Завальцьована армована колюча стрічка – патент України №91445

Патент України №91445 – завальцьована армована колюча стрічка

Патент України: №91445
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00 – Колючий дріт, сітки, огородження, тканини із дроту
Опубліковане: 26.07.2010, бюл. № 14/2010

 1. Завальцьована армована колюча стрічка, яка утворена з металевої смуги, що містить центральну ділянку і велику кількість протилежних пар основних елементів, які цілісно сформовані з нею, причому основні пари елементів розташовані уздовж центральної ділянки стрічки рівномірно, а також кожний основний елемент у парі складається з основи та протилежно направлених зубців, виконаних із зовнішніх боків елемента, а вістрями кожного з зубців є кути, що утворені між зовнішньою стороною та боками елемента, при цьому між боками розташованих поряд пар основних елементів утворено внутрішній широкий простір, який зовні обмежений вістрями зубців цих основних елементів, а всередині широкого простору розташовані додаткові вражаючі елементи, зубці яких спрямовані вістрями назустріч вістрям зубців основних елементів, та центральна ділянка стрічки армована пружним дротом переважно круглого перерізу, який закріплено та утримується на ній завальцьованими крайками самої центральної ділянки стрічки, яка відрізняється тим, що основні та додаткові елементи розташовані під різними кутами поздовж стрічки, які становлять від 0 до 90°, один до одного та оснащені одним чи декількома шипами, розташованими перпендикулярно поздовжній осі стрічки.
 2. Завальцьована армована колюча стрічка за п. 1, яка відрізняється тим, що армуючий дріт для підвищення надійності і нерухомості кріплення додатково припаяний до центральної ділянки стрічки, а вся стрічка разом з дротом покрита антикорозійним покриттям.
 3. Завальцьована армована колюча стрічка за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що у кожному основному і додатковому елементі зубці розгорнені у протилежні боки чи в один бік відносно поздовжньої осі стрічки.
 4. Завальцьована армована колюча стрічка за одним з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що шипи на основних та додаткових елементах розгорнені у протилежні боки чи в один бік від площини вказаних елементів.
 5. Завальцьована армована колюча стрічка за одним з пп. 1-4, яка відрізняється тим, що пари шипів на основних та додаткових елементах розташовані несиметрично відносно центральної ділянки стрічки.

Винахід відноситься до метизного виробництва, а саме, до виробництва колючих стрічок, які використовують для споруди бар'єрів безпеку призначених для запобігання неправомочного проникнення на режимні об'єкти.

Відомий колючий дріт, що отриманий з металевої стрічки, у якій пробити уздовж її осі симетрії, перфораційні пази, в яких закріплені зірчасті шипи, що вставлені у пази стрічки під кутом, який орієнтований у протилежний бік від інших, а збоку інших кутів стрічка зігнута навколо шипа і завалькована, а у проміжку між пазами, закручена навколо своєї поздовжньої осі [див. авторське свідоцтво СРСР № 519256 з класу B21F 25/00 опубліковане 25.06.1976 року].

До основних недоліків відомого колючого дроту відносяться складність його виготовлення, та через це, його висока вартість та ненадійність кріплення шипів у стрічці.

Відома також зазублена стрічка, що отримана з металевої стрічки і містить центральну ділянку та велику кількість протилежних пар елементів, які цілісно сформовані з нею. Кожний елемент у парі елементів постачений першим і другим зовнішніми зубцями та третім і четвертим – внутрішніми зубцями, що утворені за рахунок, пробитих у стрічці овальних пазів [див. патент США № 4887796 з класу B21F 25/00 опублікований 19.12.1989 року].

Основними недоліками відомої зазубленої стрічки є її недостатня гуманність – форма зовнішніх зубців сприяє нанесенню серйозних поранень та каліцтв, порівняно велика відстань між осями симетрії сусідніх пар елементів, що не забезпечує достатнього утримуючого ефекту фрагментів одягу і тіла порушника, висока вартість виготовлення стрічки, через те, що її виготовляють з нержавіючої сталі, обробка якої потребує відносно великих енерговитрат, підвищується знос обладнання і штампового господарства, розкрій металу при її штамповці – нераціональний, а саме, через специфічну форму зовнішніх і внутрішніх зубців утворюються великі відходи металу.

Відома також колюча стрічка, яка містить центральну ділянку та велику кількість протилежних пар елементів, які цілісно сформовані з нею, причому пари елементів розташовані уздовж центральної ділянки стрічки рівномірно, а також кожний елемент у парі складається з основи та протилежно направлених зубців, виконаних із зовнішніх боків елементу, а вістрями кожного з зубців є кути, що утворені між зовнішньою стороною та боками елементу, при цьому між боками елементів, розташованих поряд пар елементів, утворено внутрішній широкий простір, який зовні обмежений вістрями зубців цих елементів [див. патент України № 41834 з класу B21F 25/00 опублікований 24.04.2001 року].

Основним недоліком відомої колючої стрічки є те, що із її допомогою неможливо звести надійного бар'єрного загородження через недостатні техніко-функціональні властивості самої колючої стрічки, а саме. По-перше, оскільки відома колюча стрічка виготовлюється з тонколистового металу, її легко перекусити без застосування для цього спеціального інструменту, навіть звичайними побутовими ножицями, та саме так порушити цілісність огорожі охоронного об'єкту. По-друге, оскільки відома колюча стрічка не володіє достатніми пружними властивостями та через невелику товщину металу, з якого вона виготовлюється, загородження, що зроблено з такої стрічки досить легко деформувати, наприклад притиснути до грунту, навіть палицею, та безперешкодно проникнути на об'єкт, що охороняється. Більш зате, стрічка, після деформування, не відновлюється до первинного (початкового, істотного) стану (положення).

Перелічені недоліки усунені у колючий стрічці,що містить центральну ділянку та виштампувані по її зовнішнім бокам трапецеподібні шипи із зменшуючимся до основи кутом загострення, причому стрічка додатково містить армуючий дріт круглого перетину, який утворює її сердечник, обкручений або обжатий стрічкою, прилеглою до його поверхні центральною ділянкою, а шипи різних сторін розташовані напроти один одного [див. патент Росії № 68386 U1 з класів B21F 25/00, 29/00, F41H 11/08 опублікований 27.11.2007 року].

Основним недоліком цієї колючої стрічки є можливість відокремлення сердечника від стрічки при згинанні, оскільки контракт між стрічкою та сердечником відбувається лише за дотичною лінією. Вказаний недолік усунений у завальцованій армованій колючий стрічці, яка утворена із металевою смуги, та містить центральну ділянку і велику кількість протилежних пар елементів, які цілісно сформовані з нею, причому пари елементів розташовані уздовж центральної ділянки стрічки рівномірно, а також кожний елемент у парі складається з основи та протилежно направлених зубців, виконаних із зовнішніх боків елементу, а вістрями кожного з зубців є кути, що утворені між зовнішньою стороною та боками елементу, при цьому між боками елементів, розташованих поряд пар елементів, утворено внутрішній широкий простір, який зовні обмежений вістрями зубців цих елементів, до того ж, центральна ділянка стрічки армована пружним дротом, переважно круглого перерізу, який закріплено та утримується на неї завальцованими крайками самої центральної ділянки стрічки. Армування стрічки центральним дротом, наприклад, сталевим високовуглецевим з яскраво вираженими пружними властивостями, та сам вигін центральної ділянки під час операції вальцювання дроту з плоскої форми у циліндричну, додає стрічці достатньої жорсткості та пружності щоб утримувати та відновлювати первинну свою форму, яка задана їй виробником під час виготовлення. Колюча стрічка з такими властивостями утворює високоефективну тривалу у часі без зміни властивостей фізичну перешкоду для несанкціонованого проникнення на об'єкт, що охороняється [див. патент України № 33526 U з класу B21F 25/00 опублікований 25.06.2008 року].

Основним недоліком цієї колючої стрічки є недостатньо ефективні утримувачі властивості, зокрема, якщо одяг зловмисник зачепиться за шип, то його легко звільнити, оскільки цієї дії нічого не заважає, адже, у конструкції стрічки відсутні зустріч спрямовані елементи які б разом із шипами утворювали затримуючий гарпунний ефект.

Найбільш близькою за своєю суттю та ефекту, що досягається, і яка приймається за прототип, являється завальцована армована колюча стрічка, яка утворена із металевою смуги, та містить центральну ділянку і велику кількість протилежних пар основних елементів, які цілісно сформовані з нею, та розташовуються у одній площині, причому основні пари елементів розташовані уздовж центральної ділянки стрічки рівномірно, а також кожний основний елемент у парі складається з основи та протилежно направлених зубців, виконаних із зовнішніх боків елементу, а вістрями кожного з зубців є кути, що утворені між зовнішньою стороною та боками елементу, при цьому між боками елементів, розташованих поряд пар основних елементів, утворено внутрішній широкий простір, який зовні обмежений вістрями зубців цих основних елементів, а всередині широкого простору розташовані додаткові зубці, спрямовані вістрями назустріч вістрям зубців основних елементів, та знаходяться також у одній площині із основними елементами, та, крім того, центральна ділянка стрічки армована пружним дротом, переважно круглого перетину, який закріплено та утримується на неї завальцованими крайками самої центральної ділянки стрічки.

Армування стрічки центральним дротом, наприклад, сталевим високовуглецевим з яскраво вираженими пружними властивостями, та сам вигін центральної ділянки під час операції вальцювання дроту з плоскої форми у циліндричну, додає стрічці достатньої жорсткості та пружності щоб утримувати та відновлювати первинну свою форму, яка задана їй виробником під час виготовлення, [див. патент США № 4844422 з класу B21F 25/00 опублікований 30.07.1987 року].

Незважаючи на те, що додаткові зубові елементи підвищують утримуючий ефект, але розташування основних та додаткових елементів у одній площині, принижує загальні бар'єрні її властивості, оскільки плоску стрічку легко прижати чи відсунути, навіть, долонею руки, спираючись нею на площину, на яку зубові елементи не спрямовані. Крім того, основні елементи можна загалі охопити рукою без перешкоди, оскільки вістря їхніх зубців розташовані або паралельно центральній осі стрічки, або під деяким невеликим кутом відходять від неї, тобто вони не можуть задати руці поранення. Таке ж захоплення стрічки можна зробити і за додаткові елементи, якщо простір між основними елементами буде досить широкий для того, щоб можна було б протиснути руку, не зачисляючись за зуби основних вражаючих елементів.

Отже конструкція відомої завальцованої армованої колючої стрічки уразлива, а тому її слід вважати невдосконаленою, оскільки можна безперешкодно впливати на неї (пересувати, відгинати) навіть руками без травмування, тим паче, каліцтва. В основу винаходу поставлене завдання підвищення бар'єрно-захисних споживчо-фізичних властивостей завальцованої армованої колючої стрічки за рахунок посилення вражаючого ефекту шляхом розташування зубових елементів у різних площинах за довжиною стрічки та наділення її вражаючими елементами, що відходять від її центральній поздовжній осі майже перпендикулярно.

Рішення поставленої задачі досягається тим, що відома завальцована армована колюча стрічка, яка утворена із металевою смуги, та містить центральну ділянку і велику кількість протилежних пар основних елементів, які цілісно сформовані з нею, причому основні пари елементів розташовані уздовж центральної ділянки стрічки рівномірно, а також кожний основний елемент у парі складається з основи та протилежно направлених зубців, виконаних із зовнішніх боків елементу, а вістрями кожного з зубців є кути, що утворені між зовнішньою стороною та боками елементу, при цьому між боками розташованих поряд пар основних елементів, утворено внутрішній широкий простір, який зовні обмежений вістрями зубців цих основних елементів, а всередині широкого простору розташовані додаткові зубці, спрямовані вістрями назустріч вістрям зубців основних елементів, та, крім того, центральна ділянка стрічки армована пружним дротом, переважно круглого перерізу, який закріплено та утримується на неї завальцованими крайками самої центральної ділянки стрічки, згідно пропозиції, основні та додаткові елементи розташовуються під різними кутами поздовж стрічки, що становлять від 0 до 90° один до одного, та наділені одним чи декількома шипами, розташованими перпендикулярно поздовжній осі стрічки.

Крім того, армуючий дріт може бути для підвищення надійності, окрім заваль-цювання, додатково припаяний до центральної ділянки стрічки, а також вся стрічка разом з дротом може бути покрита антикорозійним покриттям.

Крім того, у кожному вражаючому елементі зуби можуть бути розгорнені у протилежні боки чи в один бік відносно поздовжньої осі стрічки.

Крім того, шипи на основних та додаткових елементах можуть бути розгорнути від площини вказаних елементів.

Розташування основних та додаткових елементів під різними кутами поздовж стрічки робить останню з об'ємними вражаючими властивостями, тобто у даному випадку ні з якого боку неможливо захопити чи притиснути стрічку руками. Наділення стрічки перпендикулярними шипами, розташованими на основних та додаткових вражаючих елементах, виключає можливість захоплення стрічки рукою без болючого травмування останньої, що також підвищує бар'єрно-захисні властивості колючої стрічки.

Надійність кріплення армуючого дроту до центральної ділянки стрічки, а також покриття її антикорозійним покриттям, робить запропоновану колючу стрічку працездатній тривалого часу без зміни її фізичних властивостей.

Таким чином, колюча стрічка із запропонованими конструктивними змінами, набуває нових властивостей, які дозволяють утворювати високоефективну тривалу у часі без зміни властивостей фізичну бар'єрну перешкоду при спробі несанкціонованого проникнення на об'єкт, що охороняється


Подальша сутність запропонованого технічного рішення пояснюється спільно з ілюстративним матеріалом, на якому зображено наступне:

 • фіг. 1 – загальний вигляд пласкої колючої стрічки без армованою дроту (аналог за патентом України № 41834);
 • фіг. 2 – загальний вигляд колючої стрічки з центральною ділянкою, армованою дротом (аналог за патентом України № 33526 U);
 • фіг. 3 – загальний вигляд колючої стрічки з центральною ділянкою, армованою дротом, та додатковими вражаючими елементами (прототип за патентом США № 4844422);
 • фіг. 4 – загальний вигляд запропонованої колючої стрічки з центральною ділянкою, армованою дротом, з основними та додатковими вражаючими елементами та шипами, розташованими у одній площині (кут звороту відносно один одного дорівнюється 0°);
 • фіг. 5 – загальний вигляд запропонованої колючої стрічки з центральною ділянкою, армованою дротом, з основними та додатковими вражаючими елементами та шипами, розташованими під кутом звороту відносно один одного, що дорівнюється 45°;
 • фіг. 6 – загальний вигляд фрагменту запропонованої колючої стрічки з відігнутими шипами відносно площини вражаючого елементу;
 • фіг. 7 – вигляд збоку на фрагмент запропонованої колючої стрічки із зубами, що розгорнені у протилежні боки відносно поздовжньої осі стрічки;
 • фіг. 8 – вигляд зверху на фрагмент запропонованої колючої стрічки з основним вражаючим елементом з контуром, утвореним криволінійними крайками;
 • фіг. 9 – вигляд зверху на фрагмент запропонованої колючої стрічки з основним вражаючим елементом з контуром, утвореним прямолінійними крайками.

Запропонована колючо-різальна армована стрічка виконана з металевої (наприклад, з холоднокатаної оцинкованої сталі) смуги, та складається з центральної ділянки 1 і великої кількості протилежних пар основних елементів 2 та додаткових елементів 3, цілісно сформованих з ділянкою 1. Пари елементів 2 і 3 розташовані уздовж ділянки 1 рівномірно (хоча ця умова не є обов'язковою,але дотримання рівномірності – це більш технологічно). Відстань між парами основних елементів 2, розташованих поряд, знаходиться у межах, наприклад, 30 – 60 мм. Кожний елемент у парі основних елементів 2 . складається із протилежних зубців 4 і основи 5. Вістрями кожного з зубців 4 є кути, які є спряженням основи 5 з зубцем 4. Поміж кожною парою основних елементів 2, з обох боків від центральної ділянки 1 утворюється внутрішній широкий простір 6, який обмежений зовні вістрями зубців 4 основних елементів 2. Всередині широкого простору 6 розташовані додаткові елементи 3, зубці 7 яких спрямовані вістрями назустріч вістрям зубців 4 основних елементів 2. Основа 8 додаткових елементів 3 декілька менше за основу 5 основних елементів 2, тому зубці 4 і 7 розташовані на різних рівнях, що, у сукупності із їхньою зустрічеспрямованністю, підвищує утримуючий ефект. Основні 2 та додаткові 3 елементи наділені одним чи декількома шипами 9, розташованими перпендикулярно поздовжній осі стрічки. Вказані шипи 9 можуть бути розташовані як у одній площині із основами 5 і 8 основних 2 і додаткових 3 елементів відповідно, так і перпендикулярно до них, причому, відігнутими як у один бік, так і у різні боки.

Крім того, у кожному основному 2 і додатковому 3 елементах зуби 4 і 7 відповідно, можуть бути розгорнені у протилежні боки чи в один бік відносно поздовжньої осі стрічки. Наділення стрічки перпендикулярними шипами 9 виключає можливість захоплення стрічки рукою без болючого травмування останньої, що підвищує захисні властивості колючої стрічки. Заради економії металу смуги, з якої виготовлюється стрічка, шипи 9 основних елементів 2 за своєю висотою не виходять за межі зальної ширини цього основного елемента 2, а шипи 9 додаткових елементів 3 можуть виходити за межі загальної ширині! цього додаткового елемента 3, але не виходять за межі загальної ширини основного елемента, 2. Основні 2 та додаткові 3 елементи можуть бути розташовані під різними кутами один до одного поздовж стрічки. Цей кут може змінюватися від 0 до 90°. Розташування основних 2 та додаткових 3 елементів під різними кутами поздовж стрічки робить останню із об'ємними вражаючими властивостями, тобто у даному випадку ні з якого боку неможливо захопити чи притиснути стрічку руками.

Центральна ділянка 1 стрічки армована центральним пружним дротом 10, переважно круглого перерізу, який закріплено та утримується на ній завальцованими крайками 11 центральної ділянки 1 стрічки. Армуючий дріт 10 для підвищення надійності утримання за всією довжиною стрічки, крім завальцювання, додатково може бути припаяним до центральної ділянки 1 стрічки. Вся трічка разом з дротом 10 може бути покрита антикорозійним покриттям. Підвищена надійність кріплення армуючого дроту 10 до центральної ділянки 1 стрічки паянням, а також покриття її антикорозійним покриттям, робить запропоновану колючу стрічку працездатній тривалого часу без зміни її фізичних властивостей.

Подальша сутність запропонованого технічного рішення пояснюється спільно з принципом експлуатації завальцованої армована колюча стрічка.

При спробі подолати бар'єрне загородження, що зроблено з використанням запропонованої колючої стрічки, зубці 4 і 7, разом з шипами 9, утримують порушника, не наносячи йому серйозних поранень та каліцтв, а зустрічеспрямованість зубців 4 і 7, підвищує утримуючий ефект (працює як гарпун) стрічки фрагментів одягу і тіла порушника. При спробі звільнитися від чіпляючо-травмуючого вістря одного зубця 4, одяг порушника потрапляє на вістря зубця 7 додаткового елемента 3 та на вістря зубця 4 основного елемента 2, розташованого поряд. Це підвищує утримуючий ефект одразу декількома, розташованими поряд парами основних 2 та додаткових 3 елементів. Шипи 9 виключають можливість вивільнитися від зубців 4 і 7 шляхом маніпулювання стрічкою у просторі руками. Розташування основних 2 та додаткових 3 елементів під кутами, робить стрічку «неприступною» з будь-якого боку та не залишає жодного шансу зловмиснику чи порушнику звільнитися від стрічки запропонованої конструкції. Наявність жорсткого дроту 10 не дозволяє перерізати колючу стрічку без використання спеціальних пристроїв, а також притиснути її до ґрунту, що дозволяє надійно утворювати бар'єр безпеки об'єктів, що охороняються, та додержуватися певної гуманності – не наносячи серйозних поранень та каліцтв порушнику зубцями 4 і 7, а також шипами 9 стрічки.

Природно, що контури основних і додаткових вражаючих елементів можуть бути утворені, як криволінійними крайками (фіг. 8), так і прямолінійними крайками (фіг. 9). Сутність пропозиції від цього не змінюється. Природно також, що шипи можуть бути несиметричними, що більш технологічно для майже безвідхідного виробництво, а також на кожному вражаючому елементі може бути не один, а декілька шипів.

Суттєва відмінність запропонованого технічного рішення від раніш відомих подібних рішень, полягає в тому, що основні та додаткові вражаючі елементи стрічки наділені шипами, а також в тому, що вказані шипи і самі основні та додаткові елементи та їх зуби розгорнені відносно поздовжньої осі стрічки під різними кутами. Вказані відмінності, у сукупності, роблять запропоновану стрічку з об'ємними вражаючими елементами, що суттєво підвищують її утримуючі властивості та неможливість маніпулювання з нею. Жодна з відомих колючих проволок не може володіти відзначеними властивостями, оскільки не мають у своїх конструкціях шипів, а також мають плоску конструкцію, що знижує їхні споживчі та захисні властивості.

Запропоноване технічне рішення перевірене на практиці, що дає підставу вважати його сприйнятливим для промислового застосування. В відомих джерелах інформації не виявлено подібної колючої стрічки із зазначеними у пропозиції суттєвими ознаками, а тому, вважається такою, що потребує отримання правового захисту.

До технічних переваг запропонованого технічного рішення, у порівнянні з прототипом, можна віднести наступне:

 • підвищення бар'єрних властивостей за рахунок поступового звороту на деякий кут основних та додаткових вражаючих елементів поздовж колючої армованої стрічки;
 • підвищення бар'єрних властивостей через об'ємність вражаючих властивостей колючої армованої стрічки;
 • неможливість захоплення колючої армованої стрічки руками за рахунок наявності шипів на основних та додаткових елементах;
 • підвищення бар'єрних властивостей за рахунок неможливості розрізання стрічки без використання спеціальних засобів через наявність центрального дроту;
 • зберігання тривалого часу пружних властивостей форми з тієї ж причини;
 • надійність кріплення армуючого дроту до центральної ділянки стрічки за рахунок додаткового його паяння;
 • використання відомих технологій (вальцювання та паяння) для закріплення армуючого дроту на центральній ділянці стрічці;
 • надійність утримування армуючого дроту на центральній ділянці за рахунок його закріплення суцільно за всією довжиною стрічки;
 • добрий естетичний вигляд за рахунок того, що матеріал центральної ділянки обгортає (приховує) армуючий її дріт;
 • не сприятливість до тимчасових локальних навантажень та змін форми за рахунок високих пружних властивостей стрічки;
 • не потребує застосування нестандартних матеріалів для армуючого дроту – він виготовлюється із звичайного дроту.

Соціальний ефект від використання запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, отримують за рахунок підвищення надійності захисту об'єктів, що охороняються, та за рахунок гуманності впливу на зловмисника чи порушника при його затриманні колючою стрічкою та неможливості йому самостійно звільнитися від стрічки.

Економічний ефект від використання запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, отримують за рахунок підвищення споживчих властивостей без збільшення вартості стрічки та збільшення витрати матеріалів.

Після опису вищезазначеної завальцованої армованої колючої стрічки фахівцям в даній області техніки повинно бути наявно, що все вищеописане є лише ілюстративним, а не обмежувальним, будучи представленим даним прикладом. Численні можливі модифікації і інші варіанти виконання елементів колючої стрічки, зокрема, способів закріплення армуючого дроту, його розмірів та форми .перетину, розмірів та форми шипів, зубів основних та додаткових вражаючих елементів, можуть змінюватися у різному співвідношенні та конструктивно і, зрозуміло, знаходяться в межах об'єму одного із звичайних і природних підходів в даній області знань і розглядаються такими, що знаходяться в межах об'єму даного технічного рішення.

Квінтесенцією запропонованого технічного рішення є те, основні та додаткові вражаючі елементи наділені шипами та можуть розташовуватися під різними кутами відносно один одного та відносно поздовжньої осі стрічки, і саме ця обставина дозволяє надбати запропонованій стрічці перераховані та інші переваги. Виготовлення, зміна і використання лише окремих елементів стрічки іншими, природно, обмежить спектр переваг, перерахованих вище, і не може вважатися новими технічними рішеннями в даній області знань, оскільки інше, подібне описаному, виконання колючої стрічки вже не вимагає будь-якого творчого підходу від конструкторів і інженерів, а тому і не може вважатися результатами їх творчої діяльності або новими об'єктами інтелектуальної власності, відповідними до захисту охоронними документами.