Штамп для виготовлення колюче-ріжучої стрічки

Оригінальна конструкція штампа використовуваного в промисловому виробництві колючої стрічки. Застосування даного штампа дозволяє знизити собівартість технологічного процесу й підвищити його продуктивність. При цьому підвищується якість виробленої колючої стрічки, а отже, й усіх типів колючого дроту, таких як АКЛ Єгоза, Єгоза-Супер, АКЛ Концертина й Кайман.

Штамп для виготовлення колюче-ріжучої стрічки – патент України №45934

Патент України: №45934
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00
Опубліковане: 25.11.2009, бюл. № 22/2009

Штамп для виготовлення колюче-ріжучої стрічки - патент Росії №91015

Патент Росії: №91015
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00
Опубліковане: 27.01.2010