Захисний бар'єр Кобра – патент Росії №97423

Патент Росії №97423 – Захисний бар'єр Кобра

Патент Росії: №97423
Автор: Ткаченко Юрій Володимирович
Розділ МПК: B21F 25/00 – Колючий дріт, сітки, огородження, тканини із дроту
Розділ МПК: E04H 17/04 – Огорожі, кошари, що характеризуються використанням дроту особливого призначення, наприклад, колючого дроту
Опубліковане: 27.04.2010

Використання: для спорудження захисних загороджень, до складу яких уходить колючий дріт, які використовують у якості бар'єра для попередження несанкціонованого проникнення людей і тварин на режимні об'єкти. Сутність: захисний бар'єр включає як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді одинарної скрученої по спіралі колючої стрічки із множинними підтримуючими його вузлами, установленими з інтервалом один від іншого. Колюча стрічка захисного елемента намотана на зовнішній каркас, утворений декількома натягнутими прямолінійними відрізками колючих стрічок, кінці яких закріплені на променях багатопроменевих елементів. Ці елементи встановлені з можливістю вільного обертання щодо поздовжньої осі захисного елемента на підшипниках, установлених на підтримуючих вузлах. Для додання загальної жорсткості захисному елементу при його значній довжині, усередині каркаса будь-якій кількості розташовані аналогічні багатопроменеві елементи, кінці променів яких виступають за габарити колючої стрічки, що огинає по спіралі зовнішній каркас. Усередині зовнішнього каркасу розташований, щонайменше, ще один, внутрішній, коаксіальний, каркас аналогічної конструкції з навитої на нього колючою стрічкою аналогічним образом. Зовнішній і внутрішній коаксіальні каркаси електроізольовані один від одного для можливості підведення електроструму окремо до кожного каркаса. Захисний елемент може бути постачений примусовим приводом обертання його багатопроменевих елементів. Промені багатопроменевих елементів можуть бути постачені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них у хаотичному або симетричному порядку загострених штирів різної довжини, або гострими шипами або обмотані колючою стрічкою. Технічні переваги: підвищення захисних властивостей; підвищення загальної жорсткості захисного елемента; підвищення вражаючих властивостей; підвищення застрашливого ефекту; підвищення ефективності й надійності захисту режимних об'єктів.

Корисна модель відноситься до області будівництва охоронних споруджень і систем, до складу яких уходять колюче-ріжучі елементи, і може бути використана для виготовлення захисних загороджень, споруджуваних для попередження несанкціонованому проникненню людей і тварин на режимні об'єкти.

Відомий бар'єр для захисту від злодіїв, корів і інших великих тварин, який містить горизонтальну поперечину з металевого кутка, прикріплену до вертикальних стовпів, а також вертикальні штакетіни, приварені до зазначеної поперечини з певним інтервалом. Стовпи й штакетіни виготовлені з металопрокату із прямими двогранними кутами. При цьому верхні кінці стовпів і штакетін мають відріз кожного прямого двогранного кута з утвором шипу на цьому кінці [див. патент Росії №2296203 по класу Е04Н 17/14 опублікований 27.03.2007 року].

Основним недоліком цього бар'єра є недостатні захисні його властивості від злодіїв і зловмисників. Цей недолік пояснюється наступним. Оскільки бар'єр має плоску конструкцію, а також штакетіни встановлено з певним інтервалом одна від іншої, те можна без праці взятися руками за горизонтальну поперечину між штакетінамі й легко перелізти через бар'єр, не травмуючись про шипи. Таким чином, відомий бар'єр ефективний лише як перешкода для великих тварин, але не ефективний як захисний бар'єр від зловмисників.

Цей недолік усунутий у бар'єрі безпеки «Дикобраз», що полягає з набору сферичних захисних елементів, кожен з яких включає армовану скручену колючу стрічку, навиту на дріт-основу або колючу стрічку, обтиснуту на частині бічної поверхні дроту-основи, звиту в просторовий каркас. Просторовий каркас виконаний у формі сфери, утвореної меридіональними витками навитої або обтиснутої колючої стрічки й жорстким екваторіальним кільцем, установленим усередині витків навитої або обтиснутої колючої стрічки. Витки навитої або обтиснутої колючої стрічки, скріплені між собою в полюсах сфери, а також з екваторіальним кільцем. Захисний бар'єр зводять у такий спосіб. Готовий перший сферичний захисний елемент кріплять до вертикальної або похилої стійці в полюсах сфери й установлюють на місці охоронного рубежу. Далі, поруч із першим сферичним захисним елементом установлюють другий, третій і так далі аналогічні сферичні захисні елементи на всю довжину бар'єра безпеки, формуючи охоронний рубіж [див. патент Росії №2272113 по класу Е04Н 17/04 опублікований 20.03.2006 року].

Основним недоліком даного бар'єра безпеки є те, що сферичні захисні елементи не скріплені між собою по довжині охоронного рубежу. Тому будь-який з них досить легко зірвати зі стійки або відтягнути, нахиливши його вниз, захопивши, наприклад, звичайним багром, для утвору вільного проходу через охоронний рубіж, оскільки інші сферичні захисні елементи не перешкоджають такому зриву або відгину одного з них: адже сферичні елементи не зв'язані між собою. І саме ця обставина (відсутність єдності або цілісності конструкції по всій довжині) різко знижує ефективність захисту режимних об'єктів з використанням відомого бар'єра безпеки.

Найбільш близьким по своїй по своїй сутності, та ефекту що досягається, прийнятим за прототип, є захисний бар'єр, що включає як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді скрученої по спіралі одинарної колючої стрічки із множинними підтримуючими його вузлами, установленими з інтервалом один від іншого. Захисних елементів у вигляді спіралей з одинарної колючої стрічки може бути декілька, розташованих поруч одна над іншою у вертикальній площині, утворюючи вертикальну секцію бар'єра, а також спирали з одинарної колючої стрічки можуть мати різні діаметри. Витки спирали з одинарної колючої стрічки прикріплені до секцій вузлів підтримки у двох місцях, що дозволяє створити горизонтально й вертикально стійкий бар'єр [див. Міжнародну заявку №WO 2007/078307 по класу В2LF 25/00 опубліковану 12.07.2006 року].

Основним недоліком відомого захисного бар'єра є його низькі захисні властивості. Його досить легко подолати, оскільки його захисний елемент виконаний нерухомим щодо вузлів підтримки. Саме ця обставина – нерухомість захисного елемента – дозволяє його накрити будь-яким листовим матеріалом, наприклад, брезентом, і саме так повністю усунути дію колючо-ріжучих зубців вражаючих елементів захисного бар'єра. Більше того елементи, що вражають, у цьому випадку, навпаки, навіть нададуть деяку допомогу зловмисникові, утримуючи аркуш матерії зубцями колючої стрічки від сповзання, що дозволяє йому безперешкодно подолати захисний бар'єр, перелазячи через захисний елемент, і в такий спосіб проникнути на режимний об'єкт.

Другим істотним недоліком відомого захисного бар'єра є недосконалість конструкції його захисного елемента, що також знижує його захисні властивості в цілому. Цей недолік полягає в тому, що захисний елемент виконаний у вигляді одинарної скрученої по спіралі колючої стрічки. Для утвору вільного проходу крізь бар'єр, досить один раз у будь-якому місці перекусити або перерізувати колючу стрічку: адже вона одинарна. Розрізана спіраль спрацює як пружина й «автоматично» відкриє вільний прохід. Якщо бар'єр має лише одну колючу стрічку, то він особливо вразливий.

В основу корисної моделі поставлене завдання підвищення техніко-експлуатаційних властивостей і можливостей захисного бар'єру, а також надійності захисту режимних об'єктів за рахунок неможливості розміщення на ньому будь-яких накриттів для нейтралізації вражаючого дії колючо-ріжучих зубців колючої стрічки й за рахунок утруднення руйнування цілісності захисного елемента шляхом виконання останнього рухливим щодо підтримуючих його вузлів, а також, виконання захисного елемента коаксіально подвійним.

Рішення поставленого завдання досягається тим, що захисне загородження, яке включає як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді одинарної скрученої по спіралі колючої стрічки із множинними підтримуючими його вузлами, установленими з інтервалом один від одного, згідно із пропозицією, колюча стрічка захисного елемента намотана на зовнішній каркас, утворений декількома натягнутими прямолінійними відрізками колючих стрічок, кінці яких закріплені на променях багатопроменевих елементів, установлених з можливістю вільного обертання щодо поздовжньої осі захисного елемента на підшипниках, установлених на підтримуючих вузлах, а також для додання загальної жорсткості захисному елементу при його значній довжині, усередині каркаса у будь-якій кількості розташовані аналогічні багатопроменеві елементи, кінці променів яких виступають за габарити колючої стрічки що огинає по спіралі каркас, крім того, усередині зовнішнього каркаса розташований щонайменше ще один, внутрішній каркас аналогічної конструкції з навитої на нього аналогічним образом колючою стрічкою або колючим дротом Єгоза.

Для підвищення агресивності або застрашливого ефекту, захисний елемент може мати примусовий привід обертання його багатопроменевих елементів.

Для посилення вражаючого ефекту промені багатопроменевих елементів можуть бути постачені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них у хаотичному або симетричному порядку загострених штирів різної довжини, або гострими шипами, або обмотані колючою стрічкою.

Для посилення вражаючого ефекту зовнішній і внутрішній коаксіальні каркаси можуть бути електроізольовані один від одного для можливості підведення електрики до внутрішнього каркаса.

Завдяки тому, що захисний елемент виконаний рухливим, зокрема, поворотним у горизонтальній площині, на ньому неможливо зафіксувати будь-яке покриття або вхопитися руками за колючу стрічку або промені й підтягтися. В обох випадках, через додаток за допомогою руки ексцентріситетного навантаження щодо осі обертання, багатопроменеві елементи обов'язково провернуться в підшипниках і не дозволять зловмисникові перелізти через захисний елемент.

Завдяки можливості підведення електрики до внутрішнього каркаса, захисні властивості захисного елемента підсилюються. Якщо зловмисник наполегливо намагається подолати бар'єр безпеки й зруйнує зовнішній каркас, він піддасться додатковій поразці електричним струмом від внутрішнього каркаса при спробі його подолання будь-яким способом.

Таким чином, запропонований захисний бар'єр забезпечує досягнення технічного результату, зазначеного в поставленому завданні.

Крім того, наявність на променях 7 додаткових вражаючих елементів у вигляді гострих шипів 10, колючої стрічки 11 або загострених штирів 12 взагалі унеможливлює їхній обхват руками, що ще в більшій мері підвищує захисні властивості запропонованого захисного бар'єра.

Виконання каркасів у вигляді кількох натягнутих прямолінійних відрізків колючих стрічок 6, які спірально обгинають колючі стрічки 5, не дозволяє останнім спружинити при їхнім перерізанні: витки спирали обов'язково зачепляться за вражаючі елементи прямолінійних відрізків колючих стрічок 6. Але, якщо зловмисник наполегливо намагається подолати бар'єр безпеки й зруйнує зовнішній каркас, він попадає під дію електричного струму підведеного до внутрішнього каркасу 9 при спробі його подолання.

Зрозуміло, захисний елемент може використовуватися в якості захисного бар'єру й без підтримуючих його вузлів 2. У такому випадку його просто укладають на землю або на дорогу. Тобто захисний елемент може виступати як самостійний виріб виконуючий захисну функцію. Зрозуміло також, що до внутрішнього каркаса електрострум можна не підводити якщо в цьому немає необхідності.

Істотна відмінність технічного рішення, що заявляється, від раніше відомих, полягає в тому, що захисний елемент виконаний рухомим, зокрема, такими що обертаються, з додатковим внутрішнім каркасом, до якому може бути підведений електрострум, а промені багатопроменевих елементів оснащені додатковими вражаючими елементами у вигляді гострих шипів, загострених штирів або колючої стрічки. Зазначені відмінності, у сукупності, виключають яку-небудь можливість подолання захисного елемента за рахунок повороту захисного елемента у випадку додатка до нього будь-якого навантаження, або вражаючи електрострумом наполегливих зловмисників. І саме ця обставина дозволяє вважати запропонований захисний бар'єр практично непереборним. Жоден з відомих захисних бар'єрів не може мати відзначених властивостей, оскільки їх захисні елементи або нерухомі, або вони не мають цілісності конструкції по довжині, або не мають додаткових коаксіальних елементів, або мають, але до них окремо неможливо підвести електрострум через відсутність відповідної ізоляції.

Запропоноване технічне рішення перевірене на практиці. Захисний бар'єр «Кобра» не містить яких-небудь елементів і вузлів, які неможливо було б відтворити на сучасному етапі розвитку науки й техніки, зокрема, виробництва бар'єрів безпеки й захисних загороджень, отже, його конструкція промислово застосовна, має технічні й інші переваги перед відомими подібними технічними рішеннями, завдяки запропонованому принципу кріплення захисного елемента до підтримуючих його вузлів і оснащенню додатковим коаксіально встановленим захисним елементом, що підтверджує можливість досягнення технічного результату об'єктом, що заявляється. У відомих джерелах інформації не виявлено подібних захисних бар'єрів із зазначеними в пропозицій істотними ознаками, а тому вважається таким, що може одержати правовий захист.

До основних технічним перевагам запропонованого технічного рішення, у порівнянні із прототипом, можна віднести наступне:

 • підвищення захисних властивостей за рахунок того, що захисний елемент виконаний поворотним щодо підтримуючих його елементів;
 • підвищення загальної жорсткості захисного елемента при його значній довжині за рахунок наявності проміжних багатопроменевих елементів;
 • підвищення вражаючих властивостей за рахунок оснащення променів багатопроменевих елементів додатковими вражаючими елементами;
 • підвищення захисних властивостей за рахунок оснащення додатковим захисним елементом;
 • компактність конструкції за рахунок коаксіального розташування додаткового захисного елемента в основному;
 • можливість окремого підведення електроструму до внутрішнього захисного елемента за рахунок оснащення променів ізоляторами;
 • підвищення застрашливого ефекту за рахунок примусового обертання захисного елемента;
 • підвищення ефективності й надійності захисту режимних об'єктів за рахунок неможливості подолання захисного бар'єра.

Соціальний ефект від упровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, одержують за рахунок неможливості проникнення на режимні об'єкти.

Економічний ефект від упровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, одержують за рахунок простоти виготовлення захисного бар'єра й використання для нього розповсюджених вузлів і матеріалів.

Після опису запропонованого захисного бар'єра, фахівцям у даній галузі знань повинне бути очевидним, що все вищеописане є лише ілюстративним, а не обмежувальним, будучи представленим даним прикладом. Численні можливі модифікації захисного елемента, зокрема, кількість, розміри колючих стрічок, використовувані приводи й підшипники, варіанти розміщення стрічок на каркасах, кількість, довжина й товщина променів у багатопроменевих елементах, конструкція внутрішнього коаксіального захисного елемента можуть змінюватися в різному співвідношенні, і зрозуміло, перебувають у межах обсягу одного зі звичайних та природніх підходів у даній галузі знань і розглядаються такими, що перебувають у межах обсягу даного технічного рішення.

Квінтесенцією запропонованого технічного рішення є те, що захисний елемент виконаний поворотним, у ньому коаксіально розташований додатковий захисний елемент подібної конструкції, до якого можна підводити електрострум, а промені багатопроменевих елементів оснащені додатковими вражаючими елементами, і саме ці обставини, у сукупності, дозволяють придбати запропонованому захисному бар'єру перераховані й інші переваги. Зміна й використання лише окремих конструктивних елементів захисного бар'єру, природно, обмежує спектр переваг, перерахованих вище, і не можуть вважатися новими технічними рішеннями в даній галузі знань, оскільки інші, подібні описаному захисному бар'єру, уже не вимагають творчого підходу від конструкторів і інженерів, а тому й не можуть уважатися результатами їх творчої діяльності або новими об'єктами інтелектуальної власності, які підпадають під захист охоронними документами.

Формула корисної моделі

 1. Захисний бар'єр, що включає як мінімум один захисний елемент, виконаний у вигляді одинарної скрученої по спіралі колючої стрічки із множинними підтримуючими вузлами, установленими з інтервалом один від іншого, що відрізняється тим, що колюча стрічка захисного елемента намотана на зовнішній каркас, утворений декількома натягнутими прямолінійними відрізками колючих стрічок, кінці яких закріплені на променях багатопроменевих елементів, установлених з можливістю вільного обертання щодо поздовжньої осі захисного елемента на підшипниках, установлених на підтримуючих вузлах, а також для додання загальної жорсткості захисному елементу при його значній довжині, усередині каркасу у будь-якій кількості розташовані аналогічні багатопроменеві елементи, кінці променів яких виступають за габарити колючої стрічки, що огинає по спіралі каркас, крім того, усередині зовнішнього каркаса розташований щонайменше ще один, внутрішній, коаксіальний каркас аналогічної конструкції з аналогічним образом навитої на нього колючою стрічкою.
 2. Захисний бар'єр по п.1, котрий відрізняється тим, що зовнішній і внутрішній коаксіальні каркаси електроізольовані один від іншого для можливості підведення електроструму окремо до кожного каркаса.
 3. Захисний бар'єр по п.1, котрий відрізняється тим, що захисний елемент оснащений примусовим приводом обертання його багатопроменевих елементів.
 4. Захисний бар'єр по п.1, котрий відрізняється тим, що промені багатопроменевих елементів оснащені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них у хаотичному або симетричному порядку загострених штирів різної довжини, або гострими шипами, або обмотані колючою стрічкою.