Скоба для скріплення кілець колючого дроту – патент України №44848

Патент України №44848 – Скоба для скріплення кілець колючого дроту

Патент України: №44848
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: E04H 17/00 – Огорожі, загородження
Розділ МПК: F41H 11/00 – Оборонні споруди, оборонні пристрої
Опубліковане: 12.10.2009, бюл. №19/2009

Кліпса, що має металеве тіло, кінці якого у початковому стані плавно (за радіусом) відігнуті у один бік майже на прямий кут, яка відрізняється тим, що тіло виконане з плоскої стрічки, а кінці тіла виконані у вигляді вусів, причому один кінець тіла має один центральний вус з боками, що розширяються у напрямі до тіла, а другий кінець має два крайніх вуса, зазор між якими адекватний за формою та розмірами центральному вусу на протилежному кінці тіла, причому, при згинанні кліпси у кільце, вуси щільно сполучаються без зазорів та розташовуються у одній площині.

Корисна модель належить до метизного виробництва, а саме, до виробництва колючих стрічок, які використовують як бар'єр безпеки і призначені для запобігання неправомірного проникнення на режимні об'єкти та може бути використана при виготовленні захищаючих конструкцій з колючо-різальних стрічок.

Відома кліпса, яка має тіло з металевого дроту круглого перетину, кінці якого у початковому стані плавно (за радіусом) відігнути у один бік майже на прямий кут. Кліпсу встановлюють у скобообтискуючий інструмент, за допомогою якого її згинають у кільце [див. проспект німецької фірми «Haubold». Кліпса GDH з гальванічним покриттям з діаметром дроту 1,8мм вартістю 45 євро за упаковку (10тис. шт.)]. Ця відома кліпса найбільш близька за суттю та ефекту, що досягається, а тому й приймається за прототип.

Основним недоліком відомої кліпси є те, що вона виготовлена з тонкого металевого дроту, що знижує її функціональні властивості. Цей недолік пояснюється наступним. Відома кліпса виготовлюється з відносно тонкого дроту – 1,8мм щоб її було легко згинати. Але такий тонкий дріт ає малу жорсткість, а тому кліпса легко розгинається, майже рукою, тому при навантаженні на огорожу вона самовільно розігнеться. До того ж її легко розігнути примусово: достатньо зачепити будь-чим, наприклад, викруткою, за торець тіла, відігнути кінці кліпси та зняти її з огорожі. Крім того, її можна без значного зусилля перекусити, навіть звичайними побутовими ножицями. Все це знижує надійність бар'єру безпеки, який споруджено з використанням відомих кліпс через низькі їхні функціональні властивості.

В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення функціональних властивостей кліпси за рахунок зміни її конструкції шляхом наділення тіла по крайках вусами, що щільно сполучаються між собою у зігнутому стані кліпси.

Рішення поставленої задачі досягається тим, що кліпса, яка має металеве тіло, кінці якого у початковому стані плавно (за радіусом) відігнуті у один бік майже на прямий кут, згідно пропозиції, тіло виконане з пласкої стрічки, а кінці тіла виконані у вигляді вусів, причому один кінець тіла має один центральний вус з боками, що розширяються у напрямі до тіла, а другий кінець має два крайніх вуса, зазор між якими адекватний за формою та розмірами центральному вусу на протилежному кінці тіла, причому, при згинанні кліпси у кільце, вуси щільно сполучаються та розташовуються у одній площині.

Виконання кліпси з тонкої металевої стрічки виключає можливість її перекусування хоч побутовими ножицями, хоч ножицями по металу, оскільки під зігнуту у кільце кліпсу ножиці не можна просунути (кільцем охоплені і затиснуті елементи колючої стрічки огорожі, тобто немає вільного місця куди просунути ножиці), а торці кільця досить тонкі щоб можна було за них захопити ножицями. Виконання кінців кліпси у вигляді вусів дозволяє, після згинання кліпси у кільце, утворити щільне замкове з'єднання, без зазорів між боками вусів, та у одній площині, що виключає можливість розгинання кінців, оскільки, через відсутність зазорів, немає куди вставити, наприклад, викрутки чи лезо ножа. Стрічка зігнута у кільце має достатню жорсткість і не розгинається самовільно при навантаженні на огорожу.

Подальша сутність корисної моделі пояснюється спільно з ілюстративним матеріалом, на якому зображене наступне:

  • Фіг.1 – розгортка кліпси, що пропонується, вигляд в плані;
  • Фіг.2 – запропонована кліпса у початковому стані, вигляд в плані;
  • Фіг.3 – запропонована кліпса у зігнутому (робочому) стані, вигляд в плані.

Запропонована кліпса містить тіло 1 з металевої стрічки. На одному кінці тіла 1 розташований один центральний вус 2 з боками, що розширяються у напрямі до тіла 1. На другому кінці тіла 1 розташовані два крайніх вуса 3, зазор між якими відповідний за формою та розмірами центральному вусу 2 на протилежному кінці тіла 1. При згинанні кліпси у кільце, вус 2 входить у зазор між вусами 3 і щільно сполучається з ними, тобто без зазорів, та всі вуси 2 і 3 розташовуються у одній площині без зазорів між їхніми боками. Отже, зігнута у кільце кліпса являє собою циліндр без виступів на його поверхні, тобто перетворюється у достатньо жорстку конструкцію, яку важко примусово розігнути, оскільки за торці циліндра важко захопити будь-чим через те, що циліндр виконаний з тонкої металевої стрічки, та неможливо відігнути вуси, оскільки вони не виступають за межі поверхні циліндра і знаходяться у контакті без зазорів.

До технічних переваг запропонованого технічного рішення, у порівнянні з прототипом, можна віднести підвищення бар'єрних властивостей огорож внаслідок збільшення жорсткості кліпси та неможливості її примусового розгинання через зміну її конструкції.

Соціальний ефект від використання пропозиції, у порівнянні із застосуванням прототипу, отримують за рахунок підвищення надійності охорони за допомогою огорож режимних об'єктів.