрічок може бути декілька. У такому випадку виконання захисного загородження вони розташовуються коаксіально.

Завдяки тому, що захисний елемент виконаний рухливим, зокрема, поворотним у горизонтальній площині, на ньому неможливо зафіксувати яке-небудь покриття або вхопитися руками за колючу стрічку або промені й підтягтися. В обох випадках, через додаток ексцентріситетного навантаження щодо осі обертання, багатопроменеві елементи обов'язково провернуться в підшипниках і не дозволять зловмисникові перелізти через захисний елемент.

Таким чином, запропоноване захисне загородження забезпечує досягнення технічного результату, зазначеного в поставленому завданні.

Подальша сутність винаходу пояснюється ілюстративним матеріалом, на якому зображено наступне:

 • фіг.1 – вид у плані на запропонований захисний елемент.

Варіанти оснащення променів багатопроменевих елементів додатковими вражаючими елементами:

 • фіг.2 – промінь із гострими шипами;
 • фіг.3 – промінь, обмотаний колючою стрічкою;
 • фіг.4 – промінь із загостреними відгалуженнями.

Кожна секція запропонованого захисного загородження включає захисний елемент 1, розташований, переважно, горизонтально, і встановлений на підтримуючих його вузлах 2. Підтримуючі вузли 2 виконані у вигляді, переважно, вертикальних стійок 3 з радіальними підшипниками 4 на верхньому кінці.

Захисний елемент 1 виконаний у вигляді скрученої по спіралі колючої стрічки 5 намотаної на каркас, утворений декількома натягнутими прямолінійними відрізками колючих стрічок 6, кінці яких закріплено на променях 7 багатопроменевих елементів 8. Багатопроменеві елементи 8 встановлені з можливістю вільного обертання щодо центральної поздовжньої осі захисного елемента 1 на підшипниках 4.

Для додання загальної жорсткості захисному елементу 1 при його значній довжині, усередині каркаса розташовані аналогічні багатопроменеві елементи 8, у кожній кількості, кінці променів 7 яких виступають за габарити колючої стрічки 5, що обгинає по спіралі каркас.

Для підвищення агресивності або застрашливого ефекту, багатопроменеві елементи 8 можуть бути постачені примусовим приводом їх обертання будь-якої відомої конструкції (не показаний через загальновідомість). Примусове обертання багатопроменевих елементів 8 викликає обертання каркаса з колючою стрічкою 5, що візуально підвищує агресивність захисного загородження й застосовується, коли спроба проникнути на режимний об'єкт стає очевидною.

Для посилення вражаючих властивостей промені 7 багатопроменевих елементів 8 можуть бути постачені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них у хаотичному або симетричному порядку шипів 9 або обмотані колючою стрічкою 10 або постачені загостреними відгалуженнями 11 різної довжини.

Запропоноване захисне загородження працює в такий спосіб.

При спробі зловмисника вхопитися за колючу стрічку 5 або промені 7 руками й підтягтися, захисний елемент 1 обов'язково провернеться разом з багатопроменевими елементами 8 навколо поздовжньої осі, і ділянка, за яку вхопилися руками, виявиться внизу, що не дозволить перелізти через захисний елемент 1. При спробі перехопитися руками за інші ділянки колючої стрічки 5 або за інші промені 7, усе повторитися знову завдяки черговому повороту захисного елемента 1 з багатопроменевими елементами 8 у підшипниках 4. Теж саме буде відбуватися при спробі накрити захисний елемент 1 будь-яким листовим матеріалом: при спробі залізти на матеріал, через ексцентриситет, захисний елемент 1 буде провертатися, не даючи зловмисникові залізти на захисний елемент 1. Тому перелізти через запропоноване захисне загородження не представляється можливим.

Крім того, наявність на променях 7 додаткових вражаючих елементів у вигляді шипів 9, колючої стрічки 10 або загострених відгалужень 11 взагалі виключає можливість їх обхвату руками, що ще більшою мірою підвищує бар'єрно-захисні властивості запропонованого захисного загородження.

Істотна відмінність технічного рішення, що заявляється, від раніше відомих, полягає в тому, що захисний елемент виконаний рухливим, зокрема, таким що обертається, а промені багатопроменевих елементів оснащені додатковими вражаючими елементами у вигляді гострих шипів, загострених відгалужень або колючої стрічки. Зазначені відмінності, у сукупності, виключають яку-небудь можливість подолання захисного елемента за рахунок повороту захисного елемента у випадку додатка до нього якого-небудь навантаження. Саме ця обставина дозволяє вважати запропоноване захисне загородження практично непереборним. Жодне з відомих захисних загороджень не може мати відзначені властивості оскільки їх захисні елементи або нерухомі або вони не мають цілісності конструкції по довжині.

Запропоноване технічне рішення перевірене на практиці. Захисне загородження «Кобра» не містить ніяких елементів і вузлів, які неможливо було б відтворити на сучасному етапі розвитку науки й техніки, зокрема, виробництва бар'єрів безпеки й захисних загороджень, отже, прийнятно для промислового застосування, має технічні й інші переваги перед відомими подібними технічними рішеннями через запропонований принцип кріплення захисного елемента до підтримуючих його вузлів, що підтверджує можливість досягнення технічного результату об'єктом, що заявляється, у відомих джерелах інформації не виявлено подібних захисних загороджень із зазначеними в пропозиції істотними ознаками, а тому, вважається таким, що може одержати правовий захист.

До основних технічних переваг запропонованого технічного рішення, у порівнянні із прототипами, можна віднести наступне:

 • підвищення захисних властивостей за рахунок того, що захисний елемент виконаний поворотним щодо підтримуючих його елементів;
 • підвищення загальної твердості захисного елемента при його значній довжині за рахунок наявності проміжних багатопроменевих елементів;
 • підвищення вражаючих властивостей за рахунок оснащення променів багатопроменевих елементів додатковими вражаючими елементами;
 • підвищення застрашливого ефекту за рахунок примусового обертання захисного елемента;
 • підвищення ефективності та надійності захисту режимних об'єктів за рахунок неможливості подолання захисного загородження.

Соціальний ефект від упровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, одержують за рахунок неможливості проникнення на режимні об'єкти.

Економічний ефект від упровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, одержують за рахунок простоти виготовлення загородження й використання для нього розповсюджених вузлів і матеріалів.

Після опису запропонованого захисного загородження, фахівцям у даній галузі знань повинно бути очевидним, що все вищеописане є лише ілюстративним, а не обмежувальним, будучи представленим даним прикладом. Численні можливі модифікації захисного елементу, зокрема, кількість, розміри колючих стрічок, використовувані привода й підшипники, варіанти розміщення стрічок на каркасах, кількість, довжина й товщина променів у багатопроменевих елементах можуть змінюватися в різному співвідношенні, і, зрозуміло, перебувають у межах обсягу одного зі звичайних і природніх підходів у даній галузі знань і розглядаються, що перебувають у межах обсягу даного технічного рішення.

Квінтесенцією запропонованого технічного рішення є те, що захисний елемент виконаний поворотним, а промені багатопроменевих елементів, оснащені додатковими вражаючими елементами, і саме ці обставини, у сукупності, дозволяють придбати запропонованому захисному загородженню перераховані й інші переваги. Зміна й використання лише окремих конструктивних елементів захисного загородження, природно обмежує спектр переваг, перерахованих вище, і не може вважатися новим технічним рішенням у даній галузі знань, оскільки інше, подібно описаному захисному загородженню, уже не вимагає ніякого творчого підходу від конструкторів і інженерів, а тому й не може вважатися результатом їх творчої діяльності або новим об'єктом інтелектуальної власності, що підлягає захисту охоронним документом.

Формула корисної моделі

 1. Захисне загородження, що включає як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді скрученої по спіралі колючої стрічки із множинними підтримуючими його вузлами, установленими з інтервалом друг від друга, відмінне тим, що колюча стрічка захисного елементу намотана на каркас, утворений декількома натягнутими прямолінійними відрізками колючих стрічок, кінці яких закріплені на променях багатопроменевих елементів, установлених з можливістю вільного обертання щодо поздовжньої осі захисного елемента на підшипниках, установлених на підтримуючих вузлах, а також для додання загальної жорсткості захисному елементу при його значній довжині, усередині каркаса у будь-якій кількості розташовані аналогічні багатопроменеві елементи, кінці променів яких виступають за габарити колючої стрічки, що огинає по спіралі каркас.
 2. Захисне загородження по п.1, відмінне тим, що захисний елемент постачений примусовим приводом обертання його багатопроменевих елементів.
 3. Захисне загородження по п.1, відмінне тим, що промені багатопроменевих елементів постачені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них у хаотичному або симетричному порядку загострених відгалужень різної довжини або шипами, або обмотані колючою стрічкою.
 4. Захисне загородження по пп.1-3, відмінне тим, що містить кілька каркасів, з колючими стрічками що їх огинають, які розташовані коаксіально відносно один одного.