Лінія для виробництва колючої армованої стрічки «Єгоза»

Лінія для виробництва армованої колючої стрічки

Патент України: №106679
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00 – Колючий дріт, сітки, огородження, тканини з дроту
Опубліковано: 10.05.2016, бюл. № 9

Лінія для виробництва колючої армованої стрічки містить штамп для формування вражаючих елементів шляхом пробивання у суцільній смужці отворів та барабан для намотування колючої стрічки. Штамп має декілька пуансонів різної форми для послідовного пробиття отворів і прорізів між ними у шаховому порядку з метою отримання одночасно декількох колючих стрічок з широкої суцільної металевої смуги, а кількість барабанів, які виконано у вигляді бобин, відповідає кількості колючих стрічок, що виходять з-під штампу, причому вказані бобини мають горизонтальні осі обертання та автономні засоби натягування стрічки та ширину, причому їхня ширина дорівнює ширині колючої стрічки, також лінія обладнана засобом для армування колючої стрічки металевим дротом шляхом його завальцювання у центральну ділянку колючої стрічки, за яким розташовано гвинтовий розподільник, а за ним розташовано барабан з горизонтальною віссю обертання, на який за допомогою гвинтового розподільника намотується колюча армована стрічка з укладанням витків у один шар майже без зазорів між суміжними витками, та засіб для скріплення сусідніх витків скобами (кліпсами), який виконано у вигляді кліщів чи кліпсатора.

Корисна модель належить до метизного виробництва, а саме до пристосувань, що застосовуються при виробництві колючих армованих стрічок, які використовують для зведення бар'єрів безпеки різноманітних конструкцій, призначених для запобігання неправомірного проникнення на режимні об'єкти.

Для виготовлення колючих стрічок найчастіше використовують штампи. Традиційно заготовку, що являє собою суцільну вузьку металеву смугу, покроково просувають під штамп, фігурні пуансони якого просікають у смужці елементи, частіше овальні, що дозволяє сформувати вражаючі елементи стрічки з протилежно спрямованими зубцями. Такий спосіб виготовлення колючих стрічок та обладнання для його реалізації (власно кажучи, штампи) являється найбільш поширеними у світі.

Так, наприклад, відомий штамп для виготовлення колючої стрічки, який складається з матриці і пуансона, що містить пальчикові у перетині пробивні інструменти овальної форми, які розташовані у пуансоні за однією лінією, перпендикулярною напряму покрокового пересування заготовки під штамп. Цей штамп працює таким чином. В заготовці у вигляді суцільній вузькій металевій смужці, на деякій відстані від осі її симетрії, з обох боків рівномірно пробивають симетричні зовнішні відкрити кишені, перемички між якими утворюють велику кількість протилежних пар вражаючих елементів, кожний з яких складається з основи та протилежно спрямованих зубців, розташованих із зовнішніх боків вражаючого елементу, а вістрями кожного з зубців є кути, що утворені між зовнішньою стороною та боками вражаючого елементу. Для пробивання симетричних зовнішніх відкритих кишень використовують. Цей штамп забезпечує виготовлення колючої стрічки за один повний цикл його спрацювання [див. патент України № 41834 з класу B21F 25/00 опублікований 17.09.2001 року в Бюл. № 8 за 2001 рік].

Основним недоліком відомого аналога є те, що його застосування дозволяє виготовляти колючу стрічку з недостатніми техніко-функціональними властивостями. Наявність цього недоліку пояснюється тим, що з такої колючої стрічки неможливо звести надійного бар'єрного загородження, що обумовлено наступним. По-перше, оскільки така колюча стрічка виготовлюється з тонколистового металу, її легко перекусити, навіть, звичайними побутовими ножицями, та саме так порушити цілісність огорожі охоронного об'єкту. По-друге, оскільки така колюча стрічка не володіє достатніми пружними властивостями (жорсткістю) через невелику товщину металу, з якого вона виготовлюється, загородження, що зведено з такої стрічки досить легко деформувати, наприклад, притиснути до ґрунту, навіть палицею, та безперешкодно проникнути на об'єкт, що охороняється. Більш за те, колюча стрічка, після деформування, не відновлюється до первинного (початкового) стану через пластичність металу, з якого вона виготовлена.

Найближчим аналогом вибрано штамп для виготовлення колючої стрічки підвищеної жорсткості, який містить перший штамп для формування вражаючих елементів шляхом пробивання у суцільній вузькій стрічці зовнішньо відкритих кишень, другий штамп для формування опуклого центрального вигину та пробивання центральних отворів та розрізів, прес для згинання колючої стрічки у площині по отворах з розкриттям розрізів, та вертикально встановлений конічний барабан, на який намотується готовий виріб - колюча стрічка. Ця лінія працює в такий спосіб. В заготовці у вигляді суцільної вузької металевої смужки, на деякій відстані від осі її симетрії, з обох боків рівномірно пробивають симетричні зовнішні відкрити кишені, перемички між якими утворюють велику кількість протилежних пар вражаючих елементів, кожний з яких складається з основи та протилежно спрямованих зубців, розташованих із зовнішніх боків вражаючого елемента, дали формують центральний напівкруглий вигін, в якому з певним кроком на ділянці стрічки без вражаючих елементів пробивають центральний невеликій отвір, від якого формують наскрізний проріз до краю стрічки, деформують зубці у протилежних напрямах, після чого готову стрічку намотують на вертикально розташований конічний барабан, кожного разу перегинаючи стрічку по отворам з розрізами за колом [див. патент США № 4028925 з класів B21F 25/00, B21D 28/04 опублікований 14.06.1977 p.].

Як і у попередньому випадку, відома лінія дозволяє отримувати колючу стрічку з недостатньою жорсткістю та пружними властивостями для утримування та відновлення своєї форми при використанні її для зведення бар'єрів безпеки. Незважаючи на те, що лінія дозволяє формувати центральний вигин, вважай, ребро жорсткості, проте пробивання в ньому центрального отвору та наскрізного прорізу, зводить на ниць функцію такого ребра жорсткості через порушення отворами і прорізами його цілісності. В цих місцях (де наявні отвори й прорізи), стрічку легко перекусити звичайними побутовими ножицями, навіть це зробити ще зручніше, оскільки половина центральної ділянки вже розрізана прорізом. Тоді виходить, що у додатковій жорсткості коротких ділянок колючої стрічки взагалі немає сенсу. Крім цього, таке підвищення жорсткості недодає колючій стрічці пружних властивостей, а тому формування центрального вигину взагалі виявляється зайвим, а якщо змінити схему змотування колючої стрічки у бухту з площинної на радіальну, як це робиться у всьому світі, оскільки зручніше, то і у отворах з прорізами відпадає необхідність. Для надання додаткової жорсткості та пружних властивостей колючій стрічці використовують армування її центральної ділянки сталевим дротом, переважно круглого перерізу. Такі лінії добре відомі з існуючого рівня техніки, наприклад з патенту України № 33526 (2008 рік), з патенту України № 91445 (2010 рік), з патенту США № 6601830 (2003 рік).

Другим суттєвим недоліком відомій лінії для виготовлення колючої стрічки є те, що готовий виріб намотується на вертикальний конічний барабан. Наявність даного недоліку обумовлена наступним. У такому конічному барабані, його твірна зменшує діаметр витків намотаної колючої стрічки в міру заповнення нею барабана, а отже, у бухті виявляються витки з різними діаметрами, що подальшому ускладнює встановлення кліпс між витками для формування спірального бар'єру безпеки, до того ж робить неможливим виготовлювати бар'єри з однаковим діаметром витків колючої стрічки за довжиною бар'єра. Щоб отримувати бухту з однаковими за діаметром витками колючої стрічки, мати зручність для постановки кліпс (скоб) між витками доцільно використовувати циліндричні намотувальні барабани і такі аналоги відомі з існуючого рівня техніки, наприклад з патенту України № 89535 (2014 рік).

Третій суттєвий недолік відомої лінії для виготовлення колючої стрічки полягає в тому, що при його застосуванні отримують лише один виріб (одну колючу стрічку), що не раціонально. Адже потужність штампу, зазвичай, дозволяє виготовлювати одночасно декілька стрічок, але вихідна заготовка (вузька суцільна стрічка) за своєю шириною дозволяє виготовлювати лише одну стрічку. Для того, щоб зросла продуктивність відомого способу треба застосовувати у якості вихідної заготовки широку металеву смугу, з якою можна було б одночасно виготовлювати декілька колючих стрічок і такі аналоги відомі з існуючого рівня техніки, наприклад з патенту України № 95130 (2011 рік).

Четвертим недоліком відомої лінії для виробництва колючої стрічки вищеописаним способом є необґрунтована складність її конструкції через наявність в неї другого штампу для побивання центральних отворів і прорізання прорізів та пресу для згинання стрічки, що обумовлено невдосконаленістю технології, наявністю конічного вертикального барабана, про недоліки якого як приладу відзначалося вище, а також відсутності розкладника, який би укладав витки колючої проволоки гарантовано один біля другого для зручності скріплення їх між собою скобами (кліпсами) для отримання готового загородження. Крім цього, відома лінія не передбачає виробництво напівфабрикату (інколи треба змінити розміри бар'єру, інколи замовнику потрібний тільки колюча стрічка без армування тощо), а також намотувальний барабан (нехай й конічний) не може змінювати свій діаметр, що дозволяє виготовлювати загородження з колючої стрічки тільки одного діаметра, що обмежує техніко-функціональні можливості відомої лінії. До того ж, у складі відомої лінії відсутній засіб для армування колючої стрічки (напівфабрикату) металевим дротом, що ще у більшому ступені обмежує можливості лінії розширення асортименту виробів з колючої армованої стрічки. Слід також наголосити, що у відомій лінії використаний штамп для формування вражаючих елементів містить всього лише одну пару пробивних пуансонів, тобто пристосований для виготовлення однієї колючої стрічки, що, як було вже сказано, не раціонально, враховуючи наявну потужність приводу штампу. Для того, щоб зросла продуктивність відомої лінії її штамп доцільно було б оснастити більшою кількістю пар пуансонів у поперечному напрямі і такі аналоги відомі з існуючого рівня техніки, наприклад з патенту України № 45934 (2009 рік).

В основу корисної моделі поставлена задача підвищення технологічності одночасного виготовлення декількох колючих армованих стрічок та розширення техніко-функціональних властивостей лінії з одночасним спрощенням її конструкції, за рахунок зберігання цілісності всіх елементів конструкції колючої стрічки та виготовлення з неї два види кінцевого продукту шляхом оснащення її відповідною кількістю барабанів з автономними засобами натягування та оснащення засобом для формування загородження, а також часткового вилучення пресового обладнання.

Поставлена задача вирішується тим, що лінія для виробництва колючої армованої стрічки, що містить штамп для формування вражаючих елементів шляхом пробивання у суцільній смужці отворів та барабан для намотування колючої стрічки, в якій, згідно з корисною моделлю, штамп має декілька пуансонів різної форми для послідовного пробиття отворів і прорізів між ними у шаховому порядку для отримання одночасно декількох колючих стрічок з широкої суцільної металевої смуги, а кількість барабанів, виконаних у вигляді бобин, відповідає кількості колючих стрічок, що виходять з-під штампа, причому вказані бобини мають горизонтальні осі обертання та автономні засоби натягування стрічки та ширину, причому їхня ширина дорівнює ширині колючої стрічки, а також лінія наділена засобом для армування колючої стрічки металевим дротом шляхом його завальцювання у центральну ділянку колючої стрічки, за яким розташовано гвинтовий розподільник, за яким розташовано барабан з горизонтальною віссю обертання, на який за допомогою гвинтового розподільника намотується колюча армована стрічка з укладанням витків у один шар майже без зазорів між суміжними витками, та засіб для скріплення сусідніх витків скобами (кліпсами), які виконані у вигляді кліщів чи кліпсатора.

Зрозуміло, кількість армуючих стрічку засобів, гвинтових розподільників з горизонтальними барабанами та кліпсаторів для формування готового виробу - спірального загородження - може бути збільшена до кількості отримуваних напівфабрикатів - кількості колючих стрічок.

Покрокове перетворення суцільної широкої металевої смуги (заготовки) у декілька колючих стрічок не скільки не збільшує загальний час виготовлення виробу (колюча стрічка все-однак повністю виготовлюється за один цикл спрацювання штампу), але й не збільшує габаритів обладнання. Наявність першого ряду барабанів (бобин) дозволяє змотувати напівфабрикати колючої стрічки у бухти однакового розміру та щільності в них витків колючої стрічки.

Наявність засобу для армування колючої стрічки дозволяє отримати високоякісний виріб, який можна одразу ж використовувати для збирання спірального загородження будь-якого типу, а наявність гвинтового розподільника та встановленого за ним горизонтального барабана з кліпсатором, дозволяє одразу ж на лінії формувати спіральне загородження з колючої армованої стрічки.

Таким чином, запропонована лінія дозволяє широку стрічкову металеву заготовку (на вході) перетворити у загородження (на виході), повністю готове для використання на режимних об'єктах.

Запропонована лінія максимально спрощуює технологію та комплекс обладнання для виробництва колючої армованої стрічки, виключають зайві операції, забезпечують безперервність технологічного процесу. Суттєве спрощення конструкції лінії дозволяє гранично знизити її вартість, а отже, й собівартість виробів - колючої армованої стрічки. Лінія дійсно універсальна та процес повністю автоматизований.

Отже, сукупність всіх суттєвих ознак, притаманних запропонованій лінії для виробництва колючої армованої стрічки, отриманих завдяки внесенню відповідних змін у обладнання, дозволяє досягти зазначеного технічного результату.

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображена принципова схема лінії для виробництва колючої автоматної стрічки.

Корисна модель працює наступним чином.

Суцільну широку смугу - заготовку 1 - подають у зону роботи штампу 2. На першому етапі у заготовці 1 пробивають овальні парні отвори 3 за всією шириною заготовки 1 у два рядки. Після пробивання вказаних овальних отворів 3 заготовку 1 просувають далі у штамп 2 на один крок, який дорівнюється ширині вражаючих елементів 4 колючих стрічок 5. На другому етапі відбувається прорізання половини парних перемичок 6 між парними овальними отворами 3 за довжиною заготовки 1 за допомогою того ж самого штампа 2. Не прорізана частка перемичок 6 запобігає надмірному деформуванню заготовки. При прорізанні перемичок 6 на другому етапі, на першій позиції знов відбувається пробивання овальних отворів 3 у суцільній частині заготовці 1, що при пересуванні потрапила під штамп 2. Після прорізання половини перемичок 6 заготовку 1 просувають далі у штамп 2 ще на один такий же ж крок. На третьому етапі відбувається прорізання парних перемичок 6, що залишилися, за іншою лінією розташування (шаховий порядок) у заготовці 1. На цьому етапі відбувається остаточне розділення заготовки 1 на окремі колючі стрічки 5, які при подальшому покроковому просуванні заготовки 1 виходять із зони роботи штампу 2 та намотуються на бобини 7 (горизонтальні барабани), кількість яких відповідає кількості виготовлених колючих стрічок 5. Далі частину готових бухт 8, якщо це потрібно, знімають з бобин 7 та відправляють на склад 9 готової продукції. Частина колючих стрічок 5, минаючі бобини 7, подають на ділянку армування, яка містить, наприклад, пресавтомат 10. Перед цим пресом-автоматом 10 встановлена бухта 11 з металевим дротом 12. Металевий дріт 12 з бухти 11 разом з колючою стрічкою 5 подають у прес-автомат 10, де колюча стрічка 5 армується металевим дротом 12. Отримана таким чином готова колюча армована стрічка 13 потрапляє на гвинтовий розподільник 14, який її укладає в один шар на обертовий барабан 15, розташовуючи її витки майже без зазорів. При обертанні барабана 15 (намотування на нього колючої армованої стрічки 13), за допомогою автоматичних кліщів 16 (кліпсаторів) з'єднують паралельні сусідні витки колючої армованої стрічки 13 скобами 17 між собою у шаховому порядку уздовж барабана 15, кожного разу після його провертання, наприклад на одну третину, що дозволяє повністю сформувати спіральне загородження діаметром, який визначає діаметр барабана 15. Зрозуміло, для отримання загородження іншого діаметра, треба використовувати відповідний барабан 15 або універсальний барабан зі змінним діаметром.

Запропонована лінія для виробництва колючої армованої стрічки 13 містить штамп 2 для формування вражаючих елементів 4 шляхом пробивання у широкій суцільній заготовки 1 отворів 3 та перемичок 6. За вказаним штампом 2 розташовані бобини 7, кількість яких відповідає кількості колючих стрічок 5, що виходять з-під штампа 2, причому вказані бобини 7 мають горизонтальні осі обертання, автономні засоби натягування 18 колючої стрічки 5 та ширину, що дорівнюється ширині колючої стрічки 5. Лінія також наділена засобом (пресомавтоматом 10) для армування колючої стрічки 5 металевим дротом 12 шляхом його за вальцювання у центральну ділянку колючої стрічки 5, що дозволяє сформувати колючу армовану стрічку 13. Далі розташований гвинтовий розподільник 14, за яким розташований барабан 15 з горизонтальною віссю обертання, на який за допомогою гвинтового розподільника 14 намотується колюча армована стрічка 13 з укладанням витків у один шар майже без зазорів між суміжними витками. Біля барабана 15 розташований засіб для скріплення сусідніх витків скобами 17 (кліпсами), виконаний у вигляді автоматичних кліщів 16 або кліпсаторів. Барабанів 15 та розподільників 14 може бути декілька.

Суттєва відмінність запропонованої корисної моделі від відомих, полягає в тому, що запропоновані лінії дозволяють формувати щонайменше три види кінцевої продукції, зокрема колючу стрічку, колючу армовану стрічку та спіральні загородження, причому водночас виготовлювати декілька виробів. Вказана відмінність дозволяє гранично спростити обладнання для одночасного виготовлення декількох колючих армованих стрічок, виробляти вироби у широкому асортименті. Жодна з відомих ліній для виробництва колючої армованої стрічки не може мати відзначені властивості, оскільки в них не вистачає обладнання для формування загороджень, колючих стрічок та колючих армованих стрічок.

Заявлена корисна модель перевірена на практиці.

Лінія для виробництва колючих армованих стрічок не містить у своєму складі будь-яких елементів чи вузлів, які неможливо було б відтворити на сучасному етапі розвитку науки і техніки, зокрема при виробництві колючих армованих стрічок, отже прийнятна для промислового застосування, має певні переваги перед відомим обладнанням через запропоноване оснащення додатковими вузлами лінії, що підтверджує можливість досягнення технічного результату об'єктом, що заявлений, у відомих джерелах інформації не виявлено подібних ліній для виробництва колючих армованих стрічок.

До основних технічних переваг заявленої корисної моделі, у порівнянні з найближчим аналогом, можна віднести наступне:

  • можливість одночасно виготовлювати декілька колючих армованих стрічок за рахунок використання спеціального штампу на наявності відповідної кількості бобин та барабанів;
  • рівномірність укладання витків стрічки на барабан за рахунок наявності гвинтового розподільника;
  • збільшення кількості виготовленої продукції за один цикл роботи обладнання;
  • спрощення конструкції лінії за рахунок використання специфічного штампу та використання касетного типу бобин;
  • повна автоматизація процесу виготовлення декілька колючих армованих стрічок.

Формула корисної моделі

  1. Лінія для виробництва колючої армованої стрічки, що містить штамп для формування вражаючих елементів шляхом пробивання у суцільній смужці отворів та барабан для намотування колючої стрічки, яка відрізняється тим, що штамп має декілька пуансонів різної форми для послідовного пробиття отворів і прорізів між ними у шаховому порядку з метою отримання одночасно декількох колючих стрічок з широкої суцільної металевої смуги, а кількість барабанів, які виконано у вигляді бобин, відповідає кількості колючих стрічок, що виходять з-під штампу, причому вказані бобини мають горизонтальні осі обертання та автономні засоби натягування стрічки та ширину, причому їхня ширина дорівнює ширині колючої стрічки, також лінія обладнана засобом для армування колючої стрічки металевим дротом шляхом його завальцювання у центральну ділянку колючої стрічки, за яким розташовано гвинтовий розподільник, а за ним розташовано барабан з горизонтальною віссю обертання, на який за допомогою гвинтового розподільника намотується колюча армована стрічка з укладанням витків у один шар майже без зазорів між суміжними витками, та засіб для скріплення сусідніх витків скобами (кліпсами), який виконано у вигляді кліщів чи кліпсатора.
  2. Лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що містить декілька співвісних горизонтальних барабанів та гвинтових розподільників.