Захисний бар'єр Кобра – патент України №50492

Патент України №50492 – Захисний бар'єр Кобра

Патент України: №50492
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00 – Колючий дріт, сітки, огородження, тканини із дроту
Розділ МПК: E04H 17/04 – Огорожі, кошари, що характеризуються використанням дроту особливого призначення, наприклад, колючого дроту
Опубліковане: 10.06.2010, бюл. № 11

 1. Захисний бар'єр, що включає як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді одинарної скрученої по спіралі колючої стрічки з множинними підтримуючими вузлами, встановленими з інтервалом один від одного, який відрізняється тим, що колюча стрічка захисного елемента намотана на зовнішній каркас, утворений декількома натягнутими прямолінійними відрізками колючих стрічок, кінці яких закріплені на променях багатопроменевих елементів, встановлених з можливістю вільного обертання відносно подовжньої осі захисного елемента на підшипниках, встановлених на підтримуючих вузлах, а також для додання загальній жорсткості захисному елементу при його значній довжині, причому всередині каркаса розміщені аналогічні багатопроменеві елементи в будь-якій кількості, кінці променів яких виступають за габарити колючої стрічки, що огинає по спіралі каркас, крім того, всередині зовнішнього каркаса розташований щонайменше ще один внутрішній коаксіальний каркас аналогічної конструкції з навитою на нього колючою стрічкою аналогічним чином.
 2. Захисний бар'єр за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішній і внутрішній коаксіальні каркаси електроізольовані один від одного для можливості підведення електроструму окремо до кожного каркаса.
 3. Захисний бар'єр за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що захисний елемент забезпечений примусовим приводом обертання його багатопроменевих елементів.
 4. Захисний бар'єр за пп. 1-3, який відрізняється тим, що промені багатопроменевих елементів обладнані додатковими уражаючими елементами у вигляді закріплених на них в хаотичному або симетричному порядку загострених гілок різної довжини або гострими шипами, або обмотані колючою стрічкою.

Корисна модель стосується будівництва охоронних споруд і систем, до складу яких входять колюче-ріжучі елементи, і може бути використана для виготовлення захисних загород, вживаних для попередження несанкціонованого проникнення людей і тварин на режимні об'єкти.

Відома огорожа для захисту від злодіїв, корівта інших великих тварин, яка містить горизонтальну щаблину з металевого кутика, прикріплену до вертикальних стовпів, а також вертикальні штахетини, які приварені до вказаної щаблини з певним інтервалом. Стовпи і штахетини виготовлені з металопрокату з прямими двогранними кутиками.

При цьому верхні кінці стовпів і штахетини мають відріз кожного прямого двогранного кутика з утворенням шипа на цьому кінці [див. патент Росії № 2296203 з класу Е04Н17/14 опублікований 27.03.2007 року].

Основним недоліком цієї огорожі є недостатні захисні її властивості від злодіїв. Цей недолік пояснюється наступним. Оскільки огорожа має плоску конструкцію, а також штахетини встановлені з певним інтервалом одна від одної, то можна без зусиль взятися руками за горизонтальну щаблину між штахетинами і легко перелізти через огорожу, не травмуючись за шипи. Таким чином, відома огорожа ефективна тільки як перешкода для великих тварин, але не ефективна як захисна загорожа від злодіїв.

Цей недолік усунений в бар'єрі безпеки «Дикобраз», який складається з набору сферичних захисних елементів, кожен з яких включає армовану скручену колючу стрічку, навиту на дріт-основу або колючу стрічку, обжату на частини бічної поверхні дроту-основи, звитої в просторовий каркас. Просторовий каркас виконаний у формі сфери, що утворюється меридіональними витками навитої або обжатої колючої стрічки і жорстким екваторіальним кільцем, встановленим всередині витків навитої або обжатої колючої стрічки. Витки навитої або обжатої колючої стрічки скріплені між собою в полюсах сфери, а також з екваторіальним кільцем. Захисний бар'єр зводять таким чином. Готовий перший сферичний захисний елемент кріплять до вертикальної або похилої стійки в полюсах сфери і встановлюють на місці охоронного рубежу. Далі, поряд з першим сферичним захисним елементом встановлюють другий, третій тощо аналогічні сферичні захисні елементи на всю довжину бар'єру безпеки, формуючи охоронний рубіж [див. пат. Росії № 2272113 з класу Е 04 Н 17/04 опублікований 20.03.2006 року].

Основним недоліком даного бар'єру безпеки є те, що сферичні захисні елементи не скріплені між собою за довжиною охоронного рубежу. Тому будь-який з них досить легкий зірвати зі стійки або відтягнути, нахиливши його донизу, захопивши, наприклад, звичайним багром, для утворення вільного проходу через охоронний рубіж, оскільки останні сферичні захисні елементи не перешкоджають такому зриву або відгину одного з них: адже сферичні елементи не зв'язані між собою. І саме ця обставина (відсутність єдності або цілісності конструкції за всією довжиною) різко знижує ефективність захисту режимних об'єктів з використанням відомого бар'єру безпеки.

Найбільш близьким за своєю суттю і ефекту, що досягається, та який приймається за прототип, є захисний бар'єр, який включає як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді скрученої по спіралі одинарної колючої стрічки з множинними вузлами, що підтримують його, становленими з інтервалом один від другого. Захисних елементів у вигляді спіралей з одинарної колючої стрічки може бути декілька, розташованих поряд одна над другою у вертикальній площині, утворюючи вертикальну секцію бар'єру, а також спіралі з одинарної колючої стрічки можуть мати різні діаметри. Витки спіралі з одинарної колючої стрічки прикріплені До секцій вузла підтримки в двох місцях, що дозволяє створити горизонтально і вертикально стійкий бар'єр [див. Міжнародну заявку № WO 2007/078307 з класу В21F25/00 опубліковану 12.07.2006 року].

Основним недоліком відомого захисного бар'єра є його низькі захисні властивості. Його досить легко здолати, оскільки його захисний елемент виконаний нерухомим відносно вузлів підтримки. Саме це обставина – нерухомість захисного елемента – дозволяє його накрити будь-яким листовим матеріалом, наприклад, брезентом, і саме так повністю усунути дію колючо-ріжучих зубців вражаючих елементів захисного бар'єра. Більш за те, вражаючі елементи, в цьому випадку, навпаки, навіть нададуть деяку допомогу зловмисникові, утримуючи лист матерії зубцями колючої стрічки від сповзання, що дозволяє йому безперешкодно подолати захисний бар'єр, перелізаючи через захисний елемент, і таким чином проникнути на режимний об'єкт.

Другим суттєвим недоліком відомого захисного бар'єра є невдосконаленість конструкції його захисного елемента, що також знижує його захисні властивості. Цей недолік полягає в тому, що захисний елемент виконаний у вигляді одинарної скрученої по спіралі колючої стрічки. Для утворення вільного проходу крізь бар'єр, достатньо один раз в будь-якому місці перекусити або перерізати колючу стрічку: адже вона одинарна. Спіраль спрацює як пружина і «автоматично» відкриє вільний прохід. Якщо бар'єр має лише одну колючу стрічку, він особливо уразливий. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення техніко-експлуатаційних властивостей та можливостей захисного бар'єра і надійності захисту режимних об'єктів за рахунок неможливості розміщення на ньому будь-яких покриттів для нейтралізації вражаючої дії колюче-ріжучих зубців колючої стрічки та за рахунок утруднення руйнування цілісності захисного елемента шляхом виконання останнього рухливим відносно вузлів, що підтримують його, а також, виконання захисного елемента подвійним.

Рішення поставленої задачі досягається тим, що захисне загородження, що включає як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді одинарної скрученої по спіралі колючої стрічки з ножинними вузлами, що підтримують його, встановленими з інтервалом один від одного, згідно пропозиції, колюча стрічка захисного елемента намотана на зовнішній каркас, утворений декількома натягнутими прямолінійними відрізками колючих стрічок, кінці яких закріплені на променях багатопроменевих елементів, встановлених з можливістю вільного обертання відносно подовжньої осі захисного елементу на підшипниках, встановлених на підтримуючих вузлах, а також для додання загальній жорсткості захисному елементу при його значній довжині, всередині каркаса розміщені аналогічні багатопроменеві елементи, в будь-якій кількості, кінці променів яких виступають за габарити колючої стрічки, що огинає по спіралі каркас, крім того, всередині зовнішнього каркасу розташований щонайменше ще один, внутрішній каркас аналогічної конструкції з навитою на нього колючою стрічкою аналогічним чином.

Для підвищення агресивності або відлякуючого ефекту, захисний елемент може мати примусовий привід обертання його багатопроменевих елементів.

Для посилення вражаючого ефекту промені багатопроменевих елементів можуть бути забезпечені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них в хаотичному або симетричному порядку загострених гілок різної довжини, або гострими шипами або обмотані колючою стрічкою.

Для посилення вражаючого ефекту зовнішній і внутрішній коаксіальні каркаси можуть бути електроізольовані один від одного для можливості підведення електроструму до внутрішнього каркасу. Завдяки тому, що захисний елемент виконаний рухливим, зокрема, поворотним в горизонтальній площині, на ньому неможливо зафіксувати будь-яке покриття або вхопитися руками за колючу стрічку або промені і підтягнутися. У обох випадках, через прикладання рукою ексцентриситетного навантаження відносно осі обертання, багатопроменеві елементи обов'язково провернуться в підшипниках і не дозволять зловмисникові перелізти через захисний елемент.

Завдяки можливості додати електроструму до внутрішнього каркасу, захисні властивості захисного елемента посилюються. Якщо зловмисник наполегливо намагається подолати бар'єр безпеки та зруйнує зовнішній каркас, він зазнає додаткової поразки від електроструму внутрішнього каркасу при спробі його подолання.

Таким чином, запропонований захисний бар'єр забезпечує досягнення технічного результату, вказаного в поставленому завданні. Подальша сутність запропонованого технічного рішення пояснюється спільно з ілюстративним матеріалом, на якому зображене наступне:

 • фіг. 1 – вигляд в плані на запропонований захисний елемент з одним додатковим внутрішнім каркасом.

Варіанти оснащення променів багатопроменевих елементів додатковими вражаючими елементами:

 • фіг. 2 – промінь з гострими шипами;
 • фіг. 3 – промінь, обмотаний колючою стрічкою;
 • фіг. 4 – промінь із загостреними гілками.

Кожна секція запропонованого захисного бар'єра включає захисний елемент 1, розташований, переважно, горизонтально, і встановлений на підтримуючих його вузлах 2. Підтримуючі вузли 2 виконані у вигляді, переважно, вертикальних стійок 3 з радіальними підшипниками 4 на верхньому кінці.

Захисний елемент 1, виконаний у вигляді скрученої по спіралі колючої стрічки 5 намотаної на зовнішній каркас, утворений декількома натягнутими прямолінійними відрізками колючих стрічок 6, кінці яких закріплені на променях 7 багатопроменевих елементів 8. Багатопроменеві елементи 8 встановлені з можливістю вільного обертання відносно центральної подовжньої осі захисного елемента 1 в підшипниках 4.

Для додання загальної жорсткості захисному елементу 1 при його значній довжині всередині каркаса можуть бути розміщені аналогічні багатопроменеві елементи 8 в будь-якій кількості, і кінці променів 7 яких виступають за габарити колючої стрічки 5, що огинає по спіралі каркас.

Всередині зовнішнього каркасу розташований щонайменше ще один, внутрішній каркас 9 аналогічної конструкції з навитою на нього колючою стрічкою 5 аналогічним чином. Для посилення вражаючого ефекту зовнішній і внутрішній коаксіальні каркаси можуть бути електроізольовані один від другого будь-яким відомим способом, наприклад, за допомогою електроізоляційних втулок (не показані через загальновідомість) надітих на промені 7, для можливості підведення електроструму до внутрішнього каркасу 9, що розширює захисні властивості запропонованого бар'єра. Для підвищення агресивності або відлякуючого ефекту, багатопроменеві елементи 8 можуть бути забезпечені примусовим приводом їх обертання будь-якої відомої конструкції (не показаний через загальновідомість). Примусове обертання багато променевих елементів 8 викликає обертання каркаса з колючою стрічкою 5, що зорово підвищує агресивність захисного загородження і застосовується, коли спроба проникнути на режимний об'єкт стає очевидною.

Для посилення вражаючих властивостей промені 7 багатопроменевих елементів 8 можуть бути забезпечені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них в хаотичному або симетричному порядку гострими шипами 10 або обмотані колючою стрічкою 11 або забезпечені загостреними гілками 12 різної довжини. Запропонований захисний бар'єр працює в такий спосіб. При спробі зловмисника вхопитися за колючу стрічку 5 або промені 7 руками і підтягнутися, захисний елемент 1 обов'язково провернеться разом з багатопроменевими елементами 8 довкола подовжньої осі, і ділянка, за яку вхопилися руками, виявиться внизу, що не дозволить перелізти через захисний елемент 1. При спробі перехопитися руками за інші ділянки колючої стрічки 5 або за інші промені 7, все повторитися знову завдяки черговому повороту захисного елемента 1 з багатопроменевими елементами 8 в підшипниках 4. Теж саме станеться при спробі накрити захисний елемент 1 будь-яким листовим матеріалом: при спробі залізти на цей матеріал, з-за ексцентриситету, захисний елемент 1 провертатиметься, не даючи зловмисникові залізти на захисний елемент 1. Тому перелізти через запропонований захисний бар'єр не уявляється можливим.

Крім того, наявність на променях 7 додаткових вражаючих елементів у вигляді гострих шипів 10, колючої стрічки 11 або загострених гілок 12 взагалі унеможливлює їх обхвату руками, що ще в більшій мірі підвищує бар'єрно-захисні властивості запропонованого захисного бар'єра.

Виконання каркасів у вигляді декількох натягнутих прямолінійних відрізків колючих стрічок 6, які спірально огинають колючі стрічки 5, не дозволяє останнім при їх перерізанні спружинити: витки спіралі обов'язково зачепляться за вражаючі елементи прямолінійних відрізків колючих стрічок 6. Але, якщо зловмисник наполегливо намагається подолати бар'єр безпеки та зруйнує зовнішній каркас, він зазнає додаткової поразки від електроструму внутрішнього каркасу 9 при спробі його подолання.

Зрозуміло, захисний елемент може використовуватися у якості захисного бар'єра і без підтримуючих його вузлів 2, просто покладений на ґрунт або на шлях, тобто як самостійний виріб виконуючий захисну функцію.

Суттєва відмінність технічного рішення, що заявляється, від раніше відомих полягає в тому, що захисний елемент виконаний рухливим, зокрема, обертовим, з додатковим внутрішнім каркасом, до якого може бути доданий електрострум, а промені багатопроменевих елементів оснащені додатковими вражаючими елементами у вигляді гострих шипів, загострених гілок або колючої стрічки. Вказані відмінності у сукупності, виключають будь-яку можливість подолання захисного елемента за рахунок повороту захисного елемента в разі додання до нього будь-якого навантаження, або вражаючи електрострумом наполегливих зловмисників. І саме ця обставина дозволяє вважати запропонований захисний бар'єр практично непереборним. Жодний з відомих захисних бар'єрів не може володіти відміченими властивостями оскільки їхні захисні елементи або нерухомі або вони не мають цілісності конструкції за довжиною, або не мають додаткових коаксіальних елементів, або мають, але до них окремо неможливо підвести електрострум через відсутність відповідної ізоляції.

Запропоноване технічне рішення перевірене на практиці. Захисний бар'єр «Кобра» не містить жодних елементів і вузлів, які неможливо було б відтворити на сучасному етапі розвитку науки і техніки, зокрема, виробництва бар'єрів безпеки і захисних загороджень, отже, його конструкція промислово придатна, має технічні і інші переваги перед відомими подібними технічними рішеннями через запропонований принцип кріплення захисного елемента до підтримуючих його вузлів та оснащення додатковим коаксіально встановленим захисним елементом, що підтверджує можливість досягнення технічного результату об'єктом, що заявляється. У відомих джерелах інформації не виявлено подібних захисних бар'єрів з вказаними в пропозиції суттєвими ознаками, а тому, вважається таким, що може отримати правовий захист.

До основних технічних переваг запропонованого технічного рішення, у порівнянні з прототипами, можна віднести наступне:

 • підвищення захисних властивостей за рахунок того, що захисний елемент виконаний поворотним відносно елементів, що підтримують його;
 • підвищення загальної жорсткості захисного елемента при його значній довжині за рахунок наявності проміжних багатопроменевих елементів;
 • підвищення вражаючих властивостей за рахунок оснащення променів багато-променевих елементів додатковими вражаючими елементами;
 • підвищення захисних властивостей за рахунок оснащення додатковим захисним елементом;
 • компактність конструкції за рахунок коаксіального розташування додаткового захисного елемента у основному;
 • можливість окремого підведення електроструму до внутрішнього захисного елемента за рахунок оснащення променів ізоляторами;
 • підвищення відлякуючого ефекту за рахунок примусового обертання захисного елемента;
 • підвищення ефективності і надійності захисту режимних об'єктів за рахунок неможливості подолання захисної загороди.

Соціальний ефект від впровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, отримують за рахунок неможливості проникнення на режимні об'єкти.

Економічний ефект від впровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, отримують за рахунок простоти виготовлення загородження і використання для нього поширених вузлів і матеріалів.

Після опису запропонованого захисного бар'єра, фахівцям в даної галузі знань повинно бути наочним, що все вищеописане є лише ілюстративним, а не обмежувальним, будучи представленим даним прикладом. Численні можливі модифікації захисного елемента, зокрема, кількість, розміри колючих стрічок, використовувані приводи і підшипники, варіанти розміщення стрічок на каркасах, кількість, довжина і товщина променів в багатопроменевих елементах, конструкція внутрішнього коаксіального захисного елемента можуть змінюватися в різному співвідношенні, і, зрозуміло, знаходяться в межах об'єму одного із звичайних і природних підходів в даній галузі знань і розглядаються такими, що знаходяться в межах об'єму даного технічного рішення.

Квінтесенцією запропонованого технічного рішення є те, що захисний елемент виконаний поворотним, в ньому розташований додатковий захисний елемент подібної конструкції, до якого можна підводити електрострум, а промені багатопроменевих елементів оснащені додатковими вражаючими елементами, і саме ці обставини, у сукупності, дозволяють мати запропонованому захисному бар'єру перераховані та інші переваги. Зміна і використання лише окремих конструктивних елементів захисного бар'єра, природно обмежує спектр переваг, перерахованих вище, і не можуть вважатися новими технічними рішеннями в даній галузі знань, оскільки інші, подібно до описаного захисного бар'єра, вже не вимагає творчого підходу від конструкторів і інженерів, а тому і не можуть вважатися результатами їх творчої діяльності або новими об'єктами інтелектуальної власності, що підпадають під захист охоронними документами.