Захисне загородження «Кобра» – патент України №48354

Патент України №48354 – Захисне загородження «Кобра»

Патент України: №48354
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00 – Колючий дріт, сітки, огородження, тканини із дроту
Розділ МПК: E04H 17/04 – Огорожі, кошари, що характеризуються використанням дроту особливого призначення, наприклад, колючого дроту
Опубліковане: 10.03.2010, бюл. № 5/2010

 1. Захисне загородження, що включає як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді скрученої по спіралі колючої стрічки з множинними підтримуючими вузлами, встановленими з інтервалом один від одного, яке відрізняється тим, що колюча стрічка захисного елемента намотана на каркас, утворений декількома натягнутими прямолінійними відрізками колючих стрічок, кінці яких закріплені на променях багатопроменевих елементів, встановлених з можливістю вільного обертання відносно подовжньої осі захисного елемента на підшипниках, встановлених на підтримуючих вузлах, а також для додання загальній жорсткості захисному елементу при його значній довжині, всередині каркаса розміщені аналогічні багатопроменеві елементи, в будь-якій кількості, кінці променів яких виступають за габарити колючої стрічки, що огинає по спіралі каркас.
 2. Захисне загородження за п. 1, яке відрізняється тим, що захисний елемент забезпечений примусовим приводом обертання його багатопроменевих елементів.
 3. Захисне загородження за п. 1, яке відрізняється тим, що промені багатопроменевих елементів забезпечені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них в хаотичному або симетричному порядку загострених гілок різної довжини або гострими шипами або обмотані колючою стрічкою.
 4. Захисне загородження за пп. 1-3, яке відрізняється тим, що захисний елемент містить декілька каркасів і огинаючих їх колючих стрічок, розташованих коаксіально відносно одна одної.

Корисна модель відноситься до області будівництва охоронних споруд і систем, до складу яких входять колюче-ріжучі елементи, і може бути використаний для виготовлення захисних загород, вживаних для попередження несанкціонованого проникнення людей і тварин на режимні об'єкти. Відомий огорожа для захисту від злодіїв, корів та інших крупних тварин, який містить горизонтальну щаблину з металевого куточка, прикріплену до вертикальних стовпів, а також вертикальні штахетини, які приварені до вказаної щаблини з певним інтервалом. Стовпи і штахетини виготовлені з металопрокату з прямими двогранними кутами. При цьому верхні кінці стовпів і штахетини мають відріз кожного прямого двогранного кута з утворенням шипа на цьому кінці [див. патент Росії №2296203 з класу Е04Н17/14 опублікований 27.03.2007 року].

Основним недоліком цієї огорожі є недостатні захисні її властивості від злодіїв. Цей недолік пояснюється наступним. Оскільки огорожа має плоску конструкцію, а також штахетини встановлені з певним інтервалом одна від другої, то можна без зусиль взятися руками за горизонтальну щаблину між штахетинами і легко перелізти через огорожу, не травмуючись об шипи. Таким чином, відома огорожа ефективна тільки як перешкода для крупних тварин, але не ефективна як захисна загорода від злодіїв.

Цей недолік усунений в бар'єрі безпеки «Дикобраз», який складається з набору сферичних захисних елементів, кожен з яких включає армовану скручену колючу стрічку, навиту на дріт-основу або колючу стрічку, обжату на частини бічній поверхні дроту-основи, звитої в просторовий каркас. Просторовий каркас виконаний у формі сфери, що утворюється меридіональними витками навитої або обжатої колючої стрічки і жорстким екваторіальним кільцем, встановленим всередині витків навитої або обжатої колючої стрічки. Витки навитої або обжатої колючої стрічки скріплені між собою в полюсах сфери, а також з екваторіальним кільцем. Захисний бар'єр зводять таким чином. Готовий перший сферичний захисний елемент кріплять до вертикальної або похилої стійки в полюсах сфери і встановлюють на місці охоронного рубежу. Далі, поряд з першим сферичним захисним елементом встановлюють другий, третій і так далі аналогічні сферичні захисні елементи на всю довжину бар'єру безпеки, формуючи охоронний рубіж [див. пат. Росії №2272113 з класу Е04Н17/04 опублікований 20.03.2006 року].

Основним недоліком даного бар'єру безпеки є те, що сферичні захисні елементи не скріплені між собою за довжиною охоронного рубежу. Тому будь-який з них досить легкий зірвати зі стійки або відтягнути, нахиливши його донизу, захопивши, наприклад, звичайним багром, для утворення вільного проходу через охоронний рубіж, оскільки останні сферичні захисні елементи не перешкоджають такому зриву або відгину одного з них: адже сферичні елементи не зв'язані між собою. І саме ця обставина (відсутність єдності або цілісності конструкції за всією довжиною) різко знижує ефективність захисту режимних об'єктів з використанням відомого бар'єру безпеки.

Найбільш близьким за своєю суттю і ефекту, що досягається, та яке приймається за прототип, є захисне загородження, яке включає як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді скрученої по спіралі колючої стрічки з множинними вузлами, що підтримують його, становленими з інтервалом один від одного. Захисних елементів у вигляді спіралей з колючої стрічки може бути декілька, а також спіралі можуть мати різні діаметри, базову секцію і вертикальну секцію, між якими розміщена спіраль з колючої стрічки. Витки спіралі прикріплені до секцій вузла підтримки в двох місцях, що дозволяє створити горизонтально і вертикально стійкий бар'єр [див. Міжнародну заявку № WO 2007/078307 з класу В21F25/00 опубліковану 12.07.2006 року].

Основним недоліком відомої захисного загородження є його низькі захисні властивості. Його досить легко здолати, оскільки його захисний елемент виконаний нерухомим відносно вузлів підтримки. Саме це обставина – нерухомість захисного елементу – дозволяє його накрити будь-яким листовим матеріалом, наприклад, брезентом, і саме так повністю усунути дію колюче-ріжучих зубців вражаючих елементів захисного загородження. Більш за те, вражаючі елементи, в цьому випадку, навпаки, навіть нададуть деяку допомогу зловмисникові, утримуючи лист матерії зубцями колючої стрічки від сповзання, що дозволяє йому безперешкодно подолати захисний бар'єр, перелізаючи через захисне загородження, і таким чином проникнути на режимний об'єкт.

В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення техніко-експлуатаційних характеристик захисного загородження і надійності захисту режимних об'єктів за рахунок неможливості розміщення на ньому будь-яких покриттів для нейтралізації вражаючої дії колюче-ріжучих зубців колючої стрічки шляхом виконання захисного елементу рухливим відносно вузлів, що підтримують його.

Рішення поставленої задачі досягається тим, що захисне загородження, що включає як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді скрученої по спіралі колючої стрічки з множинними вузлами, що підтримують його, встановленими з інтервалом один від одного, згідно пропозиції, колюча стрічка захисного елементу намотана на каркас, утворений декількома натягнутими прямолінійними відрізками колючих стрічок, кінці яких закріплені на променях багатопроменевих елементів, встановлених з можливістю вільного обертання відносно подовжньої осі захисного елементу на підшипниках, встановлених на підтримуючих вузлах, а також для додання загальній жорсткості захисному елементу при його значній довжині, всередині каркаса розміщені аналогічні багатопроменеві елементи, в будь-якій кількості, кінці променів яких виступають за габарити колючої стрічки, що огинає по спіралі каркас.

Для підвищення агресивності або страхітливого ефекту, захисний елемент може мати примусовий привід обертання його багатопроменевих елементів. Для посилення вражаючого ефекту промені багатопроменевих елементів можуть бути забезпечені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них в хаотичному або симетричному порядку загострених гілок різної довжини, або гострими шипами або обмотані колючою стрічкою.

Зрозуміло, каркасів і огинаючих їх колючих стрічок може бути декілька. В такому разі виконання захисного загородження вони розташовуються коаксіальне відносно поздовжньої осі захисного елемента.

Завдяки тому, що захисний елемент виконаний рухливим, зокрема, поворотним в горизонтальній площині, на ньому неможливо зафіксувати будь-яке покриття або вхопитися руками за колючу стрічку або промені і підтягнутися. У обох випадках, через прикладання рукою эксцентриситетного навантаження відносно осі обертання, багатопроменеві елементи обов'язково провернуться в підшипниках і не дозволять зловмисникові перелізти через захисний елемент. Таким чином, запропоноване захисне загородження забезпечує досягнення технічного результату, вказаного в поставленому завданні.

Подальша сутність запропонованого технічного рішення пояснюється спільно з ілюстративним матеріалом, на якому зображене наступне:

 • Фіг.1 – вигляд в плані на запропонований захисний елемент.

Варіанти оснащення променів багатопроменевих елементів додатковими вражаючими елементами;

 • Фіг.2 – промінь з гострими шипами;
 • Фіг.3 – промінь, обмотаний колючою стрічкою;
 • Фіг.4 – промінь із загостреними гілками.

Кожна секція запропонованої захисного загородження включає захисний елемент 1, розташований, переважно, горизонтально, і встановлений на підтримуючих його вузлах 2. Підтримуючі вузли 2 виконані у вигляді, переважно, вертикальних стійок 3 з радіальними підшипниками 4 на верхньому кінці. Захисний елемент 1 виконаний у вигляді скрученої по спіралі колючої стрічки 5 намотаною на каркас, утворений декількома натягнутими прямолінійними відрізками колючих стрічок 6, кінці яких закріплені на променях 7 багатопроменевих елементів 8. Багатопроменеві елементи 8 встановлені з можливістю вільного обертання відносно центральної подовжньої осі захисного елементу 1 в підшипниках 4.

Для додання загальній жорсткості захисному елементу 1 при його значній довжині, всередині каркаса можуть бути розміщені аналогічні багатопроменеві елементи 8, в будь-якій кількості, і кінці променів 7 яких виступають за габарити колючої стрічки 5, що огинає по спіралі каркас. Для підвищення агресивності або страхітливого ефекту, багатопроменеві елементи 8 можуть бути забезпечені примусовим приводом їх обертання будь-якої відомої конструкції (не показаний через загальновідомість). Примусове обертання багатопроменевих елементів 8 викликає обертання каркаса з колючою стрічкою 5, що зорове підвищує агресивність захисного загородження і застосовується коли спроба проникнути на режимний об'єкт стає очевидною. Для посилення вжачаючих властивостей промені 7 багатопроменевих елементів 8 можуть бути забезпечені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них в хаотичному або симетричному порядку гострими шипами 9 або обмотані колючою стрічкою 10 або забезпечені загостреними гілками 11 різної довжини.

Запропонована захисна загорода працює на такий спосіб. При спробі зловмисника вхопитися за колючу стрічку 5 або промені 7 руками і підтягнутися, захисний елемент 1 обов'язково провернеться разом з багатопроменевими елементами 8 довкола подовжньої осі, і ділянка, за яку вхопилися руками, виявиться внизу, що не дозволить перелізти через захисний елемент 1. При спробі перехопитися руками за інші ділянки колючої стрічки 5 або за інші промені 7, все повторитися знову завдяки черговому повороту захисного елементу 1 з багатопроменевими елементами 8 в підшипниках 4. Тежсаме відбуватиметься при спробі накрити захисний елемент 1 будь-яким листовим матеріалом: при спробі залізти на цей матеріал, з-за ексцентриситету, захисний елемент 1 провертатиметься, не даючи зловмисникові залізти на захисний елемент 1. Тому перелізти через запропоноване захисне загородження не уявляється можливим. Крім того, наявність на променях 7 додаткових вражаючих елементів у вигляді гострих шипів 9, колючої стрічки 10 або загострених гілок 11 взагалі унеможливлює їх обхвату руками, що ще в більшій мірі підвищує бар'єрно-захисні властивості запропонованого захисного загородження. Суттєва відмінність технічного рішення, що заявляється, від раніше відомих, полягає в тому, що захисний елемент виконаний рухливим, зокрема, обертовим, а промені багатопроменевих елемен-тів оснащені додатковими вражаючими елементами у вигляді гострих шипів, загострених гілок або колючої стрічки. Вказані відмінності, у сукупності, виключають будь-яку можливість подолання захисного елементу за рахунок повороту захисного елементу в разі додання до нього будь-якого навантаження. Саме ця обставина дозволяє вважати запропоноване захисне загородження практично непереборним. Жодне з відомих захисних загород не може володіти відміченими властивостями оскільки їх захисні елементи або нерухомі або вони не мають цілісності конструкції за довжиною.

Запропоноване технічне рішення перевірене на практиці. Захисне загородження «Кобра» не містить жодних елементів і вузлів, які неможливо було б відтворити на сучасному етапі розвитку науки і техніки, зокрема, виробництва бар'єрів безпеки і захисних загороджень, отже, прийнятне для промислового вживання, має технічні і інші переваги перед відомими подібними технічними рішеннями через запропонований принцип кріплення захисного елементу до підтримуючих його вузлів, що підтверджує можливість досягнення технічного результату об'єктом, що заявляється, у відомих джерелах інформації не виявлено подібних захисних загороджень з вказаними в пропозиції суттєвими ознаками, а тому, вважається таким, що може отримати правовий захист.

До основних технічних переваг запропонованого технічного рішення, у порівнянні з прототипами, можна віднести наступне:

 • підвищення захисних властивостей за рахунок того, що захисний елемент виконаний поворотним відносно елементів, що підтримують його;
 • підвищення загальної жорсткості захисного елементу при його значній довжині за рахунок наявності проміжних багатопроменевих елементів;
 • підвищення вражаючих властивостей за рахунок оснащення променів багатопроменевих елементів додатковими вражаючими елементами;
 • підвищення страхітливого ефекту за рахунок примусового обертання захисного елементу;
 • підвищення ефективності і надійності захисту режимних об'єктів за рахунок неможливості подолання захисної загороди.

Соціальний ефект від впровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, отримують за рахунок неможливості проникнення на режимні об'єкти.

Економічний ефект від впровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, отримують за рахунок простоти виготовлення загородження і використання для нього поширених вузлів і матеріалів.

Після опису запропонованого захисного загородження, фахівцям в даної галузі знань повинно бути наочним, що все вищеописане є лише ілюстративним, а не обмежувальним, будучи представленим даним прикладом. Численні можливі модифікації захисного елементу, зокрема, кількість, розміри колючих стрічок, використовувані приводи і підшипники, варіанти розміщення стрічок на каркасах, кількість, довжина і товщина променів в багатопроменевих елементах можуть змінюватися в різному співвідношенні, і, зрозуміло, знаходяться в межах об'єму одного із звичайних і природних підходів в даної галузі знань і розглядаються такими, що знаходяться в межах об'єму даного технічного рішення.

Квінтесенцією запропонованого технічного рішення є те, що захисний елемент виконаний поворотним, а промені багатопроменевих елементів оснащені додатковими вражаючими елементами, і саме ці обставини, у сукупності, дозволяють придбати запропонованому захисному загородженню перераховані та інші переваги. Зміна і використання лише окремих конструктивних елементів захисного загородження, природно обмежує спектр переваг, перерахованих вище, і не можуть вважатися новими технічними рішеннями в даної галузі знань, оскільки інші, подібно до описаного захисного загородження, вже не вимагатиме будь-якого творчого підходу від конструкторів і інженерів, а тому і не можуть вважатися результатами їх творчої діяльності або новими об'єктами інтелектуальної власності, що підпадають під захист охоронними документами.