Захисне загородження «Алігатор» – патент Росії №2433233

Патент Росії №2433233 – Захисне загородження «Алігатор»

Патент Росії: №2433233
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00 – Колючий дріт, сітки, огородження, тканини із дроту
Розділ МПК: E04H 17/14 – Огорожі, кошари, що характеризуються використанням дроту особливого призначення, наприклад, колючого дроту. Огорожі, що полягають із жорстких елементів, наприклад, із дротовими вставками або зі стійками
Опубліковане: 10.11.2011

Винахід відноситься до області будівництва охоронних споруджень і систем і може бути використаний для виготовлення захисних загороджень, застосовуваних для попередження несанкціонованого проникнення людей і тварин на режимні об'єкти. Захисне загородження включає як мінімум один захисний елемент і підтримуючі його вузли, установлені з певним інтервалом один від одного. Захисний елемент виконаний у вигляді вала, на зовнішній циліндричній поверхні якого закріплено, переважно радіально, деяка кількість колючо-ріжучих вражаючих елементів, виконаних у вигляді загострених штирів, а підтримуючі вузли виконані у вигляді стійок з радіальними підшипниками на верхньому кінці, у яких розташовані кінці зазначеного вала захисного елемента для забезпечення можливості обертання останнього. Технічний результат – підвищення техніко-експлуатаційних характеристик захисного загородження.

Винахід відноситься до області будівництва охоронних споруджень і систем, до складу яких уходять колючо-ріжучі елементи, і може бути використаний для виготовлення захисних загороджень, застосовуваних для попередження несанкціонованого проникнення людей і тварин на режимні об'єкти.

Відомий паркан для захисту від злодіїв, який містить горизонтальні поперечини з кутка, прикріплені до вертикальних стовпів, вертикальні штакетіни, приварені до зазначених поперечин з певним інтервалом між ними. Стовпи й штакетіни виготовлені з металопрокату із прямими двогранними кутами. При цьому кінці стовпів і штакетіни мають відріз у виді прямого двогранного кута з утвором шипу на одному кінці [див. патент Росії №2296203 по класу E04H 17/14, опублікований 27.03.2007 року].

Основним недоліком цього паркану є недостатні захисні властивості. Цей недолік пояснюється наступним. Оскільки паркан має пласку конструкцію, а також штакетіни встановлені з інтервалом між ними, те можна без зусиль узятися руками за горизонтальні поперечини між штакетінамі й легко перелізти через паркан, не травмуючись об шипи.

Цей недолік усунутий у бар'єрі безпеки «Дикобраз», який складається з набору сферичних захисних елементів, кожний з яких включає армовану скручену колючу стрічку, навиту на дріт-основу або колючу стрічку, обтиснуту на частину бічної поверхні дроту-основи, звиту в просторовий каркас. Просторовий каркас виконаний у формі сфери, утвореної меридіональними витками навитої або обтиснутої колючої стрічки й жорстким екваторіальним кільцем, встановленим усередині витків навитої або обтиснутої колючої стрічки. Витки навитої або обтиснутої колючої стрічки скріплені між собою в полюсах сфери, а також з екваторіальним кільцем. Готовий перший сферичний захисний елемент кріплять до вертикальної або похилій стійці в полюсах сфери й установлюють на місці охоронного рубежу. Далі, поруч із першим сферичним захисним елементом установлюють другий сферичний захисний елемент і, далі, наступні аналогічні сферичні захисні елементи на всю довжину охоронного рубежу [див. патент Росії №2272113 по класу E04H 17/04, опублікований 20.03.2006 року].

Основним недоліком даного бар'єра безпеки є те, сферичні захисні елементи не скріплені (на зв'язані) між собою по довжині охоронного рубежу. Тому будь-який з них досить легко зірвати або відтягнути, наприклад, захопивши звичайним багром, для утвору вільного проходу через охоронний рубіж, оскільки інші сферичні захисні елементи не перешкоджають такому зриву або відгину одного з них. Саме ця обставина знижує ефективність захисту режимних об'єктів з використанням відомого бар'єра безпеки.

Найбільш близьким по своїй сутності, та ефекту що досягається,що й прийнято за прототип, є захисне загородження, яке включає як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді скрученої по спіралі колючої стрічки із множинними підтримуючими вузлами, установленими з інтервалом друг від друга. Захисних елементів у вигляді спіралей з колючого дроту може бути декілька, а також спирали можуть мати різних діаметрів базову секцію й вертикальну секцію, між якими розташована спіраль із колючої стрічки. Витки спирали прикріплені до секцій вузла підтримки, що дозволяє створити горизонтально й вертикально стійкий бар'єр [див. Міжнародну заявку №WO 2007/078307 по класу B21F 25/00, опубліковану 12.07.2006 року].

Основним недоліком відомого захисного загородження є його низькі споживчі властивості. Його досить легко подолати, що обумовлене нерухомістю захисного елемента. Цей недолік пояснюється наступним. Нерухомий захисний елемент легко накрити яким-небудь листовим матеріалом, наприклад, брезентом, тим самим повністю усунути колючо-ріжучі дію вражаючих елементів захисного загородження. Більше того, вражаючі елементи в цьому випадку навпаки нададуть допомогу, утримуючи аркуш матерії зубцями колючого дроту від її сповзання, що дозволяє зловмисникові безперешкодно перелізти через захисне загородження по матерії й у такий спосіб проникнути на режимний об'єкт.

Другим істотним недоліком відомого захисного загородження є його низькі технічні характеристики. Присутність цього недоліку обумовлене наступним. Захисний елемент загородження виконаний з колючої стрічки. Оскільки стрічка виготовляється з тонколистового металу або із дроту малого діаметра, її можна легко перерізати, наприклад, звичайними ножицями по металу, або перекусити звичайними гострозубцями, тим самим порушивши цілісність захисного елемента й у такий спосіб утворивши вільний прохід у захисному загородженні для безперешкодного проникнення на режимний об'єкт.

В основу винаходу поставлене завдання підвищення техніко-експлуатаційних характеристик захисного загородження за рахунок неможливості руйнування його цілісності або розміщення на ньому яких-небудь покриттів для нейтралізації вражаючої дії колючо-ріжучих елементів шляхом виконання захисних елементів жорсткими й рухливими щодо підтримуючих вузлів.

Рішення поставленого завдання досягається тим, що захисне загородження включає як мінімум один захисний елемент і підтримуючі його вузли, установлені з певним інтервалом друг від друга, згідно із пропозицією захисний елемент виконаний у вигляді вала, на зовнішній циліндричній поверхні якого закріплені, переважно радіально, деяка кількість колючо-ріжучих вражаючих елементів, виконаних у вигляді загострених штирів, а підтримуючі вузли виконані у вигляді стійок з радіальними підшипниками на верхньому кінці, у яких розташовані кінці вала захисного елемента для забезпечення можливості обертання останнього.

Для підвищення застрашливого ефекту вал захисного елемента може мати примусовий привод його обертання.

Як варіант виконання, вал може бути нерухомим, а його зовнішня циліндрична поверхня утворена трубою, вільно надягнутої на вал, яка може обертатися щодо вала. Сутність запропонованого технічного рішення від цього не міняється: його колючо-ріжучі вражаючі елементи, закріплені на поверхні труби, однаково залишаються поворотними. При цьому труба може бути виконана не суцільною по довжині, а у вигляді набору кілець, надягнутих на вал, що робить незалежним поворот окремих колючо-ріжучих вражаючих елементів, закріплених на одному кільці, від повороту інших колючо-ріжучих вражаючих елементів на інших кільцях по довжині захисного елемента.

Для посилення вражаючих властивостей колючо-ріжучих вражаючих елементів загострені штирі можуть мати додаткові вражаючі елементи у вигляді закріплених на них у хаотичному або симетричному порядку загострених відгалужень різної довжини, або шипів або обмотані колючо-ріжучою стрічкою.

Завдяки тому що захисний елемент виконаний рухливим (поворотним у горизонтальній площі), на ньому неможливо зафіксувати яке-небудь покриття або вхопитися руками за штирі й підтягтися. В обох випадках виникає ексцентриситет не навантаження на вал щодо осі його обертання, під дією якої вал провернеться в підшипниках і не дозволить зловмисникові перелізти через захисне загородження, оскільки на ньому неможливо втриматися.

Завдяки тому, що колючо-ріжучі вражаючі елементи виконані у вигляді досить товстих загострених штирів, їх неможливо вилучити (перекусити або перерізати) звичайними технічними засобами, наприклад ножицями по металу або звичайними гострозубцями.

Таким чином, запропоноване захисне загородження забезпечує досягнення технічного результату, зазначеного в поставленому завданні, а саме: підвищення техніко-експлуатаційних характеристик або споживчих, зокрема захисних, властивостей.


Подальша сутність винаходу пояснюється ілюстративним матеріалом, на якому зображено наступне:

 • фіг.1 – секція захисного загородження в зборі, вид попереду;
 • фіг.2 – вид у плані захисного елементу, варіант із суцільним валом із цапфами під підшипники;
 • фіг.3 – те ж саме, варіант із нерухомим валом, на який надіта суцільна труба із шипами;
 • фіг.4 – те ж саме, варіант із нерухомим валом, на який надітий набір кілець із шипами.

Варіанти виконання колючо-ріжучих вражаючих елементів:

 • фіг.5 – загострений штир з гострими шипами;
 • фіг.6 – загострений штир, обмотаний колючою стрічкою;
 • фіг.7 – загострений штир із загостреними відгалуженнями.

Кожна секція запропонованого захисного загородження включає захисний елемент 1, розташований переважно горизонтально й установлений на підтримуючих його вузлах 2. Підтримуючі вузли 2 виконані у вигляді, переважно, вертикальних стійок 3 з радіальними підшипниками 4 на верхньому кінці.

Захисний елемент 1 виконаний у вигляді вала 5 із цапфами 6 для закріплення валу 5 у радіальних підшипниках 4, завдяки чому вал 5 має можливість вільно обертатися щодо своєї поздовжньої осі.

На зовнішній циліндричній поверхні вала 5 закріплені, наприклад, приварені або встановлені на різьбленні, переважно радіально, деяка кількість колючо-ріжучих вражаючих елементів, виконаних у вигляді загострених штирів 7.

Для підвищення застрашливого ефекту вал 5 захисного елемента 1 може бути постачений примусовим приводом його обертання будь-якої відомої конструкції (не показаний через загальновідомість). Примусове обертання вала 5 із загостреними штирями 7 візуально підвищує агресивність захисного загородження й застосовується у випадках, коли спроба проникнути на режимний об'єкт стає очевидною.

Як варіант виконання, вал 5 може бути виконаний нерухомим, а його зовнішня циліндрична поверхня утворена трубою 8, вільно надягнутої на вал 5, на якій закріплені загострені штирі 7. Сутність пропозиції від цього не міняється: загострені штирі 7 однаково залишаються поворотними щодо поздовжньої осі вала 5. Замість труби 8 може бути використаний набір кілець 9, що робить незалежним поворот окремих загострених штирів 7, розташованих на одному кільці 9, від інших загострених штирів 7, розташованих на інших кільцях 9.

Для посилення агресивності або вражаючих властивостей загострених штирів 7 вони можуть бути постачені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них у хаотичному або симетричному порядку загострених гострих шипів 10, або закріплених на них загострених відгалужень різної довжини 12, або обмотані колючою стрічкою 11.

Запропоноване захисне загородження працює в такий спосіб.

При спробі зловмисника вхопитися за загострені штирі 7 руками й підтягтися вал 5 провертається, і штирі 7, за які вхопилися руками, виявляться внизу, а над ними виявляться інші радіальні шипи 7, що не дозволяє перелізти через захисний елемент 1. При спробі перехопитися за інші шипи 7 усе повторитися знову завдяки черговому повороту вала 5 у підшипниках 4. Те ж саме буде відбуватися при спробі накрити захисний елемент 1 будь-яким листовим матеріалом. При спробі залізти на матеріал, через ексцентриситет не навантаження вал 5 буде провертатися, не даючи зловмисникові залізти на захисний елемент. Тому перелізти через запропоноване захисне загородження не представляється можливим.

Крім того, наявність на штирях 7 додаткових вражаючих елементів у вигляді шипів 10, колючої стрічки 11 або загострених відгалужень 12 взагалі виключає можливість їх обхвату руками, що ще більшою мірою підвищує бар'єрні властивості запропонованого захисного загородження.

Оскільки колючо-ріжучі вражаючі елементи виконані у вигляді досить товстих штирів 7, їх неможливо вилучити (перекусити або перерізати) звичайними технічними засобами, наприклад ножицями по металу або гострозубцями, що ще більшою мірою підвищує надійність захисту режимних об'єктів.

Істотна відмінність технічного рішення, що заявляється, від раніше відомих полягає в тому, що захисний елемент виконаний рухливим (такими що повертаються), а колючо-ріжучі вражаючі елементи виконані у вигляді досить товстих загострених штирів, і вони можуть бути оснащені додатковими вражаючими елементами у вигляді гострих шипів, загострених відгалужень або колючої стрічки. Зазначені відмінності в сукупності виключають яку-небудь можливість подолання захисного загородження за рахунок повороту захисного елемента у випадку додатку до нього якого-небудь навантаження. Саме ця обставина дозволяє вважати запропоноване захисне загородження практично непереборним. Жодне з відомих захисних загороджень не може мати відзначені властивості, оскільки їх захисні елементи або виконані нерухомими, або виготовлені з тонкого матеріалу та елементів, цілісність яких легко зруйнувати із застосуванням звичайного слюсарного інструмента.

Запропоноване технічне рішення перевірене на практиці. Захисне загородження «Алігатор» не містить ніяких елементів і вузлів, які неможливо було б відтворити на сучасному етапі розвитку науки й техніки, зокрема при виробництві бар'єрів безпеки й захисних загороджень, отже, прийнятно для промислового застосування, має технічні й інші переваги перед відомими подібними технічними рішеннями завдяки запропонованому принципу кріплення захисного елементу до підтримуючих його вузлів, що підтверджує можливість досягнення технічного результату об'єктом, що заявляється. У відомих джерелах інформації не виявлено подібних захисних загороджень із зазначеними в пропозиції істотними відмітними ознаками, а тому вважається таким, що може одержати правовий захист.

До основних технічним перевагам запропонованого технічного рішення, у порівнянні із прототипом, можна віднести наступні:

 • підвищення захисних властивостей за рахунок того, що захисний елемент виконаний поворотним щодо підтримуючих його вузлів;
 • підвищення техніко-експлуатаційних характеристик за рахунок неможливості руйнування цілісності його колючо-ріжучих вражаючих елементів звичайними засобами;
 • підвищення вражаючих властивостей за рахунок оснащення колючо-ріжучих вражаючих елементів додатковими вражаючими елементами;
 • підвищення застрашливого ефекту за рахунок примусового обертання захисного елемента;
 • підвищення ефективності й надійності захисту режимних об'єктів.

Соціальний ефект від упровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, одержують за рахунок неможливості проникнення на режимні об'єкти.

Після опису запропонованого захисного загородження фахівцям у даній галузі знань повинно бути очевидним, що все вищеописане є лише ілюстративним, а не обмежувальним, будучи представленим даним прикладом. Численні можливі модифікації захисного або вражаючих елементів, зокрема їх кількість, розміри, використовувані приводи й підшипники, варіанти розміщення, можуть змінюватися в різному співвідношенні й, зрозуміло, перебувають у межах обсягу одного зі звичайних і природніх підходів до конструювання в даній галузі знань і розглядаються такими, які перебувають у межах обсягу даного технічного рішення.

Квінтесенцією запропонованого технічного рішення є те, що захисний елемент виконаний поворотним, а колючо-ріжучі елементи оснащені додатковими вражаючими елементами, і саме ці обставини в сукупності дозволяють придбати запропонованому захисному загородженню перераховані й інші переваги. Зміни або використання лише окремих конструктивних елементів запропонованого захисного загородження, природно, обмежує спектр переваг, перерахованих вище, і не можуть вважатися новим технічним рішенням у даній галузі знань, оскільки інше, подібно описаному захисному загородженню, уже не вимагає ніякого творчого підходу від конструкторів і інженерів, а тому й не може вважатися результатом їх творчої діяльності, або новим об'єктом інтелектуальної власності, що підлягають захисту охоронними документами.

Формула винаходу

 1. Захисне загородження, яке включає як мінімум один захисний елемент і його підтримуючі вузли, установлені з певним інтервалом друг від друга, відмінне тим, що захисний елемент виконаний у вигляді валу, на зовнішній циліндричній поверхні якого закріплено, переважно радіально, безліч колючо-ріжучих вражаючих елементів, виконаних у вигляді загострених штирів, а підтримуючі вузли виконані у вигляді стійок з радіальними підшипниками на верхньому кінці, у яких розташовані кінці зазначеного вала захисного елемента для забезпечення можливості обертання останнього.
 2. Захисне загородження по п.1, відмінне тим, що вал захисного елемента постачений примусовим приводом його обертання.
 3. Захисне загородження по п.1, відмінне тим, що вал виконаний нерухомим, а його зовнішня рухлива циліндрична поверхня утворена трубою, вільно надягнутої на вал.
 4. Захисне загородження по п.3, відмінне тим, що зовнішня рухлива циліндрична поверхня утворена набором кілець, вільно надягнутих на вал.
 5. Захисне загородження по будь-якому із пп.1-4, що відрізняється тим, що колючо-ріжучі вражаючі елементи постачені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них у хаотичному або симетричному порядку загострених відгалужень різної довжини, або шипами, або обмотані колючою стрічкою.