Система захисту морських суден «Антипірат»

Інженерний захист морських суден «Антипірат»

Патент України на винахід №96848 «Система захисту морських суден «Антипірат» опубліковано 12.12.2011, у бюл. № 23/2011 і вступив у дію. Внаслідок чого припинив дію патент України на корисну модель №52582 «Інженерно-захисна система Антипірат для захисту морських суден» опублікований 25.08.2010 у бюл. № 16/2010 припинив свою дію.