Завальцьована армована колюча стрічка «Кайман» – патент Росії №2412774

Патент Росії №2412774 – Завальцьована армована колюча стрічка «Кайман»

Патент Росії: №2412774
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00 – Колючий дріт, сітки, огородження, тканини із дроту
Опубліковане: 27.02.2011

Винахід відноситься до виробництва колючих армованих загороджувальних стрічок і може бути використаний для спорудження бар'єрів безпеки. Стрічка утворена з металевої смуги та містить центральну ділянку із протилежно спрямованими парами основних вражаючих елементів, цілісно сформованих з нею й розташованих в одній площині вздовж центральної ділянки стрічки з рівномірним кроком. Кожний основний вражаючий елемент у парі складається з основи й протилежно спрямованих зубців, виконаних на бічних сторонах цього елемента. Вістрями кожного із зубців є кути, утворені між зовнішньою та внутрішньою сторонами вражаючого елемента. Між бічними сторонами основних вражаючих елементів, розташованих суміжно, утворений внутрішній широкий простір для розміщення додаткових вражаючих елементів із зубцями, спрямованими своїми вістрями назустріч вістрям зубців основних вражаючих елементів. Центральна ділянка стрічки армована пружним елементом у вигляді дроту, що закріплений та втримується на стрічці завальцьованими крайками центральної ділянки. Основні й додаткові вражаючі елементи розташовані під різними кутами відносно один одного вздовж стрічки, змінюваними в межах від 0 до 90 градусів, і постачено одним або декількома шипами, розташованими перпендикулярно поздовжньої осі стрічки. Підвищуються бар'єрні властивості, зберігаються пружні властивості та форма.

Винахід відноситься до виробництва металевих виробів, а точніше до виробництва колючих армованих загороджувальних стрічок, використовуваних для спорудження бар'єрів безпеки, що призначені для запобігання неправомірному проникненню на режимні об'єкти.

Відомий колючий дріт, одержується з металевої стрічки, у якій попередньо пробиті вздовж її осі симетрії перфоровані пази, у яких закріплені зірчасті шипи, установлені в зазначені пази стрічки під кутом, орієнтованим у протилежну сторону від кутів установки суміжних шипів, а також стрічка зігнута навколо шипу й завальцьована, причому в проміжку між пазами стрічка закручена навколо своєї поздовжньої осі [див. авторське посвідчення СРСР №519256 по класу B21F 25/00, опубліковане 25.06.1976 року].

До основних недоліків відомого колючого дроту відносяться складність і трудомісткість її виготовлення, обумовлені пробиванням пазів у металевій стрічці, виготовленням шипів як самостійних елементів з наступним складанням стрічки із шипами, що у цілому, підвищує її вартість, при низької надійності кріплення шипів у пазах стрічки, що знижує її захисні властивості.

Відома також зубчаста стрічка, отримана з металевої стрічки, що містить центральну ділянку з великою кількістю протилежних пар елементів, цілісно сформованих з нею. Кожен елемент у парі постачений першим і другим зовнішніми зубцями й третім і четвертим – внутрішніми зубцями, що утворилися за рахунок пробитих у стрічці овальних пазів [див. патент США №4887796 по класу B21F 25/00, опублікований 19.12.1989 року].

Основними недоліками відомої зубчастої стрічки є її не гуманність стосовно передбачуваного зловмисника – форма зовнішніх зубців сприяє нанесенню серйозних поранень і каліцтв. Крім того, стрічка має порівняно велику відстань між осями симетрії сусідніх пар елементів, що не забезпечує достатнього стримуючого ефекту фрагментів одягу й тіла порушника, а також стрічка має досить високу вартість через те, що її виготовляють із нержавіючої сталі, обробка якої вимагає щодо більших енерговитрат, спостерігається підвищене спрацювання устаткування й штампового господарства, розкрій металу при її штампуванні – нераціональний через специфічну форму зовнішніх і внутрішніх зубців, у результаті чого утворюється багато відходів металу.

Відома також колюча стрічка, що містить центральну ділянку й велику кількість протилежних пар елементів, цілісно сформованих з нею, причому пари елементів розташовуються вздовж центральної ділянки стрічки рівномірно, а також кожний елемент у парі складається з основи й протилежно спрямованих зубців, розташованих на зовнішніх боках елемента, а вістрями кожного із зубців є кути, утворені між зовнішньою стороною й боками елементів, при цьому між бічними сторонами елементів, розташованих рядом пар елементів, утворено внутрішнє широкий простір, який зовні обмежений вістрями зубців цих елементів [див. патент України №41834 по класу B21F 25/00, опублікований 24.04.2001 року].

Основним недоліком відомої колючої стрічки є те, що з її допомогою неможливо створити надійного бар'єрного загородження через недостатність техніко-функціональних можливостей самої колючої стрічки, а саме: по-перше, оскільки відома колюча стрічка виготовляється з тонколистового металу, її легко перекусити (перерізати) без застосування спеціального інструмента для цієї мети (можна перерізувати навіть звичайними побутовими ножицями) і, тим самим, порушити цілісність огородження охоронюваного об'єкту. По-друге, оскільки відома колюча стрічка не має достатні пружні властивості й, маючи невелику товщину металу, з якого вона виготовляється, загородження, зведене з такої стрічки, досить легко деформувати, наприклад, пригорнути до землі (навіть звичайним ціпком), і безперешкодно проникнути на охоронюваний об'єкт. Більше того, така стрічка, після примусового деформування, через відсутність пружних властивостей металу, з якого вона виготовляється, не вертається самостійно в первісний стан.

Перераховані недоліки усунуті в колючій стрічці, що містить центральну ділянку й відштамповані по її зовнішніх сторонах трапецієподібні шипи зі зменшуваними до основи кутами загострення, причому стрічка додатково містить армуючий дріт круглого перерізу, що утворює її сердечник, який обгорнений або обтиснутий стрічкою, що прилягає до її поверхні центральною ділянкою, а шипи розташовані напроти один одного з різних сторін від поздовжньої осі стрічки [див. патент Росії №68386 U1 по класу B21F 25/00, 29/00 F41H 11/08, опублікований 27.11.2007 г.].

Основним недоліком цієї колючої стрічки є можливість мимовільного відділення сердечника від стрічки при згинанні останньої, оскільки контакт між стрічкою й сердечником відбувається лише по дотичній лінії.

Зазначений недолік усунутий у завальцьованій армованій колючій стрічці, що утворена з металевої смуги та містить центральну ділянку й велику кількість протилежно спрямованих пар елементів, цілісно сформованих з нею, причому пари елементів розташовані вздовж центральної ділянки стрічки з рівномірним кроком, а також кожний елемент у парі складається з основи й протилежно спрямованих зубців, виконаних із зовнішніх бічних сторін елемента, а вістрями кожного із зубців є кути, утворені між зовнішньою стороною і внутрішньої сторонами елемента, при цьому між бічними сторонами елементів, розташованих поряд пар елементів, утворений внутрішній широкий простір, зовні обмежене вістрями зубців цих елементів, до того ж центральна ділянка стрічки армована пружним елементом, переважно круглого перерізу, закріпленим на стрічці завальцьованими крайками центральної ділянки цієї ж стрічки. Армування стрічки центральним пружним елементом у вигляді дроту, виготовленого, наприклад, з високовуглецевої сталі з яскраво вираженими пружними властивостями і сам вигин центральної ділянки під час операції кріплення (вальцювання) дроту із плоскої форми в циліндричну надає стрічці достатню жорсткість і пружність для втримання й відновлення нею первісної своєї форми, заданої їй виробником під час виготовлення. Колюча стрічка з такими властивостями здатна створювати високоефективне, тривале в часі без зміни своїх пружних властивостей фізичну перешкоду для запобігання несанкціонованого проникнення на охоронюваний об'єкт [див. патент України №33526U по класу B21F 25/00, опублікований 25.06.2008 року].

Основним недоліком цієї колючої стрічки є недостатньо ефективні утримуючі властивості, зокрема, якщо зловмисник одягом зачепиться за шип, то одяг легко визволити, оскільки цьому нічого не перешкоджає, адже в конструкції стрічки відсутні зустрічно спрямовані елементи, які могли б разом із шипами створювати затримуючий «гарпунний» ефект.

Найбільш близької по своїй сутності та ефекту що досягається, прийнятої за прототип, є завальцьована армована колюча стрічка, утворена з металевої смуги й утримуюча центральна ділянка з великою кількістю протилежно спрямованих пар основних елементів, цілісно сформованих з нею й розташованих в одній площині, причому пари основних елементів розташовані вздовж центральної ділянки стрічки з рівномірним кроком, а також кожний основний елемент у парі складається з основи та протилежно спрямованих зубців, виконаних на бічних сторонах елемента, а вістрями кожного із зубців є кути, утворені між зовнішньої й внутрішньої сторонами елемента, при цьому між бічними сторонами елементів, розташованих рядом пар основних елементів, утворений внутрішній широкий простір, зовні обмежене вістрями зубців цих основних елементів, а усередині згаданого широкого простору розташовані додаткові зубці, спрямовані своїми вістрями назустріч вістрям зубців основних елементів, що перебувають у тій же площині, що й основні елементи, і крім того, центральна ділянка стрічки армована пружним елементом у вигляді дроту, переважно круглого перерізу, закріпленої на стрічці завальцьованими крайками центральної ділянки цієї ж стрічки. Армування стрічки центральним елементом, виготовленим, наприклад, зі сталевого високовуглецевого дроту з яскраво вираженими пружними властивостями і сам вигин центральної ділянки під час операції вальцювання дроту, при якому вона із плоскої форми переходить у циліндричну, надає колючій стрічці достатню жорсткість і пружність для збереження й відновлення первісної своєї форми, заданої їй виробником у процесі виготовлення [див. патент США №4844422 по класу B21F 25/00, опублікований 30.07.1987 року].

Незважаючи на те, що додаткові зубчасті елементи підвищують утримуючий ефект, однак розташування основних і додаткових елементів в одній площині знижує загальні бар'єрні властивості відомої колючої стрічки, оскільки плоску стрічку легко притиснути або відсунути навіть рукою, опираючись долонею на площину, на якій відсутні зубчасті елементи (площина, на яку вістря зубків не спрямовані). Крім того, основні елементи взагалі можна охопити рукою безперешкодно, оскільки вістря їх зубців спрямовані або паралельно центральної осі стрічки, або під невеликим кутом відходять від неї, тобто вони не можуть заподіяти руці поранення. Такий самий захват стрічки рукою можна здійснити й за додаткові елементи, якщо простір між основними елементами буде настільки широким, щоб можна було б узятися рукою за додаткові елементи, не чіпляючись долонею за зубці основних вражаючих елементів. Отже, конструкція відомої завальцьованої армованої колючої стрічки вразлива й, тому, її слід визнати недосконалою, оскільки можна безперешкодно маніпулювати нею (пересувати, відгинати, притискати до землі) навіть руками без їхнього травмування, тим більше каліцтв.

В основу винаходу поставлене завдання підвищення бар'єрно-захисних споживчо-фізичних властивостей завальцьованої армованої колючої стрічки за рахунок посилення вражаючого ефекту шляхом розташування зубчастих елементів у різних площинах по довжині стрічки й постачання її додатковими вражаючими елементами, що відходять від її центральній поздовжній осі майже перпендикулярно.

Рішення поставленого завдання досягається тим, що відома завальцьована армована колюча стрічка, утворена з металевої смуги й містить центральну ділянку з більшою кількістю протилежно спрямованих пар основних вражаючих елементів, цілісно сформованих з нею й розташованих в одній площині, причому пари основних вражаючих елементів розташовані вздовж центральної ділянки стрічки з рівномірним кроком, а також кожний основний вражаючий елемент у парі складається з основи й протилежно спрямованих зубців, виконаних на бічних сторонах цього елементу, а вістрями кожного із зубців є кути, утворені між зовнішньої й внутрішньої сторонами вражаючого елементу, при цьому між бічними сторонами основних вражаючих елементів, розташованих суміжно, утворений внутрішній широкий простір, зовні обмежене вістрями зубців самих основних вражаючих елементів, а усередині згаданого широкого простору розташовані додаткові вражаючі елементи, зубці яких спрямовані своїми вістрями назустріч вістрям зубців основних вражаючих елементів, що й перебувають у тій же площині, що й основні вражаючі елементи і, крім того, центральна ділянка стрічки армована пружним елементом у вигляді дроту, переважно круглого перерізу, яка закріплена та утримується на стрічці завальцьованими крайками центральної ділянки цієї ж стрічки, згідно із пропозицією основні та додаткові вражаючі елементи розташовані під різними кутами відносно один одного вздовж стрічки, змінюваними в межах від 0° до 90, і постачені одним або декількома шипами, розташованими перпендикулярно поздовжньої осі стрічки.

Крім того, армуючий дріт може бути, для підвищення надійності, крім завальцювання, додатково припаяний до центральної ділянки стрічки, а також уся стрічка разом з армуючим дротом може бути покрита антикорозійним покриттям для збільшення строку експлуатації.

Крім того, у кожному вражаючому елементі зубці можуть бути розгорнуті в протилежні сторони або в одну сторону щодо поздовжньої осі стрічки.

Крім того, шипи на основних і додаткових вражаючих елементах можуть бути відверненими від площини зазначених вражаючих елементів.

Розташування основних і додаткових вражаючих елементів під різними кутами вздовж осі стрічки дозволяє одержати останню з об'ємними вражаючими властивостями, тобто, у такому випадку, ні з якої сторони неможливо захопити або притиснути стрічку руками. Оснащення стрічки перпендикулярними шипами, розташованими на основних і додаткових вражаючих елементах, виключає можливість маніпулювання зі стрічкою руками без хворобливого травмування останніх, що також підвищує бар'єрно-захисні властивості запропонованої колючої стрічки.

Надійність кріплення армуючого дроту до центральної ділянки стрічки, а також покриття її антикорозійним покриттям дозволяє одержати колючу стрічку працездатною протягом тривалого часу без зміни її фізичних властивостей.

Таким чином, колюча стрічка із запропонованими конструктивними змінами здобуває нові властивості, що дозволяють створювати високоефективну довготривалу, без зміни властивостей, фізичну бар'єрну перешкоду для запобігання несанкціонованого проникнення на охоронюваний об'єкт.


Подальша сутність запропонованого технічного рішення пояснюється разом з ілюстративним матеріалом, на якому зображено наступне:

 • фіг.1 – загальний вид плоскої колючої стрічки без армування дротом (аналог по патенту України №41834);
 • фіг.2 – загальний вид колючої стрічки із центральною ділянкою, армованим дротом (аналог по патенту України №33526 U);
 • фіг.3 – загальний вид колючої стрічки із центральною ділянкою, армованим дротом, і з додатковими вражаючими елементами (прототип по патенту США №4844422);
 • фіг.4 – загальний вид запропонованої колючої стрічки із центральною ділянкою, армованим дротом, з основними й додатковими вражаючими елементами та шипами, розташованими в одній площині (кут установки основних і додаткових вражаючих елементів відносно один одного становить 0°);
 • фіг.5 – загальний вид запропонованої колючої стрічки із центральною ділянкою, армованим дротом, з основними й додатковими вражаючими елементами та шипами, розташованими під кутом установки відносно один одного – 45°;
 • фіг.6 – загальний вид фрагмента запропонованої колючої стрічки з відігнутими шипами щодо площини основного вражаючого елемента;
 • фіг.7 – вид збоку на фрагмент запропонованої колючої стрічки із зубами, розгорнутими в протилежні сторони щодо поздовжньої осі стрічки;
 • фіг.8 – вид зверху на фрагмент запропонованої колючої стрічки з основним вражаючим елементом з контуром, утвореним криволінійними крайками;
 • фіг.9 – вид зверху на фрагмент запропонованої колючої стрічки з основним вражаючим елементом який містить контур, утворений прямолінійними крайками.

Запропонована завальцьована армована колюча стрічка виконана з металевої (наприклад, з холоднокатаної оцинкованої сталі) смуги й складається із центральної ділянки 1 і великої кількості протилежних пар основних вражаючих елементів 2 і додаткових вражаючих елементів 3, цілісно сформованих із центральною ділянкою 1 металевої смуги. Пари основних і додаткових вражаючих елементів 2 і 3 розташовано вздовж ділянки 1 рівномірно (хоча ця умова не є обов'язковою, але дотримання рівномірності є більш технологічне у виготовленні). Відстань між парами основних вражаючих елементів 2, розташованих поруч, перебуває в межах, наприклад, 30-60 мм. Кожний елемент у парі основних вражаючих елементів 2 складається із протилежно спрямованих зубців 4 і основи 5. Вістрями кожного із зубців 4 є кути сполучення основи 5 із зубцем 4. Між кожною парою основних вражаючих елементів 2 по обидва боки від центральної ділянки 1 утворений внутрішній широкий простір 6, яке обмежено зовні вістрями зубців 4 основних вражаючих елементів 2. Усередині широкого простору 6 розташовані додаткові вражаючі елементи 3, зубці 7 яких спрямовані вістрями назустріч вістрям зубців 4 основних вражаючих елементів 2. Основа 8 додаткових вражаючих елементів 3 по висоті декілька менше основи 5 основних вражаючих елементів 2, тому зубці 4 і 7 розташовані на різних рівнях, що, у сукупності з їхньою зустрічно-спрямованістю, підвищує втримуючий ефект. Основні й додаткові вражаючі елементи 2 і 3 постачено одним або декількома шипами 9, розташованими перпендикулярно поздовжньої осі стрічки. Зазначені шипи 9 можуть бути розташовані як в одній площині з основами 5 і 8 основних і додаткових вражаючих елементів 2 і 3 відповідно, так і перпендикулярно до них, причому відігнутими як в одну сторону, так і в різні сторони. Крім того, у кожному основному й додатковому вражаючих елементах 2 і 3 зуби 4 і 7 відповідно можуть бути розгорнуті в протилежні сторони або в одну сторону щодо поздовжньої осі стрічки. Оснащення перпендикулярними шипами 9 виключає можливість захвата стрічки рукою без хворобливого травмування останньої, що підвищує захисні властивості колючої стрічки. З метою економії металу смуги, з якої виготовляється колюча стрічка, шипи 9 основних вражаючих елементів 2 по своїй висоті не виступають за межі загальної ширини основного вражаючого елемента 2, а шипи 9 додаткових вражаючих елементів 3 можуть виходити за межі загальної ширини цього додаткового вражаючого елементу 3, але не виходять за межі загальної ширини основного вражаючого елементу 2.

Основні й додаткові вражаючі елементи 2 і 3 можуть бути розташовані під різними кутами друг до друга вздовж стрічки. Цей кут може змінюватися від 0 до 90 градусів. Розташування основних і додаткових вражаючих елементів 2 і 3 під різними кутами вздовж стрічки робить останню з об'ємними вражаючими властивостями, тобто в цьому випадку ні з якої сторони неможливо захопити або притиснути стрічку руками. Центральна ділянка 1 стрічки армований центральним пружним дротом 10, переважно круглого перерізу, яка закріплена й утримується на ній завальцьованими крайками 11 центральної ділянки 1 стрічки. Армуючий дріт 10 для підвищення надійності кріплення до стрічки по всій її довжині, крім завальцювання, додатково може бути припаяно до центральної ділянки 1 стрічки. Уся стрічка разом із дротом 10 може бути покрита антикорозійним покриттям. Підвищена надійність кріплення армуючого дроту 10 до центральної ділянки 1 стрічки пайкою, а також покриття її антикорозійним покриттям робить запропоновану колючу стрічку працездатної тривалий час без зміни її фізичних властивостей.

Подальша сутність запропонованого технічного рішення пояснюється разом із принципом експлуатації завальцьованої армованої колючої стрічки.

При спробі подолати бар'єрне загородження, зведене з використанням запропонованої колючої стрічки, зубці 4 і 7, разом із шипами 9, утримують порушника, не наносячи йому серйозних поранень і каліцтв, а зустрічна спрямованість зубців 4 і 7 підвищує втримуючий ефект (працює як гарпун) фрагментів одягу й тіла порушника. При спробі звільнитися від чіпляючо-травмуючого вістря одного зубця 4 основного вражаючого елемента 2 одяг порушника неминуче попадає на вістря зубця 7 додаткового вражаючого елемента 3 і на вістря зубця 4 основного вражаючого елемента 2, розташованого поруч. Це підвищує втримуючий ефект відразу декількома розташованими поруч парами основних і додаткових вражаючих елементів 2 і 3. Шипи 9 виключають можливість вивільнитися від зубців 4 і 7 шляхом маніпулювання стрічкою в просторі руками. Розташування основних і додаткових вражаючих елементів 2 і 3 під кутами відносно один одного робить стрічку «неприступною» з будь-якої сторони й не залишає ніякого шансу зловмисникові або порушникові звільнитися від стрічки запропонованої конструкції. Наявність жорсткого армуючого дроту 10 не дозволяє перерізувати колючу стрічку без використання спеціальних пристроїв, а також пригорнути її землі, що дозволяє зводити надійний бар'єр безпеки охоронюваних об'єктів, і дотримуватися певної гуманності, не наносячи серйозних поранень і каліцтв порушникові зубцями 4 і 7, а також шипами 9 стрічки.

Природно, контури основних і додаткових вражаючих елементів 2 і 3 можуть бути утворені як криволінійними крайками (фіг.8), так і прямолінійними крайками (фіг.9). Сутність пропозиції від цього не змінюється. Природно також, що шипи можуть бути несиметричними, що більш технологічно для організації майже безвідхідного виробництва, а також на кожному вражаючому елементі 2 і 3 може бути розташований не один, а кілька шипів 9.

Істотна відмінність запропонованого технічного рішення від раніше відомих подібних рішень полягає в тому, що основні й додаткові вражаючі елементи стрічки, постачені шипами, а також у тому, що зазначені шипи й самі основні й додаткові вражаючі елементи і їх зуби розгорнуті щодо поздовжньої осі стрічки під різними кутами. Зазначені відмінності, у сукупності, дозволяють одержати колючу стрічку з об'ємними вражаючими властивостями, які суттєво підвищують її утримуючу здатність і неможливість маніпулювання з нею руками. Жоден з відомих колючих дротів не може мати відзначені властивості, оскільки не мають у своїх конструкціях, перпендикулярних осі стрічки шипів, а також мають плоску конструкцію, що знижує їхні споживчі й захисні властивості.

Запропоноване технічне рішення перевірене на практиці, що дає підставу вважати його придатним для промислового застосування. У відомих джерелах інформації не виявлено подібної колючої стрічки з відзначеними в пропозиції істотними відмітними ознаками й указаним технічним результатом, а тому вважається таким, що може одержати правовий захист.

До технічних переваг запропонованого технічного рішення, у порівнянні із прототипом, можна віднести наступне:

 • підвищення бар'єрних властивостей за рахунок поступового повороту на деякий кут основних і додаткових вражаючих елементів уздовж колючої армованої стрічки;
 • підвищення бар'єрних властивостей через об'ємність вражаючих властивостей колючої армованої стрічки;
 • неможливість маніпулювання колючою армованою стрічкою руками за рахунок наявності перпендикулярних шипів на основних та додаткових елементах;
 • підвищення бар'єрних властивостей за рахунок неможливості розрізування стрічки без використання спеціальних засобів через наявність центрального армуючого дроту;
 • тривале збереження пружних властивостей і форми по тій же причині;
 • надійність кріплення армуючого дроту до центральної ділянки стрічки за рахунок додаткової її пайки;
 • використання відомих технологій (вальцювання й пайка) для закріплення армуючого дроту на центральній ділянці стрічки;
 • надійність утримання армуючого дроту на центральній ділянці за рахунок її суцільного закріплення по всій довжині стрічки;
 • гарний естетичний вигляд виробу за рахунок того, що матеріал центральної ділянки обгортає (приховує) армуючий дріт;
 • несприйнятливість до тимчасових локальних навантажень і змінам форми за рахунок високих пружних властивостей стрічки;
 • не має потреби в застосуванні нестандартних матеріалів для армуючої арматури – вона виготовляється зі звичайного дроту.

Соціальний ефект від використання запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, одержують за рахунок підвищення надійності захисту охоронюваних об'єктів і за рахунок гуманності впливу на зловмисника або порушника при його затримці колючою стрічкою й неможливості йому самостійно звільнитися від стрічки.

Економічний ефект від використання запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, одержують за рахунок підвищення споживчих властивостей без збільшення вартості стрічки та витрати матеріалів.

Після опису вищезгаданої завальцьованої армованої колючої стрічки фахівцям у даній області техніки повинно бути зрозуміло, що все вищеописане є лише ілюстративним, а не обмежувальним, будучи представленим даним прикладом. Численні можливі модифікації й інші варіанти виконання елементів колючої стрічки, зокрема способів закріплення армуючого дроту, розмірів і форми поперечного перерізу, розмірів і форми шипів, зубів основних і додаткових вражаючих елементів, можуть змінюватися в різному співвідношенні та конструктивно, й зрозуміло, перебувають у межах обсягу одного зі звичайних і природніх підходів у даній галузі знань і розглядаються як такі, що перебувають у межах обсягу даного технічного рішення.

Квінтесенцією запропонованого технічного рішення є наступне: основні й додаткові вражаючі елементи постачені перпендикулярними шипами й можуть розташовуватися під різними кутами відносно один одного й щодо поздовжньої осі стрічки, і саме ці обставини дозволяють придбати запропонованій колючій стрічці перераховані й інші переваги. Виготовлення, зміна й використання лише окремих елементів стрічки іншими, природно, обмежить спектр переваг, перерахованих вище, і не може вважатися новим технічним рішенням у даній галузі знань, оскільки інше, подібне описаному, виконання колючої стрічки вже не вимагає якого-небудь творчого підходу від конструкторів і інженерів, а тому й не може вважатися результатом їх творчої діяльності або новим об'єктом інтелектуальної власності, відповідними до захисту охоронними документами.

Формула винаходу

 1. Завальцьована армована колюча стрічка, утворена з металевої смуги яка має центральну ділянку з більшою кількістю протилежно спрямованих пар основних вражаючих елементів, цілісно сформованих з нею, і розташованих в одній площині, причому пари основних вражаючих елементів розташовані вздовж центральної ділянки стрічки з рівномірним кроком, а також кожний основний вражаючий елемент у парі складається з основи й протилежно спрямованих зубців, виконаних на бічних сторонах цього елемента, а вістрями кожного із зубців є кути, утворені між зовнішньої й внутрішньої сторонами вражаючого елемента, при цьому між бічними сторонами основних вражаючих елементів, розташованих суміжно, утворений внутрішній широкий простір, зовні обмежене вістрями зубців самих основних вражаючих елементів, а усередині згаданого широкого простору розташовані додаткові вражаючі елементи, зубці яких спрямовані своїми вістрями назустріч вістрям зубців основних вражаючих елементів, і перебувають у тій же площині, що й основні вражаючі елементи, і, крім того, центральна ділянка стрічки армована пружним елементом у вигляді дроту, переважно круглого перерізу, яка закріплена та втримується на стрічці завальцьованими крайками центральної ділянки цієї ж стрічки, що відрізняється тим, що основні й додаткові вражаючі елементи розташовані під різними кутами відносно один одного вздовж стрічки, змінюваними в межах від 0 до 90 градусів, і постачено одним або декількома шипами, розташованими перпендикулярно поздовжньої осі стрічки.
 2. Завальцьована армована колюча стрічка по п.1, відрізняється тим, що армуючий дріт додатково припаяний до центральної ділянки стрічки, а також уся стрічка разом з армуючим дротом покрита антикорозійним покриттям для збільшення строку експлуатації.
 3. Завальцьована армована колюча стрічка по п.1, відрізняється тим, що в кожному вражаючому елементі зубці, розгорнуті в протилежні сторони або в одну сторону щодо поздовжньої осі стрічки.
 4. Завальцьована армована колюча стрічка по п.1, відрізняється тим, що шипи на основних і додаткових вражаючих елементах відвернені від площини зазначених вражаючих елементів.