Захисне загородження Піранья – патент України №48667

Патент України №48667 – Захисне загородження Піранья

Патент України: №48667
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00 – Колючий дріт, сітки, огородження, тканини із дроту
Опубліковане: 25.03.2010, бюл. № 6/2010

 1. Колюча стрічка, що отримана з металевої смуги (заготовки), яка містить центральну ділянку та велику кількість вражаючих елементів, які цілісно сформовані з нею, яка відрізняється тим, що вражаючі елементи розташовані уздовж центральної ділянки стрічки рівномірно із зсувом на половину вражаючого елемента з кожного боку від центральної ділянки, при цьому кожний вражаючий елемент виконаний у вигляді рівнобічного трикутника з прямими боками, спрямованими перпендикулярно від центральної ділянки, та з вершиною-зубцем, причому вістрями кожного з зубців є кут між боками трикутника.
 2. Колюча стрічка за п. 1, яка відрізняється тим, що трикутник має як вигнуті, так ввігнуті всередину боки.
 3. Колюча стрічка за п. 1, яка відрізняється тим, що трикутники мають з одного боку від централь-ної ділянки один розмір, а з другого – інший.
 4. Колюча стрічка за п. 1, яка відрізняється тим, що трикутники на одному боці від центральної ділянки мають різний розмір. 5. Колюча стрічка за п. 1, яка відрізняється тим, що виконана крученою відносно поздовжньої осі стрічки.
 5. Колюча стрічка за п. 1, яка відрізняється тим, що виконана хвилеподібною або звитою у спіраль.
 6. Колюча стрічка за п. 1, яка відрізняється тим, що вражаючі елементи-трикутники відігнуті від площини центральної ділянки як у один бік, так і у різні боки.

Корисна модель належить до метизного виробництва, а саме, до виробництва колючих стрічок, які використовують як бар'єр безпеки і призначені для запобігання неправомірного проникнення на режимні об'єкти.

Відомий спосіб виготовлення колючого дроту, який полягає у тому, що в стрічці пробивають уздовж осі симетрії перфораційні пази, в яких закріплюють зірчасті шипи, що вставляють у пази стрічки кутом, який орієнтований у протилежний бік від інших, а збоку інших кутів стрічку згинають навколо шипа, завальцьовують і у проміжку між пазами закручують навколо її поздовжньої осі [див. авторське свідоцтво СРСР №519256 з класу B21F25/00 опубліковане 25.06.1976 року].

До основних недоліків відомого способу відносяться складність виготовлення виробу, його висока вартість та ненадійність кріплення шипів у стрічці.

Відома також зазублена стрічка, що отримана з металевої стрічки і містить центральну ділянку та велику кількість протилежних пар елементів, які цілісно сформовані з нею, кожний елемент пар елементів постачений першим і другим зовнішніми зубцями та третім і четвертим – внутрішніми зубцями, що утворені за рахунок пробитих у стрічці овальних пазів [див. патент США №4887796 з класу B21F25/00 опублікований 19.12.1989 року].

Основними недоліками відомої зазубленої стрічки є її недостатня гуманність – форма зовнішніх зубців сприяє нанесенню серйозних поранень та каліцтв, порівняно велика відстань між осями симетрії сусідніх пар елементів, що не забезпечує достатнього утримуючого ефекту фрагментів одягу і тіла порушника, висока вартість виготовлення стрічки через те, що її виготовляють з нержавіючої сталі, обробка якої потребує великих енерговитрат, підвищується знос обладнання і штамповочного господарства, розкрій металу при її штамповці – нераціональний через форму зовнішніх і внутрішніх зубців утворюються великі відходи металу.

Найбільш близькою за своєю суттю та ефекту, що досягається, та яка приймається за прототип, є колюча стрічка, що отримана з металевої смуги, яка містить центральну ділянку та велику кількість протилежних пар вражаючих елементів, які цілісно сформовані з нею, причому пари вражаючих елементів розташовані уздовж центральної ділянки стрічки рівномірно, а також кожний вражаючий елемент у парі складається з основи та протилежно направлених зубців, виконаних із зовнішніх боків елемента, а вістрями кожного з зубців є кути, що утворені між зовнішньою стороною та боками елемента, при цьому між боками елементів, розташованих поряд пар елементів, утворено внутрішній широкий простір, який ззовні обмежений вістрями зубців цих елементів [див. патент України №41834 з класу B21F25/00 опублікований 24.04.2001 року].

Основним недоліком відомої колючої стрічки є те, що з її допомогою неможливо звести надійне бар'єрне загородження через недостатні захисні властивості самої колючої стрічки. Наявність цього недоліку пояснюється наступним. Вістря зубців вражаючих елементів спрямовані уздовж центральної ділянки стрічки, оскільки розташовані із зовнішніх боків вражаючого елемента. Така просторова орієнтація зубців не перешкоджає зловмиснику схопитися рукою за стрічку, зокрема, охопити вражаючий елемент, та відтягнути або відігнути стрічку у будь-який бік. При цьому долонь не зазнає будь-яких поранень через те, що на вражаючому елементі відсутні зубці, які були б спрямовані хоча б під будь-яким кутом до поздовжньої осі стрічки, тобто зовнішній бік вражаючих елементів рівний без будь-яких загострених елементів розташованих на ньому.

Другим суттєвим недоліком відомої колючої стрічки є неефективність використання матеріалу заготовки (металевої смуги) через утворення відходів металу під час пробивання у смужці великої кількості протилежних пар вражаючих елементів для утворення внутрішнього широкого простору у який спрямовані вістря зубців. Такі відходи досягають до 30% площі заготовки.

В основу корисної моделі поставлене завдання підвищення захисних властивостей колючої стрічки та ефективності використання матеріалу заготовки шляхом просторової переорієнтації розташування зубців за рахунок зміни конструкції вражаючих елементів.

Рішення поставленої задачі досягається тим, що колюча стрічка, яка отримана з металевої смуги (заготовки), яка містить центральну ділянку та велику кількість вражаючих елементів, які цілісно сформовані з нею, згідно пропозиції вражаючі елементи розташовані уздовж центральної ділянки стрічки рівномірно зі здвигом на пів вражаючого елемента з кожного боку від центральної ділянки, а також кожний вражаючий елемент має вигляд рівнобічного трикутника з прямими боками, спрямованих перпендикулярно від центральної ділянки, з вершиною-зубцем, а вістрями кожного з зубців є кут між боками трикутника.

 • Трикутник може мати як вигнуті так ввігнуті всередину боки.
 • Трикутники можуть мати з одного боку від центральної ділянки один розмір, а з другого – інший.
 • Суміжні трикутники на одному боці від центральної ділянки також можуть мати різний розмір.
 • Колюча стрічка може буди виконана як плоскою, так і крученою відносно поздовжньої осі стрічки.
 • Колюча стрічка може буди виконана як прямолінійною, так і хвилеподібною, або звитою у спіраль.
 • Вражаючі елементи-трикутники можуть бути відігнутими від площини центральної ділянки як у один бік, так і у різні боки.

Оскільки вістря зубців вражаючих елементів спрямовані перпендикулярно центральній ділянці колючої стрічки, за неї неможливо вхопитися рукою без поранення долоні, тобто неможливо відтягнути або відігнути стрічку у будь-який бік та саме так зробити вільний прохід через захисне загородження.

При виготовленні запропонованої колючої стрічки відбувається 100-відсоткове використання матеріалу заготовки (металевої смуги), тобто без утворення відходів металу прорізання у смужці трикутних вражаючих елементів. Адже, якщо використовувати у якості заготовки широку металеву смугу, то звільнені від металу простори між трикутниками одної колючої стрічки автоматично станють трикутними вражаючими елементами другої колючої стрічки. Отже, з широкої металевої стрічки можна без відходів виготовити одночасно декілька колючих стрічок. При цьому здійснюється не тільки безвідходний виробничий процес, але і підвищення продуктивності праці, щонайменше, у півтори рази.

Отже, запропоновані конструктивні зміни колючої стрічки дозволяють досягти технічного результату, зазначеного у постановці задачі, а саме: підвищення захисних властивостей колючої стрічки та ефективності використання матеріалу заготовки.

Подальша сутність запропонованої корисної моделі пояснюється спільно з ілюстративним матеріалом, на якому зображено наступне:

 • Фіг.1 – загальний вигляд запропонованої колючої стрічки з вражаючими елементами, розташованими у одній площині з центральною ділянкою, вигляд зверху;
 • Фіг.2 – вигляд трикутного вражаючого елемента з прямими боками;
 • Фіг.3 – вигляд трикутного вражаючого елемента з ввігнутими всередину боками;
 • Фіг.4 – вигляд трикутного вражаючого елемента з вигнутими зовні боками;
 • Фіг.5 – загальний вигляд колючої стрічки з різними за розмірами вражаючими елементами з одного боку від центральній ділянки;
 • Фіг.6 – загальний вигляд колючої стрічки з різними за розмірами вражаючими елементами з кожному боці від центральній ділянки;
 • Фіг.7 – загальний вигляд крученої колючої стрічки відносно поздовжньої осі;
 • Фіг.8 – вигляд збоку хвилястої колючої стрічки;
 • Фіг.9 – загальний вигляд на колючу стрічку, звиту у спіраль;
 • Фіг.10 – переріз колючої стрічки з відігнутими вражаючими елементами у різні боки;
 • Фіг.11 – переріз колючої стрічки з відігнутими вражаючими елементами у один бік в паралельним розташуванням вражаючих елементів;
 • Фіг.12 – переріз колючої стрічки з відігнутими вражаючими елементами у один бік з розташуванням вражаючих елементів під тупим кутом;
 • Фіг.13 – переріз колючої стрічки з відігнутими вражаючими елементами у один бік з перехрещенням вражаючих елементів.

Запропонована колюча стрічка «Піранья» виготовляється з металевої (наприклад, холоднокатаної оцинкованої сталі) смуги, і складається з центральної ділянки 1 та великої кількості вражаючих елементів 2, які цілісно сформовані з нею (Фіг.1). Вражаючі елементи 2 розташовані уздовж центральної ділянки 1 стрічки рівномірно (наприклад, із шагом ) зі здвигом на пів вражаючого елемента 2 (1/2 ) з кожного боку від центральної ділянки 1. Зрозуміло, вражаючі елементи 2 можна розташовувати і нерівномірно, але це лише ускладнює обладнання і технологію виготовлення стрічки. Тому технологічніше вражаючі елементи 2 виконувати з рівномірною відстанню один від другого.

Кожний вражаючий елемент 2 має вигляд рівнобічного трикутника, що відходить перпендикулярно від центральної ділянки 1, з вершиною-зубцем 3, а вістрями кожного з зубців 3 є кут між боками 4 трикутника.

Трикутний вражаючий елемент 2 може мати прямолінійні боки 4 (Фіг.2), або боки 4, які ввігнути всередину трикутника (Фіг.3), або боки 4, які вигнути зовні трикутника (Фіг.4). Трикутні вражаючі елементи 2 можуть мати з одного боку від центральної ділянки 1 один розмір, а з другого – інший (Фіг.5). Суміжні трикутні вражаючі елементи 2 на одному боці чи на кожному з боків від центральної ділянки також можуть мати різний розмір (Фіг.6).

Колюча стрічка може буди виконана як плоскою (Фіг.1), так і крученою відносно поздовжньої осі стрічки (Фіг.7). Колюча стрічка може буди виконана як прямолінійною (Фіг.1), так і хвилеподібною (Фіг.8), або звитою у спіраль (Фіг.9). У останньому випадку трикутні вражаючі елементи 2 доцільно відігнути від площини розташування центральної ділянки.

Трикутні вражаючі елементи 2 можуть бути відігнутими від площини центральної ділянки 1 як у різні боки (Фіг.10), так і у один бік паралельними (Фіг.11) чи під тупим кутом (Фіг.12), чи з перехрещенням (Фіг.13) вражаючих елементів 2. Саме для останнього випадку потрібно щоб вражаючі елементи 2 були розташовані уздовж центральної ділянки 1 стрічки рівномірно зі здвигом на пів вражаючого елемента 2 з кожного боку від центральної ділянки 1. Тільки такому (зі здвигом) виконанні зубців 3 можна їх перехрестити. Якщо ж зубці 3 зробити з нерівномірним кроком або без здвигу, то такий варіант виконання колючої стрічки неможливо отримати. Проте, цей варіант її виконання виявляється самим ефективним: вістря зубців 3 спрямовані протилежно, а перехрещення надає колючій стрічці додаткову загальну поздовжню жорсткість.

Запропонована колюча стрічка «Піранья» працює на такий спосіб.

При спробі подолати загородження, з використанням запропонованої колючої стрічки, вражаючі елементи 2 утримують зловмисника, не наносячи йому серйозних поранень та каліцтв, а тримують фрагменти одягу і тіла порушника, що зачепилися за зубці 3. Схопитися за стрічку руками щоб звільнитися, не уявляється можливим, оскільки вістря зубців 3 спрямовані від центральної ділянки 1 та розташовані без вільних просторів між ними. Отже зловмисник чи порушник режиму охорони вимушений дочекатися охоронців, щоб бути ними звільнений. Таким чином, запропонована колюча стрічка дозволяє утворювати надійний захисний бар'єр об'єктів, що охороняються та додержуватися певної гуманності – не наносячи серйозних поранень та каліцтв порушнику зубцями 3 колючої стрічки.

Суттєва відмінність запропонованої корисної моделі від раніш відомих аналогічних рішень, полягає в тому, що вражаючі елементи спрямовані перпендикулярно від центральної ділянки колючої стрічки, а також в тому, що вражаючі елементи виконані у вигляді трикутників різних розмірів з зубцями, які (трикутники) можуть бути розгорнутими у будь-який бік під будь-яким кутом. Вказані відмінності, у сукупності, суттєво підвищують захисні властивості колючої стрічки, спрощують технологію її виготовлення, дозволяють налагодити безвідходне виробництво, а різноманітність виконання зубців та їх вигину, а також безліч варіантів згинання самої стрічки, суттєво розширює галузь використання запропонованої колючої стрічки. Жодна з відомих колючих стрічок не може володі-ти відзначеними властивостями, оскільки традиційно мають зубці, вістря яких спрямовані уздовж центральної ділянки стрічки, а це означає наявність обов'язкових порожнин між ними, метал з яких потрапляє у відходи.

До технічних переваг запропонованого технічного рішення, у порівнянні з прототипом, можна віднести наступне:

 • підвищення бар'єрних властивостей за рахунок запропонованої орієнтації зубців відносно центральної ділянки колючої стрічки;
 • безвідходне виробництво колючої стрічки через виконання вражаючих елементів у вигляді три-кутників;
 • розширення галузі застосування за рахунок великої різноманітності варіантів згинання як вражаючих елементів, так і самої колючої стрічки.

Соціальний ефект від використання запропонованої корисної моделі, у порівнянні з використанням прототипу, отримують за рахунок підвищення надійності захисту об'єктів, що охороняються, та розширення номенклатури охоронних об'єктів.

Економічний ефект від використання запропонованої корисної моделі, у порівнянні з використанням прототипу, отримують за рахунок економії металу за рахунок використання безвідходної технології, та зниження собівартості колючої стрічки за рахунок спрощення обладнання, та через це – його вартості.

Після опису вищезазначеної колючої стрічки «Піранья» фахівцям в даній галузі техніки повинно бути наочним, що все вищеописане є лише ілюстративним, а не обмежувальним, будучи представленим даним прикладом. Численні можливі модифікації і інші варіанти виконання вражаючих елементів колючої стрічки, зокрема, їх розмірів та форми, можуть змінюватися у різному співвідношенні та конструктивно і, зрозуміло, знаходяться в межах об'єму одного із звичайних і природних підходів в даній області знань і розглядаються такими, що знаходяться в межах об'єму даного технічного рішення.

Квінтесенцією запропонованого технічного рішення є те, що від центральної ділянки стрічки відходять трикутні вражаючі елементи, зубці яких розташовані не паралельно осі стрічки, а також можуть бути зігнутими у будь-якому напрямі, хоч гвинтом, і саме ця обставина дозволяє отримати стрічці перераховані і інші переваги. Виготовлення, зміна і використання лише окремих елементів стрічки іншими, природно, обмежує спектр переваг, перерахованих вище, і не може вважатися новими технічними рішеннями в даній галузі знань, оскільки інше подібне описаному виконання колючої стрічки вже не вимагає будь-якого творчого підходу від конструкторів і інженерів, а тому і не може вважатися результатами їх творчої діяльності або новими об'єктами інтелектуальної власності, відповідними до захисту охоронними документами.