Захисне загородження «Алігатор» – патент Казахстану №23427

Патент Казахстану №23427 – Захисне загородження «Алігатор»

Патент Казахстану: №23427
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00 – Колючий дріт, сітки, огородження, тканини із дроту
Розділ МПК: E04H 17/04 – Огорожі, кошари, що характеризуються використанням дроту особливого призначення, наприклад, колючого дроту
Опубліковане: 15.12.2010 бюл.№12

Даний винахід відноситься до області будівництва охоронних споруджень та систем і може бути використаний для виготовлення бар'єрів безпеки й інших захисних загороджень, які використовуються в інженерних системах захисту периметра й перешкоджають несанкціонованому проникненню порушників на охоронювані об'єкти. Захисне загородження Алігатор містить у собі як мінімум один захисний елемент і підтримуючі його вузли, які встановлені з певним інтервалом один від одного. Захисний елемент загородження виконаний у вигляді валу, на зовнішній циліндричній поверхні якого радіально закріплено безліч колючо-ріжучих вражаючих елементів, які виконані у вигляді загострених штирів або шипів. Підтримуючі вузли захисного загородження Алігатор виконані у вигляді стійок з радіальними підшипниками на верхньому кінці, у яких розташовані кінці валу захисного елементу для забезпечення можливості його горизонтального обертання. Відмінною рисою захисного загородження Алігатор є те, що в ньому не використовуються захисні елементи з колючого дроту Єгоза, так само, як і з інших типів колючого дроту. Результат, що досягається – це підвищення техніко-експлуатаційних, міцністних і загороджувальних характеристик захисного загородження.

Винахід відноситься до області будівництва охоронних споруджень і систем, до складу яких уходять колючо-ріжучі елементи, і призначений для виготовлення на його основі захисних загороджень, застосовуваних в інженерних системах захисту периметра посиленої конструкції для попередження несанкціонованого проникнення порушників на охоронювані об'єкти.

Відомий паркан, який використовується для захисту території від проникнення людей або великих тварин, що містить горизонтальні поперечини з кутка, які прикріплені до вертикальних стовпів, вертикальні штакетіни, приварені до зазначених поперечин з певним інтервалом між ними. Стовпи й штакетіни виготовлені з металопрокату із прямими двогранними кутами. Кінці стовпів, також як і штакетін мають відріз кожного прямого двогранного кута, таким чином, щоб на даному кінці утворювався шип. [см. патент Росії №2296203 по класу E04H 17/14, опублікований 27.03.2007 року].

Основним недоліком цього паркану вважаються його недостатні захисні властивості. Цей недолік можна пояснити в такий спосіб. Оскільки вищевказаний паркан має плоску конструкцію, а також штакетіни встановлені з певним інтервалом між ними й з'єднані горизонтальними поперечинами не оснащеними колючо-ріжучими поверхнями, то можна без зусиль узятися руками за ці поперечини між штакетінамі та перелізти через паркан, не одержавши ніяких травм від шипів.

Цей недолік усунутий у бар'єрі безпеки «Дикобраз», який складається з набору сферичних захисних елементів. Кожен елемент складається із дроту-основи, на який навита або обтиснута смуга колючої стрічки. Сам дріт основа звивається в просторовий каркас сферичної форми з жорстким екваторіальним кільцем установленим посередині. Витки навитої або обтиснутої колючої стрічки скріплені між собою в полюсах сфери, а також з екваторіальним кільцем. При зведенні бар'єра безпеки перший сферичний захисний елемент кріпиться до вертикальної або похилій стійці й установлюється на місці охоронного рубежу. Далі, поруч із першим установлюється другий, третій сферичний захисний елемент і так далі, послідовно по всій довжині охоронного рубежу [див. патент Росії №2272113 по класу E04H 17/04, опублікований 20.03.2006 року].

Основним недоліком бар'єра Дикобраз є те, що сферичні захисні елементи бар'єра не зв'язані між собою по всій довжині охоронного рубежу. Тому для утвору вільного проходу через бар'єр безпеки досить усього лише зачепити та відігнути один захисний елемент, оскільки інші сферичні захисні елементи не будуть перешкоджати зриву або відгину сусіднього елементу. Саме ця обставина знижує ефективність використання даного бар'єра в інженерних системах захисту периметра.

Найбільш близьким по своїй сутності, та ефекту що досягається, і який ухвалюємо за прототип, є захисне загородження, яке містить у собі як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді скрученої по спіралі армованої колючої стрічки або колючого дроту Єгоза із множинними вузлами підтримки, які встановлені з інтервалом друг від друга. Спіралей з колючого дроту Єгоза може бути й декілька й різних діаметрів, а також спирали можуть мати різних діаметрів базову секцію й вертикальну секцію, між якими розташована спіраль із колючого дроту єгоза або іншого типу колючого дроту. Витки дротової спіралі прикріплені до секцій вузла підтримки, що дозволяє створити стійкий бар'єр як у горизонтальному, так і у вертикальному плані [див. Міжнародну заявку №WO 2007/078307 по класу B21F 25/00, опубліковану 12.07.2006 року].

Основним недоліком даного захисного загородження є його низькі загороджувальні властивості. Захисний елемент його виконаний нерухомим, а отже, його можна легко подолати. . Цей спосіб подолання бар'єра можна описати в такий спосіб. Нерухомий захисний елемент зі спіралі колючого дроту Єгоза легко накрити яким-небудь щільним матеріалом, наприклад, брезентом, тим самим повністю усунути колючо-ріжучі дію вражаючих елементів колючого дроту, використовуваної як основний вражаючий елемент захисного загородження. Більше того, вражаючі елементи єгози в цьому випадку навпаки нададуть допомогу, утримуючи аркуш матерії зубцями колючого дроту від її сповзання, що дозволяє зловмисникові подолати захисні властивості колючого дроту, а отже, й усього бар'єру безпеки.

Другим істотним недоліком даного захисного загородження є його низькі технічні характеристики, зокрема міцність. Наявність цього недоліку обумовлене наступним. Захисний елемент загородження виконаний з колючого дроту Єгоза. Оскільки колюча стрічка, що є основним вражаючим елементом колючого дроту виготовляється з тонколистового металу, а армуючий дріт може бути виконаний із дроту малого діаметра, її можна легко перерізувати, наприклад, звичайними ножицями по металу, або перекусити звичайними гострозубцями, тим самим порушивши цілісність захисного елементу бар'єру безпеки й у такий спосіб утворивши вільний прохід у захисному загородженні, забезпечивши безперешкодне проникнення порушника на охоронюваний об'єкт.

В основу винаходу поставлене завдання підвищення техніко-експлуатаційних характеристик захисного загородження. Це досягається за рахунок забезпечення неможливості руйнування цілісності захисного елементу загородження або розміщення на ньому яких-небудь щільних покриттів, які можуть нейтралізувати вражаючу дію захисного елементу шляхом виконання захисних елементів жорсткими й рухливими щодо підтримуючих вузлів. А також відмови від використання колючого дроту Єгоза, так само, як і будь-якого іншого колючого дроту як захисного елементу бар'єру безпеки.

Рішення поставленого завдання досягається тим, що захисне загородження включає як мінімум один захисний елемент і підтримуючі його вузли, які встановлені з певним інтервалом друг від друга. Згідно із пропозицією, захисний елемент має виконання у виді циліндру, на зовнішній поверхні якого радіально закріплені, безліч колючо-ріжучих вражаючих елементів, виконаних у вигляді загострених штирів або шипів, а підтримуючі вузли виконані у вигляді стійок які оснащені підшипниками на верхньому кінці. У підшипниках розташовані кінці валу захисного елементу що забезпечує можливість його обертання в горизонтальній площині.

Для підвищення застрашливого ефекту вал захисного елементу може бути додатково оснащений приводом будь-якої відомої конструкції для його примусового обертання.

Як варіант виконання, вал може бути виконаний нерухомим, а його зовнішня циліндрична поверхня являє собою трубу вільно надягнуту на цей вал і яка має можливість обертатися щодо валу. Сутність запропонованого технічного рішення від цього не міняється: його вражаючі елементи, закріплені на поверхні труби, однаково залишаються поворотними. При цьому труба може бути застосована не цільна по довжині, а у вигляді набору кілець, які надіті на вал, що робить незалежним поворот окремих колючо-ріжучих вражаючих елементів, закріплених на кожному окремому кільці, від повороту інших кілець із шипами по всій довжині захисного елементу.

Для посилення вражаючих властивостей колючо-ріжучих вражаючих елементів загострені штирі можуть бути оснащені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них додаткових шипів різної довжини, можуть бути обмотані колючим дротом Єгоза або будь-яким іншім колючим дротом.

Завдяки тому, що захисний елемент загородження виконаний поворотним у горизонтальній площині, на ньому неможливо зафіксувати яке-небудь покриття або вхопитися руками за штирі й підтягтися. У кожному разі впливу вал, або труба з установленими шипами повернеться за рахунок виниклому ексцентричному навантаженню й не дозволить зафіксувати на загородженні будь яке покриття, так само, як і перелізти через нього, оскільки внаслідок того ж обертання валу зловмисникові не вдасться подолати перешкоду.

Завдяки тому, що колючі вражаючі елементи виконані у вигляді досить товстих загострених штирів, їх неможливо вилучити звичайними технічними засобами та інструментами, наприклад ножицями по металу або звичайними гострозубцями.

Таким чином, запропоноване захисне загородження забезпечує досягнення технічного результату, зазначеного в поставленому завданні, а саме: підвищення техніко-експлуатаційних і споживчих характеристик захисного загородження зокрема, його захисних властивостей.


Подальша сутність винаходу пояснюється ілюстративним матеріалом, на якому зображено наступне:

 • фіг.1 – секція захисного загородження в зборі, вид попереду;
 • фіг.2 – вид у плані захисного елементу, варіант із суцільним валом із цапфами під підшипники;
 • фіг.3 – те ж саме, варіант із нерухомим валом, на який надіта суцільна труба із шипами;
 • фіг.4 – те ж саме, варіант із нерухомим валом, на який надітий набір кілець із шипами.

Варіанти виконання колючих вражаючих елементів:

 • фіг.5 – загострений штир з гострими шипами;
 • фіг.6 – загострений штир, обмотаний колючим дротом;
 • фіг.7 – загострений штир з додатковими загостреними відгалуженнями.

Кожна секція запропонованого захисного загородження включає захисний елемент 1,який розташований у горизонтальному положенні й установлено на підтримуючих його вузлах 2. Підтримуючі вузли 2 виконані у вигляді, вертикальних стійок 3 із вмонтованими на верхньому кінці радіальними підшипниками 4.

Захисний елемент 1 виконаний у вигляді валу 5 із цапфами 6 для закріплення валу 5 у радіальних підшипниках 4, завдяки чому вал 5 має можливість вільно обертатися щодо своєї поздовжньої осі.

На зовнішній циліндричній поверхні валу 5 радіально закріплені, методом зварювання або встановлені на різьбленні, безліч колючих вражаючих елементів, виконаних у вигляді загострених штирів 7.

Для підвищення застрашливого ефекту вал 5 захисного елементу 1 може бути постачений приводом будь-якої відомої конструкції для забезпечення його примусового обертання (не показаний через загальновідомість). Примусове обертання валу 5 із загостреними штирями 7 візуально підвищує агресивність захисного загородження й при цьому реально підвищує його захисні властивості. Привод обертання може застосовується не на постійній основі, а у випадках, коли стає явною спроба проникнути на охоронювану територію або об'єкт.

Як варіант виконання, вал 5 може бути виконаний нерухомим, а його зовнішня циліндрична поверхня утворена трубою 8, яка вільно надіта на вал 5 для забезпечення її обертання в горизонтальній площині й на якій закріплені загострені штирі 7. Сутність пропозиції від цього не міняється: загострені штирі 7 однаково залишаються поворотними щодо поздовжньої осі валу 5. Замість труби 8 може на вал може бути надітий набір кілець 9, що робить незалежним поворот окремих загострених штирів 7, розташованих на одному кільці 9, від інших загострених штирів 7, розташованих на інших кільцях 9.

Для посилення агресивності або вражаючих властивостей загострених штирів 7 вони можуть бути постачені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них у будь-якому порядку додаткових шипів 10, або штирів 11, а також можуть бути обмотані колючим дротом Єгоза.

Запропоноване захисне загородження працює в такий спосіб.

При спробі зловмисника вхопитися за загострені штирі 7 руками й підтягтися вал 5 провертається, і штирі 7, за які вхопилися руками, виявляться внизу, а над ними виявляться шипи 7 радіально розташовані на валу, що не дозволяє перелізти через захисний елемент 1. При спробі перехопитися за інші шипи 7 усе повторитися знову завдяки черговому повороту валу 5 у підшипниках 4. Те ж саме буде відбуватися при спробі накрити захисний елемент 1 будь-яким листовим матеріалом: при спробі зафіксувати матеріал, а тим більше залізти на нього. Ексцентриситет, що виник, впливає на вал 5, який буде провертатися, не даючи зловмисникові залізти на захисний елемент. Внаслідок цього подолати запропоноване захисне загородження не представляється можливим.

Крім того, наявність на штирях 7 додаткових вражаючих елементів у вигляді шипів 10, колючого дроту 11 або загострених відгалужень 12 взагалі виключає можливість їх обхвату руками, що ще більшою мірою підвищує загороджувальні властивості запропонованого загородження.

Оскільки колючі вражаючі елементи виконані у вигляді досить товстих штирів 7, їх неможливо вилучити з валу загородження звичайними технічними засобами або інструментами, наприклад ножицями по металу, або гострозубцями, що ще більшою мірою підвищує надійність захисту об'єктів на яких використовується дане захисне загородження.

Істотна відмінність технічного рішення, що заявляється, від раніше відомих полягає в тому, що захисний елемент загородження виконаний рухомим, зокрема таким, що обертається в горизонтальній площині, а колючі вражаючі елементи виконані у вигляді товстих загострених штирів, і вони можуть бути оснащені додатковими вражаючими елементами у вигляді гострих шипів, загострених відгалужень або витків колючого дроту. Зазначені відмінності в сукупності виключають яку-небудь можливість подолання порушником захисного загородження за рахунок дії захисних шипів і повороту захисного елементу у випадку додатку до нього якого-небудь навантаження. Саме ця обставина дозволяє вважати запропоноване захисне загородження практично непереборним. Жодне з відомих захисних загороджень не може мати відзначені властивості, оскільки їх захисні елементи або виконані нерухомими, або виготовлені з тонкого матеріалу й елементів, цілісність яких легко зруйнувати із застосуванням звичайного слюсарного інструмента. Саме із цієї причини в якості захисного елементу загородження використовуються сталеві шипи, а не колючий дріт Єгоза.

Запропоноване технічне рішення перевірене на практиці. Захисне загородження «Алігатор» не містить ніяких елементів і вузлів, які неможливо було б відтворити на сучасному етапі розвитку науки й техніки, зокрема при виробництві бар'єрів безпеки й захисних загороджень, отже, прийнятно для промислового застосування. Захисне загородження має технічні й інші переваги перед відомими подібними технічними рішеннями завдяки запропонованому принципу кріплення захисного елементу до підтримуючих його вузлів, що підтверджує можливість досягнення технічного результату об'єктом, що заявляється. У відомих джерелах інформації не виявлено подібних захисних загороджень із зазначеними в пропозиції істотними відмітними ознаками, а тому вважається таким, що може одержати правовий захист.

До основних технічним перевагам запропонованого технічного рішення, у порівнянні з його прототипом, можна віднести наступні:

 • підвищення захисних властивостей загородження за рахунок того, що захисний елемент виконаний поворотним щодо підтримуючих його вузлів;
 • підвищення техніко-експлуатаційних і міцністних характеристик за рахунок неможливості руйнування цілісності його колючо-ріжучих вражаючих елементів звичайними засобами;
 • підвищення вражаючих властивостей за рахунок оснащення колючих вражаючих елементів додатковими вражаючими елементами, такими наприклад, як додаткові шипи або витки колючого дроту Єгоза;
 • підвищення застрашливого й загороджувального ефекту за рахунок примусового обертання захисного елементу;
 • підвищення ефективності й надійності захисту об'єктів, на яких використовується захисне загородження Алігатор.

Соціальний ефект від впровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, одержують за рахунок посилення захисту периметра аж до повної неможливості проникнення на охоронювані об'єкти.

Після опису запропонованого захисного загородження фахівцям у даній галузі знань повинно бути очевидним, що все вищеописане є лише ілюстративним, а не обмежувальним, будучи представленим даним прикладом. Численні можливі модифікації захисного елементу або його вражаючих частин, зокрема їх кількість, розміри, використовувані приводи й підшипники, варіанти розміщення, можуть змінюватися в різному співвідношенні й, зрозуміло, перебувають у межах обсягу одного зі звичайних і природніх підходів до конструювання в даній галузі знань і розглядаються такими, що перебувають у межах обсягу даного технічного рішення.

Квінтесенцією запропонованого технічного рішення є те, що захисний елемент виконаний поворотним, а колючо-ріжучі елементи оснащені додатковими вражаючими елементами, і саме ці обставини в сукупності дозволяють придбати запропонованому захисному загородженню Алігатор перераховані й інші переваги. Зміни або використання лише окремих конструктивних елементів запропонованого захисного загородження, природно, обмежує спектр переваг, перерахованих вище, і не можуть уважатися новим технічним рішенням у даній галузі знань, оскільки інше загородження, подібне описаному, уже не вимагає ніякого творчого підходу від конструкторів і інженерів, а тому й не може вважатися результатом їх творчої діяльності, або новим об'єктом інтелектуальної власності, який підлягає захисту охоронними документами.

Формула винаходу

 1. Захисне загородження, яке включає як мінімум один захисний елемент і підтримуючі його вузли, установлені з певним інтервалом друг від друга, що відрізняється тим, що захисний елемент виконаний у вигляді валу, на зовнішній циліндричній поверхні якого радіально закріплені, безліч колючо-ріжучих вражаючих елементів, виконаних у вигляді загострених штирів, а підтримуючі вузли виконані у вигляді стійок з радіальними підшипниками на верхньому кінці, у яких розташовані кінці зазначеного валу захисного елементу для забезпечення можливості обертання останнього.
 2. Захисне загородження по п.1, що відрізняється тим, що вал захисного елементу постачений приводом, що забезпечує його примусове обертання.
 3. Захисне загородження по п.1, що відрізняється тим, що вал виконаний нерухомим, а його зовнішня рухома циліндрична поверхня утворена трубою, вільно надітої на вал.
 4. Захисне загородження по п.3, що відрізняється тим, що зовнішня рухома циліндрична поверхня утворена набором кілець, вільно надітих на вал.
 5. Захисне загородження по будь-якому із пп.1-4, що відрізняється тим, що колючо-ріжучі вражаючі елементи постачені додатковими вражаючими елементами у вигляді додаткових штирів, шипів або витків колючого дроту Єгоза.